Hội nghị trực tuyến công tác nữ công năm 2016

In

Ngày 3/8, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác nữ công năm 2016. Dự Hội nghị, về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ; đại diện các phòng, ban của Tổng LĐLĐ Việt Nam. 

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu Bình Định có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Phụ trách LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, các công đoàn ngành và một số CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.


Điểm cầu Hội nghị trực tuyến tại Bình Định

 

Tại hội nghị, cán bộ công đoàn các cấp đã được tập huấn về những nội dung: một số nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công, triển khai thực hiện kết luận 147/KL-TLĐ và kế hoạch 12/KH-TLĐ về công tác vận đông nữ CNVCLĐ và bình đẳng giới; giới thiệu Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về chính sách đối với lao động nữ; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, giai đoạn 2016 - 2020. 

Tại các điểm cầu, Hội nghị đã tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm nhằm góp phần đẩy mạnh công tác nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ tại LĐLĐ các tỉnh, thành trong cả nước.