Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định

Tóm tắt Lịch sử các kỳ đại hội Công đoàn Bình giai đoạn từ 2003-2023

I. ĐẠI HỘI LẦN THỨ X NHIỆM KỲ 2003 – 2008
Đại hội đại biểu lần thứ X Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Định được tổ chức trong 2 ngày từ 24-25/7/2003 tại Khách sạn Công đoàn Bình Định với sự tham gia của 199 đại biểu, đại diện cho trên 40.000 đoàn viên và trên 100.000 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) của tỉnh đã về dự Đại hội. Đại hội X với tinh thần “Đoàn kết, Trí tuệ, Dân chủ, Đổi mới” đã đề ra 6 mục tiêu cụ thể và 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Công đoàn nhiệm kỳ 2003 – 2008.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X gồm 35 đồng chí. Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Trợ được bầu làm chủ tịch, các đồng chí Nguyễn Văn Bằng, Võ Thành Nhân được bầu làm Phó Chủ tịch. Ban Chấp hành đã bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh gồm 5 đồng chí, đồng chí Vương Quốc Điu - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa X được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa X.
Tháng 5/2007, đồng chí Nguyễn Ngọc Trợ chuyển công tác khác, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2008-2013.
II. ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2008 – 2013
Đại hội Đại biểu Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2008 – 2013 diễn ra trong 2 ngày 15/7 và 16/7/2008 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bình Định với sự tham gia của 248 đại biểu chính thức, đại diện cho 67.104 đoàn viên công đoàn và hơn 189.000 CNVCLĐ trong tỉnh về dự Đại hội. Với tinh thần “Đoàn kết, Năng động, Sáng tạo, Hiệu quả” Đại hội đã thống nhất 7 chỉ tiêu chủ yếu cùng với 8 nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2008 – 2013 gồm 33 đồng chí và bầu 11 đại biểu chính thức dự Đại hội X Công đoàn Việt Nam.
Tại hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân được bầu làm Chủ tịch, 3 đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh là Võ Thành Nhân, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Anh; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh gồm 6 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XI được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XI.
III. ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2013 – 2018
Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII, nhiệm kỳ 2013 – 2018 tiến hành từ ngày 13/3 đến ngày 15/3/2013, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh. Với tinh thần “Đoàn kết, Trí tuệ, Dân chủ, Đổi mới”, Đại hội đã thống nhất 12 chỉ tiêu của Công đoàn Bình Định trong nhiệm kỳ 2013 – 2018.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm 38 đồng chí và bầu 9 đại biểu chính thức đại diện cho đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.
Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân được bầu làm Chủ tịch và 3 đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Hương - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa XII được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII.
Tháng 2/2015, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân chuyển công tác khác, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà làm Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ tỉnh.
Từ tháng 9/2015 đến tháng 1/2016 đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh được điều động, phân công làm Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, sau thời gian này, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tiếp tục làm Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ tỉnh cho đến tháng 9/2016. Tiếp đó, tháng 11/2016, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2013 – 2018.
IV. ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2018 – 2023
Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 được tiến hành trong 02 ngày, từ ngày 30/5 đến ngày 31/5/2018, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 86.216 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn CNVCLĐ trong tỉnh. Với tinh thần “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Trách nhiệm”, Đại hội đã đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 để các cấp công đoàn và CNVCLĐ toàn tỉnh thực hiện.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 38 đồng chí và bầu 9 đại biểu chính thức đại diện cho đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIII đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu 03 đồng chí Lê Từ Bình, Nguyễn Thị Bích Thủy, Lê Thị Tuyết Trinh giữ chức vụ Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2018-2023
Ban Chấp hành cũng đã bầu 07 đồng chỉ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2018-2023, đồng chí Dương Lê Hồng Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023 được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Tháng 6/2023 đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng chuyển công tác khác, đồng chí Hà Duy Trung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn được điều động làm Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023.
V. ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIV NHIỆM KỲ 2023 – 2028
Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiến hành trong 02 ngày, từ ngày 27/9 đến ngày 28/8/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định. Về dự Đại hội có 279 đại biểu chính thức đại diện cho gần 86 nghìn đoàn viên công đoàn và hơn 112 nghìn công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh. Với tinh thần “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển”, Đại hội đã thống nhất báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIII trình tại Đại hội và xác định 12 chỉ tiêu (gồm 8 chỉ tiêu hàng năm và 4 chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ) cùng với 3 khâu đột phá, cụ thể:
1. Chỉ tiêu chủ yếu
1.1. Chỉ tiêu hàng năm
(1) 95% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến; 85% đoàn viên, người lao động được học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, nghị quyết của công đoàn.
(2) Công đoàn vận động ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.
(3) Có 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước và 75% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
(4) Bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.
(5) 100% chủ tịch công đoàn cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng với hình thức phù hợp.
(6) Ít nhất 90% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 80% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 60% công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
(7) Ít nhất 85% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 
(8) 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp đúng tiến độ; ít nhất 10% công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính.
1.2. Chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ
(1) Cả tỉnh có 188.000 đoàn viên công đoàn.
(2) Ít nhất 70% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có từ 20 lao động trở lên thành lập tổ chức công đoàn.
(3) Có ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.
(4) Ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên có nhu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ.
2. Khâu đột phá
(1) Tập trung đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể mang lại lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc.
(2) Tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
(3) Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm; chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 35 đồng chí và bầu 10 đại biểu chính thức đại diện cho đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIV đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, bầu đồng chí Hà Duy Trung làm Chủ tịch và 02 đồng chí Lê Từ Bình, Nguyễn Thị Bích Thủy làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XIV gồm 09 đồng chí, đồng chí Tô Hồng Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa XIV được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XIV.
Liên kết Web
TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
BAN TIN CONG DOAN BINH DINH
Thống nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây