Bạn đang ở mục VĂN BẢN


Tổng số văn bản đã đăng : 800

TÌM KIẾM VĂN BẢNSố/ký hiệu Ngày BH Trích yếu Nhóm Download
504/LĐLĐ-CSPL 17.05.17 Công văn về việc tuyên truyền các PTTĐ yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 Công văn Tải về
/ 15.05.17 Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành tại Đại hội công đoàn các cấp Văn bản khác Tải về
/ 15.05.17 Báo cáo số liệu hoạt động CĐCS, nhiệm kỳ 2013 – 9/2017 (Dùng cho CĐCS và nghiệp đoàn) Văn bản khác Tải về
/ 15.05.17 Báo cáo số liệu hoạt động công đoàn. nhiệm kỳ 2013 – 2017 (Dùng cho LĐLĐ huyện, TX, TP, công đoàn ngành) Văn bản khác Tải về
25/HD-UBKT 15.05.17 Hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp Hướng dẫn Tải về
25/HD-UBKT 15.05.17 Hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp Hướng dẫn Tải về
/ 15.05.17 Mẫu phụ lục báo báo (kèm theo Hướng dẫn 25/HD-UBKT,ngày 15/5/2017) Văn bản khác Tải về
704/HD-TLĐ 12.05.17 Hướng dẫn săp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện Hướng dẫn Tải về
497/LĐLĐ-UBKT 11.05.17 Công văn về việc báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2017 Công văn Tải về
498/LĐLĐ-TG 11.05.17 Công văn về việc thực hiện một số công tác tuyên truyền trong CNVCLĐ thời gian tới Công văn Tải về
24/HD-LĐLĐ 10.05.17 Hướng dẫn một số nội dung xây dựng báo cáo đại hội công đoàn các cấp Hướng dẫn Tải về
492/LĐLĐ-VP 09.05.17 Công văn về việc báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017 Công văn Tải về
/ 09.05.17 Mẫu số 2- HĐCĐ: Báo cáo tổng hợp số liệu về hoạt động công đoàn (Dùng cho LĐLĐ huyện, TX, TP, công đoàn ngành) Văn bản khác Tải về
/ 09.05.17 Mẫu số 1- HĐCĐ: Báo cáo hoạt động Công đoàn cơ sở ( Dùng cho CĐCS và nghiệp đoàn) Văn bản khác Tải về
679/TLĐ 09.05.17 Công văn về việc triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim Công văn Tải về
100/BTTH 09.05.17 Công văn về việc sưu tầm hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Công văn Tải về
/ 08.05.17 Lịch công tác của LĐLĐ tỉnh từ ngày 08/5 đến ngày 14/5/2017 Văn bản khác Tải về
/ 08.05.17 Các loại mẫu văn bản dành cho Đại hội Công đoàn các cấp Văn bản khác Tải về
/ 05.05.17 Các mẫu văn bản dành cho đại hội công đoàn các cấp Văn bản khác Tải về
/ 03.05.17 Lịch công tác của LĐLĐ tỉnh từ ngày 01/5 đến ngày 7/5/2017 Văn bản khác Tải về