Bạn đang ở mục VĂN BẢN


Tổng số văn bản đã đăng : 54

TÌM KIẾM VĂN BẢNSố/ký hiệu Ngày BH Trích yếu Nhóm Download
/ 24.11.16 Mẫu B14-TLĐ Báo cáo dự toán thu, chi tài chính công đoàn Văn bản khác Tải về
1737/HD-TLD 08.11.16 Hướng dẫn thực hiện xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2017 theo tinh thần Nghị quyết 9c/NQ-BCH của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam Hướng dẫn Tải về
1712/QĐ-TLĐ 24.10.16 Quyết định về việc ban hành Quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp của công đoàn Văn bản khác Tải về
09C/NQ-BCH 18.10.16 Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn phục vụ đoàn viên, công nhân, lao động các Khu công nghiệp, Khu chế xuất. Nghị quyết Tải về
1701/QĐ-HĐBC 18.10.16 Quyết định Ban hành Quy chế bình chọn tập thể, cá nhân vinh danh tại Chương trình "Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới" Văn bản khác Tải về
995/HD-TLĐ 30.06.16 Hướng dẫn công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể Hướng dẫn Tải về
7c/NQ-TLĐ 25.02.16 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về chất lượng bữa ăn ca của người lao động Nghị quyết Tải về
7b/NQ-TLĐ 21.01.16 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới Nghị quyết Tải về
02/NQ-ĐCT 17.11.15 Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về đẩy mạnh đối thoại tại cơ sở khu vực doanh nghiệp Nghị quyết Tải về
6b/NQ-TLĐ 03.08.15 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn Nghị quyết Tải về
1173/HD-TLĐ 31.07.15 Hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tại cơ quan, đơn vị trong hệ thống Công đoàn Việt Nam Hướng dẫn Tải về
196/HD-TLĐ 12.02.15 Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Hướng dẫn Tải về
194/HD-TLĐ 12.02.15 Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề "Văn hoá, Thể thao" Hướng dẫn Tải về
168/HD-TLĐ 10.02.15 Hướng dẫn khen thưởng thi đua chuyên đề “Xanh-Sạch-Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” Hướng dẫn Tải về