Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 26/TB-LĐLĐ 20/02/2024 Thông báo Lịch tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2024
2 152/LĐLĐ-TGNC 21/02/2024 Công văn huy động lực lượng cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia Giải Việt dã tỉnh Bình Định
3 03/KH-LĐLĐ 30/10/2023 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028
4 . 14/10/2023 Các mẫu kèm theo Công văn về việc thống kê danh sách cá nhân, gia đình có thành tích hiến máu tình nguyện đề nghị tôn vinh nhân dịp 14/6/2024
5 2199/LĐLĐ-TGNC 18/09/2023 Công văn về việc tổ chức hoạt động “Gửi niềm tin - Trao kỳ vọng” trong đoàn viên, người lao động hướng về Đại hội XIV Công đoàn Bình Định
6 224/KH-LĐLĐ 11/08/2023 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi đồng diễn “Hoà nhịp cùng Công đoàn Bình Định” chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIV và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
7 222/KH-LĐLĐ 08/08/2023 Kế hoạch tổ chức “Liên hoan văn nghệ công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bình Định - năm 2023”
8 221/KH-LĐLĐ 04/08/2023 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh “Nét đẹp lao động Bình Định” năm 2023
9 213/KH-LĐLĐ 26/05/2023 Kế hoạch tổng kết 15 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X và 10 năm triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI
10 212/KH-LĐLĐ 15/05/2023 Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIV và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
11 20/CTr-LĐLĐ 12/04/2023 Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định năm 2023
12 1963/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 11/04/2023 Công văn đăng ký tham gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2023
13 1941/LĐLĐ-TGNC 27/03/2023 Công văn về việc gửi hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” cấp tỉnh năm 2022 và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
14 205/KH-LĐLĐ 28/03/2023 Kế hoạch Hội nghị sơ kết 02 năm và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị
15 204/KH-LĐLĐ 28/03/2023 Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân lần thứ XI; Biểu dương cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2023
16 1898/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 17/02/2023 Công văn về việc thực hiện Kết luận số 07/KL-BCH ngày 06/02/2023 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam
17 1897/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 17/02/2023 Công văn về việc đẩy mạnh thực hiện giai đoạn 02 Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”
18 1895/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 17/02/2023 Công văn về việc vận động, hướng dẫn đoàn viên tham gia phong trào “Lao động sáng tạo” năm 2023
19 1894/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 15/02/2023 Công văn về việc lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
20 193/KH-LĐLĐ 08/02/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023
21 1885/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 08/02/2023 Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ
22 69/HD-LĐLĐ 03/02/2023 Hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng
23 192/KH-LĐLĐ 03/02/2023 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn tỉnh Bình Định năm 2023
24 1878/LĐLĐ-TGNC 01/02/2023 Công văn định hướng một số nội dung trọng tâm của công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2023
25 68/HD-LĐLĐ 31/01/2023 Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
26 67/HD-LĐLĐ 31/01/2023 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2023
27 296/TB-LĐLĐ 30/01/2023 Thông báo về việc tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2023
28 1865/LĐLĐ-TGNC 06/01/2023 Công văn vận động ĐVNLĐ tham gia Cuộc thi video clip “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết”
29 1862/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 03/01/2023 Công văn triển khai các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Định
30 190/KH-LĐLĐ 30/12/2022 Kế hoạch tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023
31 188/KH-LĐLĐ 23/12/2022 Kế hoạch hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, người lao động năm 2023
32 66/HD-LĐLĐ 23/12/2022 Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”
33 1844/LĐLĐ-TGNC 13/12/2022 Công văn về việc truyền thông các hoạt động động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012
34 65/HD-LĐLĐ 08/12/2022 Hướng dẫn xét chọn, biểu dương công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân năm 2023
35 64/HD-LĐLĐ 18/11/2022 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý năm 2022
36 63/HD-LĐLĐ 16/11/2022 Hướng dẫn tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
37 1777/LĐLĐ-TGNC 11/10/2022 Công văn về việc thống kê danh sách cá nhân, gia đình có thành tích hiến máu tình nguyện đề nghị tôn vinh nhân dịp 14/6/2023
38 60/HD-LĐLĐ 03/10/2022 Hướng dẫn xây dựng văn kiện đại hội công đoàn các cấp và danh mục hồ sơ, văn bản đại hội nhiệm kỳ 2023-2028
39 1768/LĐLĐ-VP 05/10/2022 Công văn về việc báo cáo hoạt động công đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
40 1764/LĐLĐ-VP 03/10/2022 Công văn hướng dẫn xây dựng Dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2023
41 59/HD-LĐLĐ 20/09/2022 Hướng dẫn triển khai thực hiện xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2026
42 180/KH-LĐLĐ 12/09/2022 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Bình đẳng giới năm 2022
43 . 12/09/2022 Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu về Bình đẳng giới năm 2022
44 1726/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 08/09/2022 Công văn về việc đăng ký tham gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2022
45 168/KH-LĐLĐ 16/06/2022 Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chỉ thị số 04/CT-TLĐ ngày 03/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
46 161/KH-LĐLĐ 31/03/2022 Kế hoạch tổ chức giám sát năm 2022 theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị
47 1570/LĐLĐ-ToCKT 29/04/2022 Công văn về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
48 56/HD-LĐLĐ 13/05/2022 Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
49 166/KH-LĐLĐ 13/05/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
50 1582/LĐLĐ-VP 12/05/2022 Công văn về việc báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022
Tìm kiếm văn bản
Liên kết Web
TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
BAN TIN CONG DOAN BINH DINH
Thống nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây