Bạn đang ở mục Trang chủ
Xây dựng Công đoàn vững mạnh - đáp ứng yêu cầu mới

Email In
    Năm 2017, kỷ niệm lần thứ 42 ngày giải phóng tỉnh Bình Định ( 31/3/1975-31/3/2017) trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và của tỉnh đã đạt được những thành tựu lớn, nhất là sau hơn 30 năm thực hiện đượng lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, các cấp  công đoàn  trong tỉnh  đã có những bước  phát triển cả về số lượng v&agrav...


Hướng dẫn hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Email In
    Ngày 15/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Theo Nghị định này, công tác huấn luyện an toàn lao động có nhiều điểm mới so với Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH như sau: ...


Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động

Email In
    Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua. Mặc dù nội dung ATVSLĐ đã được Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm từ rất sớm và được thể hiện trong rất nhiều nghị định của Chính phủ, Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội nhưng đây là lần đầu tiên Quốc hội thông qua Luật An toàn, vệ sinh lao động với nhiều nội dung mới. Luật AT...


“Đồng sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách để phát triển DN nhanh và bền vững"

Email In
    Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong 3 ngày từ 26 - 28/8/2015 vào thời điểm đất nước có nhiều sự kiện lịch sử chính trị trọng đại. Với tinh thần quyết tâm “Xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đồng sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách để ph&aacut...


Kinh nghiệm từ phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục - Đào tạo Bình Định

Email In
     Ngày 22 tháng 5 năm 2015, ngành Giáo dục - Đào tạo Bình Định đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015, Hội nghị đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020. Trong 5 năm qua, công tác thi đua - khen thưởng...