Bạn đang ở mục CÁC CHUYÊN ĐỀCác chuyên đềNhững kiến nghị của tổ chức công đoàn luôn được quan tâm tháo gỡ

Email In
    Theo đó, Chính phủ đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của tổ chức Công đoàn, góp phần quan trọng vào thành tựu chung kinh tế- xã hội đất nước năm 2013. Đồng thời, thông báo ý kiến kết luận tại Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về 19 nội dung quan trọng. Trong đó, sẽ tập trung phối hợp xem xét ban hành các nghị định của Chính phủ, quyết đị...


Nhìn lại phong trào thi đua trong CNVCLĐ Bình Định góp phần xây dựng nông thôn mới 3 năm (2011-2013)

Email In
    Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02/NLT-TLĐ-NN &PTNT ngày 24/12/2009 giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp số 1970/CTPH-LĐLĐ-NN&PTNT ngày 14/7/2011 với Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định về việc đẩy mạnh phong trào CNVCLĐ thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH...


Trường Đại học Tôn Đức Thắng với mục tiêu đào tạo toàn diện cho sinh viên

Email In
    Với mục đích đào tạo toàn diện về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và nhân cách cho sinh viên; đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và phát triển hội nhập của đất nước trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Vào đầu tháng 10/2013, đoàn công tác cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình ...


Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định 5 năm (2009 – 2013)

Email In
    Đặc biệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020; đồng thời từng bước bổ sung, sửa đổi ban hành các văn bản Luật và văn bản quy phạm pháp luật ngày càng phù hợp với yêu cầu và đi vào cuộc sống của người lao động. Song kết quả thực hiện còn tùy thuộc vào nhận thức,...


Đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức, tạo bước đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn tỉnh Bình Định

Email In
    Công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức, tạo bước đột phá nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn. Với kết quả đạt được, công đoàn đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước: 01 Huân chương Lao động hạng Nhất, 06 Huân chương Lao động hạng Ba, 09 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 14 cờ và 282 Bằng khen của ...


Vai trò, nhiệm vụ của báo chí Công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục CNLĐ

Email In
    Đặc biệt là với hệ thống báo chí; các tờ báo và tạp chí của hệ thống Công đoàn ngày càng phát triển lớn mạnh đáp ứng công tác tuyên truyền hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong cả nước; tiêu biểu như: Báo Lao động, Báo Lao động Thủ đô, Báo Người Lao động TP. Hồ Chí Minh, Vinh, Đồng Nai; các Tạp chí L...


Một số kết quả hoạt động kiểm tra của các cấp công đoàn trong 6 tháng đầu năm 2013

Email In
    Trong những tháng đầu năm 2013 Ban Chấp hành, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung chỉ đạo hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp trong tỉnh đạt được các kết quả sau. Thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Năm 2013 là năm đầu tiên các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Bình Định v&agr...