Cụm thi đua số 1 – LĐLĐ tỉnh Bình Đinh: Triển khai chương trình công tác thi đua năm 2018

In

Ngày 12.4.2018, tại huyện Phù Mỹ, Cụm thi đua số 1 trực thuộc LĐLĐ tỉnh (gồm LĐLĐ các huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân, An lão, Phù Mỹ, Phù Cát) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; Phan Hữu Duy – Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và lãnh đạo, cán bộ chuyên trách của LĐLĐ 5 huyện trong cụm.

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thông qua kế hoạch hoạt động của Cụm thi đua năm 2018, trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” với phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, thu kinh phí công đoàn...

Kết thúc hội nghị các đơn vị cũng đã thống nhất thông qua các tiêu chí, thang điểm thi đua của cụm và tiến hành ký cam kết thi đua thi đua năm 2018.