Hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2018 và triển khai công tác phối hợp năm 2019

In

Ngày 29.03.2019, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2018 và triển khai công tác phối hợp năm 2019.

Năm 2018, có 135/148 doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho hơn 10.000 lao động; có 125/148 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn với hơn 7.200 đoàn viên. Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật có liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động; phối hợp nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, việc làm, đời sống người lao động; phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ảnh hướng đến quyền lợi người lao động; chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thương lượng, xây dựng, ký kết TƯLĐTT với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động…

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, tỉ lệ nợ BHXH ở các doanh nghiệp còn nhiều ( 108 DN trong các KCN, KKT nợ đọng BHXH với số tiền trên 15 tỷ đồng). Việc phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện chưa thường xuyên, đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm sau kiểm tra hiệu quả không cao nên nhiều doanh nghiệp trốn tránh không tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động thuộc diện bắt buộc phải tham gia theo quy định của pháp luật…

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận một số vấn đề cần thực hiện trong năm 2019 như tăng cường vận động, hỗ trợ DN, nhất là DN chưa tham gia hoặc có tỷ lệ người tham gia BHXH thấp để tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp tại DN về Luật BHXH, BHYT, Luật Công đoàn; các bộ phận chuyên môn tiếp tục đi sâu sát, gần gũi DN để động viên, hướng dẫn DN các quy định của pháp luật một cách cụ thể; chủ động, tích cực trong việc phối hợp với các ngành chức năng có liên quan…