Bạn đang ở mục CÁC CHUYÊN ĐỀ Tuyên giáoTuyên giáo

title Filter 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Bình Định thực hiện hiệu quả chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 309
2 Bình Định: Rộn ràng Tháng Công nhân Lai Xuân 268
3 Đổi mới, phát triển Tạp chí Công đoàn Bình Định ThS. Nguyễn Ngọc Anh-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 2218
4 Phát huy truyền thống vẻ vang thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trách nhiệm của công đoàn và CNVCLĐ hiện nay Nguyễn Ngọc Anh 2150
5 Công đoàn Bình Định sau 30 năm đổi mới (1986-2016) Nguyễn Ngọc Anh 2160
6 Công đoàn Bình Định 40 năm sau ngày giải phóng (1975 – 2015) Nguyễn Ngọc Anh 6988
7 Hoạt động công đoàn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XVIII 5350
8 Một số điểm mới trong Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL về cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 4645
9 Tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trong CNVCLĐ 4208
10 Công đoàn Việt Nam – Bình Định 85 năm xây dựng và trưởng thành 4384
11 LĐLĐ tỉnh triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả trong “Tháng Công nhân” năm 2014 3877
12 Vai trò, nhiệm vụ của báo chí Công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục CNLĐ 3225