Đại hội CĐCS Công ty CP Thủy sản Bình Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020

In

Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thủy sản Bình Định vừa tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà-Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã nghe Ban Chấp hành khóa VI (nhiệm kỳ 2010-2015) báo cáo tổng kết tình hình hoạt động và các phong trào thi đua của toàn thể cán bộ, công nhân lao động trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, Ban chấp hành CĐCS Công ty đã thể hiện được năng lực lãnh đạo, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên công đoàn; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất; Công tác phát triển đoàn viên và củng cố tổ chức Công đoàn đạt nhiều chuyển biến tích cực; Chú trọng việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyến lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động.

alt

Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bên cạnh đó, các phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên và sôi nổi; Công tác nữ công được đẩy mạnh; Tham gia giám sát việc thực hiện các nội dung cam kết và thoả ước lao động tập thể… qua đó đã tạo điều kiện cho người lao động gắn bó với công ty, hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm (doanh thu năm sau cao hơn năm trước từ 15 – 20%), thu nhập người lao động bình quân năm 2015 gần 5,6 triệu đồng/người/tháng (tăng 1,52 lần so với năm 2010).

Với những thành tích trên, trong nhiệm kỳ qua, CĐCS Công ty được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh Bình Định và LĐLĐ tỉnh tặng nhiều Bằng khen cho tập thể và các cá nhân về thành tích xây dựng phong trào Xanh – Sạch – Đẹp trong công tác bảo hộ lao động, về hoạt động Công đoàn và phong trào “2 giỏi”, về gia đình thành đạt...

alt

Ban Chấp hành CĐCS Công ty nhiệm kỳ VII ra mắt và nhận nhiệm vụ

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ VII (2015-2020) gồm 7 thành viên. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và giao Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện đạt hiệu quả trong thời gian đến.