Bạn đang ở mục HỎI ĐÁPNguyễn Văn Hoan: - Người lao động đủ điều kiện về hưu (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi làm việc trong điều kiện bình thường) thì người lao động có được quyền chấm dứt hợp đồng lao động không? - Người lao động bị suy giảm khả năng lao động nhưng vẫn về hưu được (nam 55-60 tuổi, nữ 50-55 tuổi làm việc trong điều kiện bình thường) thì người lao động có được quyền chấm dứt hợp đồng lao động không?

Theo quy định của pháp luật về lao động và Bảo hiểm xã hội: khi người lao động đảm bảo điều kiện về tuổi đời hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và các điều kiện khác theo quy định thì được hưởng chế độ hưu trí. Như vậy, người lao động sẽ được nghỉ việc kể từ thời điểm được tính để hưởng lương hưu hàng tháng. Việc người lao động có tiếp tục làm việc hay không là do người lao động và nhu cầu của người sử dụng lao động.

Comment

VIẾT CÂU HỎI