Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn ngành Giáo dục năm học 2012-2013

In
Năm học 2012- 2013, hoạt động Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh không ngừng đổi mới, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành tích chung của sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giáo viên và người lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương, công tác công đoàn. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn giáo dục các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Cán bộ nhà giáo, người lao động toàn ngành đã từng bước vươn lên, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, thực hiện tốt các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện cuộc vận động “Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… Trong năm học qua có 2.281 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở, 256 sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành được hội đồng khoa học các cấp nghiệm thu và đánh giá cao tính sáng tạo, tính thực tiễn; có 1.249 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, 99 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
Các hoạt động xã hội được công đoàn các cấp thường xuyên quan tâm. Phong trào xây dựng các loại quỹ để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên, công nhân viên ở các công đoàn cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh và sử dụng hiệu quả. Năm học vừa qua, công đoàn giáo dục các cấp đã có nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả, tích cực tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống cho giáo viên và người lao động; tổng số tiền đã quyên góp và hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên và học sinh là 1.720.374.000 đồng, tổ chức thăm và tặng quà cho cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị với số tiền hàng trăm triệu đồng, tổ chức quyên góp hỗ trợ trợ giúp cán bộ, giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 560.864.000 đồng…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà-Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công đoàn giáo dục tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới; trong đó công đoàn giáo dục tỉnh cần tập trung xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt Hội nghị CBCC đầu năm ở các cấp học; tạo điều kiện cho các CĐCS sinh hoạt giao lưu, nhất là đẩy mạnh việc xây dựng CĐCS vững mạnh và phát huy các phong trào thi đua một cách hiệu quả, thiết thực…
                
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà-Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh (ngoài cùng bên trái)
tặng Cờ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc
Phát huy những thành tích đã đạt được, năm học 2013 – 2014, Công đoàn Giáo dục tỉnh tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn công đoàn giáo dục các cấp  học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, triển khai thực hiện chương trình hành động: “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam” nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của công cuộc hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn. Phối hợp với chuyên môn thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thường xuyên quan tâm đến công tác chăm lo và tự chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên để động viên người lao động  yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tại Hội nghị tổng kết, Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã tổ chức trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam; Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của LĐLĐ tỉnh và Giấy khen của Công đoàn ngành cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2012–2013.
                                                                                                  Ánh Nguyệt