Bạn đang ở mục VĂN BẢN


Tổng số văn bản đã đăng : 763

TÌM KIẾM VĂN BẢNSố/ký hiệu Ngày BH Trích yếu Nhóm Download
579 /LĐLĐ-TG 18.08.17 Công văn tuyên truyền kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, Cách mạng Tháng Mười Nga và vận động CNVCLĐ tham gia một số cuộc thi Công văn Tải về
/ 14.08.17 Lịch công tác của LĐLĐ tỉnh từ ngày 14/8 đến ngày 20/8/2017 Văn bản khác Tải về
60/KH-LĐLĐ 02.08.17 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bình Định Kế hoạch Tải về
61 /KH-LĐLĐ 02.08.17 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH TW Đảng (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” Kế hoạch Tải về
62 /KH-LĐLĐ 02.08.17 Kế hoạch Tổ chức thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Kế hoạch Tải về
63/KH-LĐLĐ 02.08.17 Kế hoạch sơ kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong CNVCLĐ tỉnh Bình Định giai đoạn (2012- 2017) Kế hoạch Tải về
64/KH-LĐLĐ 02.08.17 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 10b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về Nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của tổ chức công đoàn trong tình hình mới Kế hoạch Tải về
65/KH-LĐLĐ 02.08.17 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 10C/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về Nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới Kế hoạch Tải về
59/KH-LĐLĐ 31.07.17 Kế hoạch Tuyên truyền về “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên” và “Thiết chế Công đoàn” Kế hoạch Tải về
/ 24.07.17 Lịch công tác của LĐLĐ tỉnh từ ngày 24/7 đến ngày 30/7/2017 Văn bản khác Tải về
/ 24.07.17 Các mẫu phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành công đoàn Văn bản khác Tải về
/ 17.07.17 Lịch công tác của LĐLĐ tỉnh từ ngày 17/7 đến ngày 23/7/2017 Văn bản khác Tải về
1257/QĐ-TLĐ 14.07.17 Quyết định về việc ban hành Quy định màu sơn trụ sở cơ quan, đơn vị, các thiết chế khác thuộc tổ chức Công đoàn Việt Nam và màu áo cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam Văn bản khác Tải về
58/KH-LĐLĐ 11.07.17 Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu giai đoạn 2012 - 2017 Kế hoạch Tải về
/ 11.07.17 Mẫu đề nghị biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu (Kèm theo Kế hoạch 58/KH-LĐLĐ) Văn bản khác Tải về
/ 10.07.17 Lịch công tác của LĐLĐ tỉnh từ ngày 10/7 đến ngày 16/7/2017 Văn bản khác Tải về
57/KH-LĐLĐ 06.07.17 Kế hoạch Kiểm tra thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ và công tác bình đẳng giới năm 2017 Kế hoạch Tải về
/ 06.07.17 Mẫu Báo cáo việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ và công tác bình đẳng giới năm 2017 Văn bản khác Tải về
544/LĐLĐ-TG 05.07.17 Công văn tuyên truyền cao điểm kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Công văn Tải về
/ 03.07.17 Lịch công tác của LĐLĐ tỉnh từ ngày 03/7 đến ngày 09/7/2017 Văn bản khác Tải về