LĐLĐ An Lão hoàn thành công tác giải thể Công đoàn Giáo dục huyện

In

Ngày 11.7.2017 LĐLĐ huyện An Lão đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định giải thể Công đoàn Giáo dục huyện và làm thủ tục bàn giao, tiếp nhận 27 CĐCS trực thuộc về LĐLĐ huyện.

Tại hội nghị, Thường trực LĐLĐ huyện đã công bố Quyết định giải thể và chấm dứt hoạt động của BCH Công đoàn Giáo dục huyện kể từ ngày 01/7/2017, chuyển giao 27 CĐCS trường học và CĐCS cơ quan phòng Giáo dục – Đào tạo về trực thuộc sự quản lý trực tiếp của LĐLĐ huyện, đồng thời làm các thủ tục bàn giao công tác tài chính công đoàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Cường - Chủ tịch LĐLĐ huyện ghi nhận những đóng góp của Công đoàn Giáo dục huyện trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu các CĐCS mới được tiếp nhận cần ổn định tổ chức, duy trì các hoạt động, phong trào; làm tốt công tác quản lý thu chi tài chính công đoàn; giao nộp khuôn dấu, và hướng dẫn các CĐCS mới được bàn giao lập thủ tục  đổi khuôn dấu mới để tiếp tục hoạt động.