LĐLĐ tỉnh Bình Định: Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể

In

Ngày 28.03.2018, LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2018 cho các đồng chí là cán bộ phụ trách công tác chính sách – pháp luật, các Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh mà chủ yếu mà các đơn vị đã hết TULĐTT chuẩn bị tiến hành để ký kết mới.

Quang cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn đã trang bị những kiến thức, kỹ năng mà cán bộ công đoàn sẽ sử dụng trong quá trình thương lượng, ký kết TƯLĐTT như: cơ sở pháp lý của việc thương lượng; kỹ năng, các bước chuẩn bị, quy trình thương lượng và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện TƯLĐTT. Cùng với trang bị lý thuyết, cán bộ công đoàn tổ chức thảo luận, xử lý tình huống, thực hành các bài tập thường gặp trong quá trình thương lượng, ký kết TƯLĐTT.

Mục đích của lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng TƯLĐTT, đồng thời tạo vị thế cho công đoàn trong quan hệ với người sử dụng lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.