Bạn đang ở mục CÁC CHUYÊN ĐỀ Tuyên giáoTuyên giáo

title Filter 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Đổi mới, phát triển Tạp chí Công đoàn Bình Định ThS. Nguyễn Ngọc Anh-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 1512
2 Phát huy truyền thống vẻ vang thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trách nhiệm của công đoàn và CNVCLĐ hiện nay Nguyễn Ngọc Anh 1527
3 Công đoàn Bình Định sau 30 năm đổi mới (1986-2016) Nguyễn Ngọc Anh 1496
4 Công đoàn Bình Định 40 năm sau ngày giải phóng (1975 – 2015) Nguyễn Ngọc Anh 6231
5 Hoạt động công đoàn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XVIII 4858
6 Một số điểm mới trong Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL về cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 4262
7 Tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trong CNVCLĐ 3739
8 Công đoàn Việt Nam – Bình Định 85 năm xây dựng và trưởng thành 3935
9 LĐLĐ tỉnh triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả trong “Tháng Công nhân” năm 2014 3565
10 Vai trò, nhiệm vụ của báo chí Công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục CNLĐ 2952