Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định

 Văn bản theo cơ quan ban hành: LĐLĐ tỉnh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1865/LĐLĐ-TGNC 06/01/2023 Công văn vận động ĐVNLĐ tham gia Cuộc thi video clip “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết”
2 1862/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 03/01/2023 Công văn triển khai các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Định
3 190/KH-LĐLĐ 30/12/2022 Kế hoạch tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023
4 188/KH-LĐLĐ 23/12/2022 Kế hoạch hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, người lao động năm 2023
5 66/HD-LĐLĐ 23/12/2022 Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”
6 1844/LĐLĐ-TGNC 13/12/2022 Công văn về việc truyền thông các hoạt động động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012
7 65/HD-LĐLĐ 08/12/2022 Hướng dẫn xét chọn, biểu dương công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân năm 2023
8 64/HD-LĐLĐ 18/11/2022 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý năm 2022
9 63/HD-LĐLĐ 16/11/2022 Hướng dẫn tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
10 1777/LĐLĐ-TGNC 11/10/2022 Công văn về việc thống kê danh sách cá nhân, gia đình có thành tích hiến máu tình nguyện đề nghị tôn vinh nhân dịp 14/6/2023
11 60/HD-LĐLĐ 03/10/2022 Hướng dẫn xây dựng văn kiện đại hội công đoàn các cấp và danh mục hồ sơ, văn bản đại hội nhiệm kỳ 2023-2028
12 1768/LĐLĐ-VP 05/10/2022 Công văn về việc báo cáo hoạt động công đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
13 1764/LĐLĐ-VP 03/10/2022 Công văn hướng dẫn xây dựng Dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2023
14 59/HD-LĐLĐ 20/09/2022 Hướng dẫn triển khai thực hiện xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2026
15 180/KH-LĐLĐ 12/09/2022 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Bình đẳng giới năm 2022
16 . 12/09/2022 Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu về Bình đẳng giới năm 2022
17 1726/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 08/09/2022 Công văn về việc đăng ký tham gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2022
18 168/KH-LĐLĐ 16/06/2022 Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chỉ thị số 04/CT-TLĐ ngày 03/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
19 161/KH-LĐLĐ 31/03/2022 Kế hoạch tổ chức giám sát năm 2022 theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị
20 1570/LĐLĐ-ToCKT 29/04/2022 Công văn về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
21 56/HD-LĐLĐ 13/05/2022 Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
22 166/KH-LĐLĐ 13/05/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
23 1582/LĐLĐ-VP 12/05/2022 Công văn về việc báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022
24 1581/LĐLĐ-ToCKT 10/05/2022 Công văn về việc báo cáo số liệu công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đến thời điểm 31/5/2022
25 160/KH-LĐLĐ 30/03/2022 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”
26 1532/LĐLĐ-ToCKT 04/04/2022 Công văn về việc thống kê số liệu CĐCS, đoàn viên, doanh nghiệp, người lao động
27 1522/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 25/03/2022 Công văn về việc xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ III, năm 2022
28 53/HD-LĐLĐ 24/03/2022 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trong các cấp công đoàn
29 153/KH-LĐLĐ 01/03/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khoá XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
30 156/KH-LĐLĐ 23/03/2022 Kế hoạch tổ chức giám sát về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
31 52/HD-LĐLĐ 23/03/2022 Hướng dẫn tổ chức Tháng Công nhân năm 2022
32 155/KH-LĐLĐ 21/03/2022 Kế hoạch tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đoàn viên và người lao động năm 2022
33 154/KH-LĐLĐ 21/03/2022 Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác Bình đẳng giới năm 2022
34 1476/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 23/03/2022 Công văn /v vận động đoàn viên tham gia phong trào “Lao động sáng tạo” năm 2022
35 50/HD-LĐLĐ 07/03/2022 Hướng dẫn Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
36 51/HD-LĐLĐ 08/03/2022 Hướng dẫn tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, công tác biển, đảo; công tác phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền năm 2022
37 1490/LĐLĐ-TGNC 08/03/2022 Công văn về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và hướng dẫn công tác văn hóa-văn nghệ năm 2022
38 1468/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 21/02/2022 Công văn về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể
39 1469/LĐLĐ-ToCKT 21/02/2022 Công văn về việc báo cáo tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII
40 48/HD-LĐLĐ 18/02/2022 Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
41 1452/LĐLĐ-TGNC 09/02/2022 Công văn về việc vận động tham gia Cuộc thi “Sáng tác thông điệp truyền thông về BĐG trong phòng, chống thiên tai trước bối cảnh Covid-19 và đề cử các gương mặt phụ nữ, sáng kiến về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyên Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”
42 248/TB-LĐLĐ 08/02/2022 Thông báo về việc tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2022
43 47/HD-LĐLĐ 08/02/2022 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động năm 2022
44 150/KH-LĐLĐ 26/01/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”
45 148/KH-LĐLĐ 17/01/2022 Kế hoạch định hướng tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022
46 1427/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 06/01/2022 Công văn về việc tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ năm 2022
47 46/HD-LĐLĐ 05/01/2022 Hướng dẫn Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
48 45/HD-LĐLĐ 28/12/2021 Hướng dẫn về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”
49 1426/LĐLĐ-TGNC 05/01/2022 Công văn về việc vận động tham gia Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn
50 142/KH-LĐLĐ 10/12/2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
Tìm kiếm văn bản
TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
BAN TIN CONG DOAN BINH DINH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây