Công đoàn Khu kinh tế tỉnh tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017

In

Sáng ngày 26/12, Công đoàn Khu kinh tế (CĐKKT) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 Năm 2017, CĐKKT tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, NLĐ; việc kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNLĐ được tăng cường. Trong năm, đã trao tặng và phối hợp trao tặng trên 400 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao chất lượng ký kết TƯLĐTT với những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ (có 87/93 doanh nghiệp ký kết TƯLĐTT, đạt 93,5%, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho NLĐ); đẩy mạnh hoạt động trong “Tháng công nhân”. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Quang cảnh hội nghị

Hiệu quả các phong trào thi đua ngày càng sâu rộng; công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS vượt chỉ tiêu, trong năm đã thành lập mới 6 CĐCS, kết nạp mới 3.276 đoàn viên (so với chỉ tiêu năm đạt tỷ lệ 166%); thu KPCĐ đạt trên 129% so với kế hoạch giao; công đoàn tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng hệ thống trong sạch vững mạnh. CĐKKT tỉnh làm tốt công tác chỉ đạo Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn Khu kinh tế tỉnh lần thứ IV- nhiệm kỳ 2018-2023…

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Ngọc Anh trao Kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” 

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Ngọc Anh, Phó Trường ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Phan Viết Hùng ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động CĐKKT trong năm 2017. Đồng thời đề nghị năm 2018, CĐKKT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, tăng cường chăm lo đời sống NLĐ; tiếp tục tập trung công tác chỉ đạo đại hội CĐCS, chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức thành công đại hội Công đoàn Khu kinh tế tỉnh lần thứ IV…

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Dịp này, có 07 đồng chí vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam; BCH Công đoàn Khu kinh tế tỉnh tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 46 cá nhân có thành tích xuất sắc; khen thưởng chuyên đề cho 10 cá nhân. Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2018.