LĐLĐ huyện Vân Canh: Tích cực vận động CNVCLĐ tham gia Hiến máu nhân đạo đợt I/2018

In

Sáng ngày 14.4, tại Trung tâm Y tế huyện, LĐLĐ huyện Vân Canh đã chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tích cực vận động CNVCLĐ tham gia chiến dịch Hiến máu tình nguyện đợt I/2018. Kết quả, đã hiến được 225 đơn vị máu, vượt 12,5% so kế hoạch đợt I.

Trong đợt này, đã có nhiều CĐCS vận động vượt chỉ tiêu như: Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh, Đài TT-TH huyện, Thị trấn Vân Canh, Trung tâm GDNN-GDTX Vân Canh…và nhiều đoàn viên công đoàn đã tham gia hiến máu tình nguyện 10 lần trở lên, đây là nghĩa cử cao đẹp của CNVCLĐ huyện nhà.

Năm 2018 là năm thứ 4 liên tục LĐLĐ huyện vận động CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện vượt chỉ tiêu, đã được Ban Chỉ đạo vận động HMTN của huyện tặng 02 giấy khen.

CNVCLĐ huyện Vân Canh tham gia hiến máu tình nguyện