Bạn đang ở mục GIỚI THIỆUGiới thiệuDanh bạ điện thoại

Email In
    TT Cá nhân, đơn vị Họ và tên Điện thoại Cơ quan Điện thoại di động Thường trực LĐLĐ tỉnh       1  Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng 3792366 ...


Vị trí, vai trò, chức năng của Công đoàn Việt Nam

Email In
    “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nh&agr...


Lịch sử Công đoàn Bình Định (1930 - 2000)

Email In
    Lịch sử Công đoàn Bình Định tập 1  Tải tại đây   Lịch sử Công đoàn Bình Định tập 2  Tải tại đây...


Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Email In
      1 Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 2 Nguyễn Thị Bích Thủy Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 3 Lê Từ Bình Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 4 L&e...