Hội nghị Người lao động Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam – Chi nhánh Bình Định

In

Chiều ngày 31.3.2018, Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam – Chi nhánh Bình Định đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2018. Dự Hội nghị có các ông Tô Đình Sử - Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Lê Từ Bình – UV.BTV Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế, Hồ Sĩ Lượng, Phó Tổng Giám đốc Khu vực Miền Trung và hơn 60 đại biểu đại diện cho 274 lao động đang làm việc tại công ty.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe, thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế của công ty; Báo cáo công khai mức trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi…

Theo các báo cáo trình bày tại Hội nghị, Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam – Chi nhánh Bình Định đã thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động: Thực hiện đóng đầy đủ các khoản BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động, trang bị bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ. Ngoài ra, gia đình của người lao động đang làm việc tại công ty cũng được quan tâm, chăm sóc sức khỏe để người lao động yên tâm làm việc. Từ đó, thu nhập luôn cao hơn so với bình quân thu nhập của người lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định…

Với những kết quả nổi bât, trong 3 năm, từ 2015 - 2017 Công ty đã vinh dự được nhận cờ thi đua, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh; LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho CĐCS đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh…