Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác BHLĐ đáp ứng yêu cầu mới.

In

Bình Định, là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung bộ, có tổng diện tích tự nhiên 6.025km2, dân số hơn 1,5 triệu người, trong đó 52 % số người trong độ tuổi lao động, là một trong năm tỉnh của Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung (cùng với Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi).

Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khỏi xướng và lãnh đạo, Tỉnh Bình Định đã có nhiều chính sách nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Tính đến tháng 9 năm 2016, toàn tỉnh có gần 5.300 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, trong đó có khoảng 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả (413 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn) trong các lĩnh vực như: khai thác đá, chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, may, chế biến thủy sản…đây là những ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Vai trò của Công đoàn đã và đang phát huy, nhằm đáp ứng với yêu cầu mới được quy định tại Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Tập huấn công tác an toàn VSLĐ-PCCN tại Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn- Sông Hinh

Từ thực tiễn năm 2015-2016, Bình Định có những hoạt động nổi bật: công đoàn các cấp trong tỉnh đã quán triệt và nhận thức tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa và tác dụng của công tác BHLĐ có liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người lao động, tài sản, thương hiệu và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nên đã có những chuyển biến tích cực về  nhận thức và hành động.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 5b/NQ-BCH ngày 08/7/2005 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Đẩy mạnh công tác BHLĐ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới” được các cấp công đoàn triển khai thực hiện sâu rộng, nâng cao chất lượng hiệu quả.

Trong công tác chỉ đạo điều hành đã có những đổi mới theo hướng bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật BHLĐ và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn đã có những kế hoạch, hướng dẫn cụ thể phù hợp với từng ngành nghề, địa phương, nhất là các khu cụm công nghiệp, những ngành nghề luôn có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, thông qua các buổi tuyên truyền, tập huấn, hội thảo, đối thoại, in ấn phát hành tờ rơi, biên soạn và phát hành tài liệu dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Tạp chí Công đoàn Bình Định phát  hành 2.000 bản/tháng, nhiều bài phản ánh mô hình, điển hình, chính sách mới về BHLĐ. Tổ chức 25 cuộc triển khai các nội dung có liên quan đến công tác BHLĐ, có trên 150 người sử dụng lao động và 9.000 CNVCLĐ dự; tán phát 1.000 tờ rơi, nhiều khẩu hiệu, biểu ngữ trang trí trên 100  xe đưa đón công nhân hàng ngày tại công sở, xí nghiệp.

Các doanh nghiệp chú trọng công tác Bảo hộ lao động (ảnh chụp tại Công ty Cổ phẩn Cảng Thị Nại)

Thường xuyên nắm bắt thông tin những bất cập, yêu cầu bức xúc về công tác BHLĐ, kiến nghị kịp thời với chính quyền chuyên môn có biện pháp chỉ đạo. Cụ thể, LĐLĐ tỉnh đã ban hành công văn số 225/LĐLĐ ngày 4/8/2015 đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất, kinh doanh nhằm khắc phục tình hình tai nạn lao động chết người gia tăng (12 người chết); nhiều kiến nghị của công đoàn bằng văn bản được trình bày và được đánh giá cao trong buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đình Định tại Khu công nghiệp Phú Tài (có 200 đại biểu là CNLĐ tham dự). Từ đó, UBND tỉnh đã có những biện pháp tăng cường chỉ đạo công tác BHLĐ, thúc đẩy các hoạt động nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ.

Trước, trong và sau Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ và PCCN năm 2015-2016, với chức năng của công đoàn đã tham gia Ban chỉ đạo của tỉnh; cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về BHLĐ, phòng chống cháy nổ, đặc biệt có điểm mới là ở các LĐLĐ thành phố, thị xã, huyện chủ động xây dựng được kế hoạch hoạt động, kiểm tra các doanh nghiệp về thực hiện chính sách BHLĐ ở các đơn vị đứng chân trên địa bàn, sau kiểm tra có đánh giá và có văn bản cam kết của doanh nghiệp khắc phục những thiết sót của NLĐ và NSDLĐ. Nhiều đơn vị đã có những biện pháp thực hiện các kết luận của kiểm tra về cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện tốt phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”, trang bị phòng hộ lao động, trang bị và cải tiến công nghệ bảo vệ sức khỏe NLĐ, bảo vệ môi trường, hạn chế TNLĐ và BNN.

LĐLĐ tỉnh phối hợp với Phân viện BHLĐ & BVMT Miền Trung tại Đà Nẵng tổ chức mở 03 lớp tập huấn cho hơn 240 cán bộ công đoàn và NLĐ ở một số doanh nghiệp theo hướng dẫn của Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội “Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động”. Ngoài ra, còn cung cấp tài liệu và hướng dẫn các đơn vị tự mở lớp tập huấn cho CNLĐ trên trang thông tin điện tử công đoàn. Các cấp Công đoàn còn tổ chức các cuộc hội thao, hội diễn, hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi”, tìm hiểu về Bộ luật Lao động (trên 10 cuộc) thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Bình Định là tỉnh được Tổng liên đoàn tặng cờ về phong trào thi đua lao động sáng tạo, trong lĩnh vực BHLĐ có 81 sáng kiến của NLĐ được đưa vào sử dụng như: Thiết bị theo dõi áp lực nước tại các nhà máy. Ứng dụng công nghệ tuần hoàn nước thải ra môi trường để tái xử lý đưa vào sản xuất. Lắp van điện từ cấp nước cho dàn ngưng giải nhiệt, cải tiến đốt gạch...nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng, đặc biệt là được tôn vinh, nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh do TLĐ tổ chức 5 năm 1 lần.

Hội thi "An toàn vệ sinh viên giỏi" lần thứ V- năm 2016 do LĐLĐ tỉnh tổ chức

Bên cạnh những ưu điểm, còn bộc lộ những khó khăn, hạn chế  đó là, còn một bộ phận cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện công tác ATVSLĐ. Một số nơi CĐCS chưa phát huy tốt vai trò của mình trong công tác phối hợp cùng chính quyền (NSDLĐ) trong thực hiện công tác ATVSLĐ. Một số nơi NSDLĐ chưa quan tâm thực hiện tốt Bộ Luật Lao động và công tác ATVSLĐ đối với người lao động. Cán bộ công đoàn chuyên trách và bán chuyên trách các cấp chưa được đào tạo chuyên sâu về công tác BHLĐ. Công tác kiểm tra, đánh giá, nhân rộng điển hình, khen thưởng chưa kịp thời. Sự phối hợp giữa các ngành chức năng, đoàn thể chưa đồng bộ; việc xử lí các vi phạm pháp luật BHLĐ chưa nghiêm. Việc tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ, PCCC vừa tốn kém, chưa đi vào cuộc sống.

Phát huy những ưu điểm, khắc phục khó khăn, hạn chế, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp và đề xuất kiến nghị sau:

1. Theo hướng dẫn của Trung ương, hàng năm tỉnh có tổ chức phát động Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ và PCCN như cách làm lâu nay là hình thức, hiệu quả thấp, cần nghiên cứu cách tổ chức thiết thực hiệu quả hơn.

2. Tổng LĐLĐ Việt Nam tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 1702/KL-ĐCT ngày 01/11/2016 của Đoàn Chỉ tịch về việc Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Xanh – sạch – Đòa, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong các cấp công đoàn; nghiên cứu ban hành biểu điểm đánh giá công tác BHLĐ phù hợp với yêu cầu mới về hội nhập kinh tế thế giới và Luật ATVSLĐ để có cơ sở  đánh giá tổng kết, khen thưởng, thúc đẩy công tác BHLĐ.

3. Những tỉnh có Trung tâm Dạy nghề nên nhanh chóng bổ sung cho phép huấn luyện cấp chứng chỉ về ATVSV cơ sở, hiện nay đang có nhu cầu lớn theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội “Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động”.

4. Về nguồn nhân lực TLĐ nên quy định “cứng” tại Đề án vị trí việc làm, mỗi Công đoàn tỉnh ít nhất có một chuyên trách là kỹ sư BHLĐ mới đủ điều kiện, kiến thức, am hiểu chuyên môn, có năng lực thực thi công việc của công đoàn tham gia với chính quyền đảm bảo thực hiện Luật ATVSLĐ.

5. TLĐ quy định các tỉnh ưu tiên phân bổ kinh phí, tranh thủ nguồn khác hỗ trợ (ngân sách tỉnh, kết dư BHXH) tổ chức huấn luyện, tuyên truyền và nghiên cứu một số đề tài khoa học tìm ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác BHLĐ.

6. Nhà nước nên có quy định nghiêm ngặt về xử lí vi phạm, che giấu, không khai báo tai nạn lao động làm chết người.