Bạn đang ở mục Trang chủ
Công đoàn huyện Phù Mỹ chung tay xây dựng nông thôn mới

Email In
    Xác định Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa quan trọng và lâu dài, cần sự chung sức và quyết tâm của cả cộng đồng. Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Phù Mỹ đã phát động sâu rộng trong lực lượng công nhân, viên chức, lao động thực hiện nhiều việc làm thiết thực chung tay xây dựng nông thô...


Gương sáng “Gia đình CNVCLĐ” thành đạt

Email In
    Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Bình Định; xuất phát từ thực tiễn phong trào thi đua xây dựng “Gia đình công nhân, viên chức, lao động thành đạt”, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh chất lượng và hiệu q...


Cần quan tâm giải quyết những yêu cầu liên quan đến doanh nghiệp và người lao động

Email In
    Thực hiện Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 11/4/2017  của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2017. Đoàn thực hiện kiểm tra tại 43/50 doanh nghiệp (trong đó có 18 doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp và 25 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, 29 doanh nghiệp có tổ chức c&...


Tấm gương công nhân lao động tiêu biểu

Email In
    Những năm qua, phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ sôi nổi hưởng ứng mang lại hiệu quả cao trong công tác, sản xuất, kinh doanh. Phong trào đã góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần lao động sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm của mỗi tập thể, cá nhân....


Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định: Năm học 2016 – 2017 thật sự là “vì lợi ích của đoàn viên”

Email In
    Công đoàn Giáo dục tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp 56 công đoàn cơ sở bao gồm công đoàn các trường THPT và đơn vị trực thuộc với số lượng 3.367 cán bộ, giáo viên và nhân viên; phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố quản lý 11 Công đoàn Giáo dục cấp huyện với số lượng 19.150 cán bộ, giáo viên v&agra...