Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Bình Định: Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

In

Chiều ngày 16/3, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Hữu Lộc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh đã nghiêm túc triển khai việc học tập, quán triệt chỉ thị và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ, nố lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Công tác tuyên truyền, giáo dục được chú trọng; nhiều cách làm hay, sáng tạo có sức lan tỏa, đạt kết quả cao như: sinh hoạt với chủ đề “Lời ca dâng Bác”, tổ chức gameshow “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các phong trào thi đua được đẩy mạnh; trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, quần chúng được nâng lên, góp phần quan trọng vào những kết quả đạt được trong 2 năm qua.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Hữu Lộc đã biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ LĐLĐ tỉnh trong 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh, người đứng đầu cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh cần quán triệt thật sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung Chỉ thị, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho đảng viên và quần chúng về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018 và những chuyên đề trước; tiếp tục cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh; kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến để tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra, xây dựng đảng bộ, từng chi bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Đ/c Nguyễn Hữu Lộc PBT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng đã triển khai học tập chuyền đề năm 2018 “Về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Đồng chí cho rằng hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là thời điểm để toàn đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ cùng nhìn lại những việc đã làm được, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế; từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn, rõ nét và thực chất hơn, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
trao giấy khen cho đại diện các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, Đảng uỷ LĐLĐ tỉnh đã tặng giấy khen cho 2 chi bộ và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2017.