Bạn đang ở mục HỎI ĐÁPThanh Tố: Trình tự, thủ tục thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn lần đầu như thế nào?

Căn cứ Điều 5 Luật Công đoàn năm 2012 quy định Quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn như sau: 1. Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn. 2. Trình tự, thủ tục thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Cụ thể như sau: - Đơn xin tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn của công nhân, viên chức, lao động (Đơn cá nhân hoặc đơn tập thể); - Danh sách công nhân, viên chức, lao động gia nhập tổ chức Công đoàn; - Danh sách dự kiến ban chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở; - Tờ trình hoặc Công văn đề nghị thành lập Công đoàn cơ sở lâm thời; - 02 hình thẻ để làm thẻ Đoàn viên công đoàn… Hoạt động công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đề nghị Anh (chị) liên hệ Công đoàn cấp trên (nơi đơn vị, doanh nghiệp) mà bạn đang công tác, làm việc để được hướng dẫn cụ thể. Ví dụ: Doanh nghiệp bạn đang làm ở Khu công nghiệp Phú Tài, Long Mỹ, Nhơn Hòa, Khu kinh tế Nhơn Hội thì bạn có thể liên hệ trực tiếp Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định (686 Trần Hưng Đạo -Thành phố Quy Nhơn- Tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256- 3792014) để được hướng dẫn…

Comment

VIẾT CÂU HỎI