Bạn đang ở mục VĂN BẢN


Tổng số văn bản đã đăng : 718

TÌM KIẾM VĂN BẢNSố/ký hiệu Ngày BH Trích yếu Nhóm Download
25/HD-UBKT 15.05.17 Hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp Hướng dẫn Tải về
25/HD-UBKT 15.05.17 Hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp Hướng dẫn Tải về
/ 15.05.17 Mẫu phụ lục báo báo (kèm theo Hướng dẫn 25/HD-UBKT,ngày 15/5/2017) Văn bản khác Tải về
497/LĐLĐ-UBKT 11.05.17 Công văn về việc báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2017 Công văn Tải về
498/LĐLĐ-TG 11.05.17 Công văn về việc thực hiện một số công tác tuyên truyền trong CNVCLĐ thời gian tới Công văn Tải về
24/HD-LĐLĐ 10.05.17 Hướng dẫn một số nội dung xây dựng báo cáo đại hội công đoàn các cấp Hướng dẫn Tải về
492/LĐLĐ-VP 09.05.17 Công văn về việc báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017 Công văn Tải về
/ 09.05.17 Mẫu số 2- HĐCĐ: Báo cáo tổng hợp số liệu về hoạt động công đoàn (Dùng cho LĐLĐ huyện, TX, TP, công đoàn ngành) Văn bản khác Tải về
/ 09.05.17 Mẫu số 1- HĐCĐ: Báo cáo hoạt động Công đoàn cơ sở ( Dùng cho CĐCS và nghiệp đoàn) Văn bản khác Tải về
100/BTTH 09.05.17 Công văn về việc sưu tầm hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Công văn Tải về
/ 08.05.17 Lịch công tác của LĐLĐ tỉnh từ ngày 08/5 đến ngày 14/5/2017 Văn bản khác Tải về
/ 08.05.17 Các loại mẫu văn bản dành cho Đại hội Công đoàn các cấp Văn bản khác Tải về
/ 05.05.17 Các mẫu văn bản dành cho đại hội công đoàn các cấp Văn bản khác Tải về
/ 03.05.17 Lịch công tác của LĐLĐ tỉnh từ ngày 01/5 đến ngày 7/5/2017 Văn bản khác Tải về
607/VTSG-KD&CSKH 03.05.17 Công văn về việc Tham gia chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn năm 2017 Công văn Tải về
484/LĐLĐ-CSPL 27.04.17 Công văn về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong tình hình mới Công văn Tải về
485 /LĐLĐ-CSPL 27.04.17 Công văn về việc vận động xây dựng “Qũy vì người nghèo” năm 2017 Công văn Tải về
/ 23.04.17 Lịch công tác của LĐLĐ tỉnh từ ngày 24/4 đến ngày 30/4/2017 Văn bản khác Tải về
/ 15.04.17 Lịch công tác của LĐLĐ tỉnh từ ngày 17/4 đến ngày 23/4/2017 Văn bản khác Tải về
/ 07.04.17 Lịch công tác của LĐLĐ tỉnh từ ngày 10/4 đến ngày 16/4/2017 Văn bản khác Tải về