LĐLĐ tỉnh: Tập huấn “Vận dụng các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ trong thực hiện bình đẳng giới”

In

Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2019, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Vận dụng các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ trong thực hiện bình đẳng giới” và Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho 120 cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công tại các công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước. Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – UV.BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định.

Quang cảnh Hội nghị

Bằng những câu chuyện, những tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống, Báo cáo viên đã khéo léo truyền đạt những thông tin thiết thực, sinh động về chính sách, pháp luật Bình đẳng giới; thực trạng Bình đẳng giới và bạo lực gia đình nhằm giúp học viên nhận thức được tầm quan trọng và hiểu biết một cách tổng quát về nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ trong thực hiện Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, từ đó biết được cách thức xử lý các tình huống diễn ra. Đồng thời, thông qua lớp tập huấn này cũng sẽ giúp cho cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công tại các công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì tiến bộ phụ nữ, công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong đoàn viên, CNVCLĐ của đơn vị trong thời gian tới.