Bạn đang ở mục CÁC CHUYÊN ĐỀCác chuyên đềPhát huy truyền thống vẻ vang thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trách nhiệm của công đoàn và CNVCLĐ hiện nay

Email In
    Năm 2017, kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 –31/3/2017), trong điều kiện CNVC-LĐ trong tỉnh đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 22 tháng 12 năm 2017 về nhiệm vụ năm 2017 và Kế hoạch số 02/KH- TLĐ ngày 10/01/2017 vế phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng Đại hội Công đo&ag...


Kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3: Phát huy vai trò nữ CNVCLĐ Bình Định trong hình hình mới

Email In
     Hiện nay, nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) chiếm hơn 50% tổng số CNCLĐ của tỉnh, các chị đều có mặt trên các mặt trận lãnh đạo, quản lý, khoa học, sản xuất; vừa chịu thương, chịu khó, vừa giỏi việc nước, đảm  việc nhà. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan và chủ quan nhiều chị em có những khó khăn như: quá trình khủng hoảng, suy thoái kinh tế thế g...


Một số điểm mới về phong trào thi đua lao động sáng tạo năm 2016

Email In
    Quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam  và...


Công đoàn Bình Định sau 30 năm đổi mới (1986-2016)

Email In
    Hơn 30 năm qua,  thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta  khởi xướng và lãnh đạo, bắt đầu từ Nghị quyết Đại hội VI của Đảng (12- 1986), với tinh thần đổi mới “ Nhìn thẳng vào sự thật và nói đúng sự thật, nói rõ sự thật”,  nhất là từ khi tái lập tỉnh Bình Định (1989 -2016),  trong tiến trình đổi mới chung của đất nước, Công đoàn tỉnh Bình Định đã ...


Phát động thi đua trong CNVCLĐ năm 2017

Email In
    PHÁT ĐỘNG  THI ĐUA TRONG CNVCLĐ NĂM 2017 ( Ngày 28/12/2016 Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 13 ( khóa XII) Thường trực Công đoàn tỉnh  phát động thi đua năm 2017) Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, phát huy những kết quả đạt được tro...


Đối thoại - giải pháp ngăn ngừa, giải quyết tranh chấp lao động và đình công ở Bình Định

Email In
    I- THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH Trong năm 2016, tình hình sản xuất công nghiệp tại Bình Định có những chuyển biến tích cực; với 557 doanh nghiệp (DN) thành lập mới, tăng 17% so với cùng kỳ; một số dự án lớn của tỉnh bắt đầu đi vào hoạt động đã tạo cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh (giải quyết việc làm mớ...


Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác BHLĐ đáp ứng yêu cầu mới.

Email In
    Bình Định, là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung bộ, có tổng diện tích tự nhiên 6.025km2, dân số hơn 1,5 triệu người, trong đó 52 % số người trong độ tuổi lao động, là một trong năm tỉnh của Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung (cùng với Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi). Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khỏi xướng và lãnh đạo, Tỉnh B&i...


Thực hiện công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Email In
    1. Những kết quả bước đầu Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” (gọi tắt là Kết luận 80) v&a...


Phụ nữ Việt Nam - 86 năm, kết nối truyền thống và sự trưởng thành

Email In
    1. Truyền thống của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã xây dựng nên truyền thống “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng vào mùa xuân năm 40 sau Công nguyên đã thu hút đông đảo quần chúng tham gia, đánh đuổi qu&a...