Bạn đang ở mục VĂN BẢN


Tổng số văn bản đã đăng : 47

TÌM KIẾM VĂN BẢNSố/ký hiệu Ngày BH Trích yếu Nhóm Download
7b/NQ-TLĐ 21.01.16 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới Nghị quyết Tải về
02/NQ-ĐCT 17.11.15 Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về đẩy mạnh đối thoại tại cơ sở khu vực doanh nghiệp Nghị quyết Tải về
6b/NQ-TLĐ 03.08.15 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn Nghị quyết Tải về
1173/HD-TLĐ 31.07.15 Hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tại cơ quan, đơn vị trong hệ thống Công đoàn Việt Nam Hướng dẫn Tải về
196/HD-TLĐ 12.02.15 Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Hướng dẫn Tải về
194/HD-TLĐ 12.02.15 Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề "Văn hoá, Thể thao" Hướng dẫn Tải về
168/HD-TLĐ 10.02.15 Hướng dẫn khen thưởng thi đua chuyên đề “Xanh-Sạch-Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” Hướng dẫn Tải về