Công đoàn Viên chức tỉnh nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2014

In
Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2014 hoạt động CĐVC tỉnh và các cấp công đoàn cơ sở (CĐCS) có nhiều chuyển biến tích cực và hiệu quả. Nội dung và phương thức hoạt động công đoàn ngày càng đa dạng hơn, phù hợp với tình hình thực tế; Tập trung xây dựng nhiều mô hình hoạt động và phong trào có sức lan tỏa rộng lớn; Chung sức cho cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm tổ chức hoạt động công đoàn, tập trung xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, chăm lo và bảo vệ có hiệu quả quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Kết quả phân loại CĐCS năm 2014 có 47 CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc, 8 CĐCS đạt vững mạnh. Nổi bật trong phong trào thi đua năm 2014, CĐVC tỉnh đạt Vững mạnh xuất sắc và nhận Cờ dẫn đầu Cụm thi đua 4 Công đoàn ngành trực thuộc LĐLĐ tỉnh và Cụm thi đua 9 CĐVC tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ thuộc CĐVC Việt Nam.
Trong năm 2015, CĐVC tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh và tổ chức thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “Cơ quan văn hóa”. Tham gia quản lý, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ - TDTT và tham gia các hoạt động, phong trào do LĐLĐ tỉnh tổ chức...
                
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh (bên phải)
trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2014 của LĐLĐ tỉnh cho tập thể CĐVC tỉnh
 
Với thành tích hoạt động công đoàn trong năm 2014 vừa qua, có 2 tập thể và 6 cá nhân nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ VN; có 5 tập thể và 13 cá nhân được CĐVC VN tặng Bằng khen; LĐLĐ tỉnh trao tặng 2 Cờ thi đua và tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân; Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen cho 19 tập thể và 283 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào và xây dựng CĐCS vững mạnh năm 2014.
Hoa Khá