Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định

 Văn bản theo lĩnh vực: Tuyên giáo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1865/LĐLĐ-TGNC 06/01/2023 Công văn vận động ĐVNLĐ tham gia Cuộc thi video clip “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết”
2 66/HD-LĐLĐ 23/12/2022 Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”
3 1844/LĐLĐ-TGNC 13/12/2022 Công văn về việc truyền thông các hoạt động động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012
4 63/HD-LĐLĐ 16/11/2022 Hướng dẫn tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
5 1777/LĐLĐ-TGNC 11/10/2022 Công văn về việc thống kê danh sách cá nhân, gia đình có thành tích hiến máu tình nguyện đề nghị tôn vinh nhân dịp 14/6/2023
6 59/HD-LĐLĐ 20/09/2022 Hướng dẫn triển khai thực hiện xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2026
7 56/HD-LĐLĐ 13/05/2022 Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
8 166/KH-LĐLĐ 13/05/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
9 160/KH-LĐLĐ 30/03/2022 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”
10 52/HD-LĐLĐ 23/03/2022 Hướng dẫn tổ chức Tháng Công nhân năm 2022
11 155/KH-LĐLĐ 21/03/2022 Kế hoạch tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đoàn viên và người lao động năm 2022
12 51/HD-LĐLĐ 08/03/2022 Hướng dẫn tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, công tác biển, đảo; công tác phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền năm 2022
13 1490/LĐLĐ-TGNC 08/03/2022 Công văn về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và hướng dẫn công tác văn hóa-văn nghệ năm 2022
14 48/HD-LĐLĐ 18/02/2022 Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
15 1452/LĐLĐ-TGNC 09/02/2022 Công văn về việc vận động tham gia Cuộc thi “Sáng tác thông điệp truyền thông về BĐG trong phòng, chống thiên tai trước bối cảnh Covid-19 và đề cử các gương mặt phụ nữ, sáng kiến về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai; tập trung đẩy mạnh công tác
16 248/TB-LĐLĐ 08/02/2022 Thông báo về việc tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2022
17 148/KH-LĐLĐ 17/01/2022 Kế hoạch định hướng tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022
18 1426/LĐLĐ-TGNC 05/01/2022 Công văn về việc vận động tham gia Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn
19 145/KH-LĐLĐ 04/01/2022 Kế hoạch tuyên truyền hoạt động công đoàn và công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần – 2022
20 17/CTr-LĐLĐ 23/11/2021 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”
21 140/KH-LĐLĐ 26/11/2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL ngày 15/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
22 44/HD-LĐLĐ 30/11/2021 Hướng dẫn triển khai học tập và khen thưởng Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
23 1358/LĐLĐ-TGNC 22/11/2021 Công văn về việc thống kê danh sách cá nhân, gia đình hiến máu tình nguyện 5 lần trở lên chưa được tôn vinh năm 2021
24 40/HD-LĐLĐ 26/10/2021 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 3345/QĐ-TLĐ ngày 11/10/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19
25 1324/LĐLĐ-TGNC 26/10/2021 Công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
26 136/KH-LĐLĐ 19/10/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện dự án tăng cường phòng, chống ma tuý cho công nhân lao động tại các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025
27 1296/LĐLĐ-TGNC 06/10/2021 Công văn về việc vận động đoàn viên, người lao động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”
28 1290/LĐLĐ-TGNC 05/10/2021 Công văn về việc quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
29 1282/LĐLĐ-TGNC 01/10/2021 Công văn về việc hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 và tổ chức Ngày Pháp luật năm 2021
30 133/KH-LĐLĐ 30/09/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trong đoàn viên và người lao động Bình Định
31 37/HD-LĐLĐ 30/09/2021 Hướng dẫn Thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”giai đoạn 2021-2023 trong đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh
32 1265/LĐLĐ-TGNC 16/09/2021 Công văn về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
33 1255/LĐLĐ-TGNC 08/09/2021 Công văn số vận động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” và Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
34 1248/LĐLĐ-TGNC 01/09/2021 Công văn về việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
35 1246/LĐLĐ-TGNC 31/08/2021 Công văn về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trong điều kiện dịch bệnh Covid-19
36 1241/LĐLĐ-TGNC 25/08/2021 Công văn về việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động sử dụng mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet đúng quy định pháp luật
37 1240/LĐLĐ-TGNC 24/08/2021 Công văn về việc vận động tham gia Cuộc thi Video clip và Sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19
38 129/KH-LĐLĐ 26/08/2021 Kế hoạch Tuyên truyền Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 01/Ctr-BCH ngày 20/7/2021 của Tổng Liên đoàn
39 1231/LĐLĐ-TGNC 13/08/2021 Công văn về việc vận động tham gia Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo”
40 Số: 1207/LĐLĐ-TGNC 30/07/2021 Công văn về việc tiếp tục tham gia viết bài cho Cuộc thi “Vòng tay công đoàn”
41 Số 1210/LĐLĐ - TGNC 01/08/2021 Công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 14/CT - UBND của UBND tỉnh Bình Định
42 127/KH-LĐLĐ 12/07/2021 Kế hoạch Tổ chức truyền thông một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, Chính phủ về công nhân, Công đoàn và tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021)
43 Tải văn bản tại đây 21/07/2021 Hệ thống các văn bản phòng chống dịch Covid 19
44 1170/LĐLĐ-TGNC 30/06/2021 Công văn về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Công điện số 08/CĐ-UBND của UBND tỉnh
45 1168/LĐLĐ-TGNC 28/06/2021 Công văn về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Công điện số 07/CĐ-UBND của UBND tỉnh
46 1166/LĐLĐ-TGNC 24/06/2021 Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
47 1161/LĐLĐ-TGNC 21/07/2021 Công văn về việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em; không tụ tập đông người xem Giải bóng đá EURO để phòng, chống Covid-19
48 1124/LĐLĐ-TGNC 02/06/2021 Công văn về việc thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tăng cường bảo đảm trật tự ATGT trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
49 1112/LĐLĐ-TGNC 26/05/2021 Công văn về việc tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19
50 1090/LĐLĐ-TGNC 10/05/2021 Công văn về việc chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Tìm kiếm văn bản
TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
BAN TIN CONG DOAN BINH DINH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây