Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định

 Văn bản theo chủ đề: Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1865/LĐLĐ-TGNC 06/01/2023 Công văn vận động ĐVNLĐ tham gia Cuộc thi video clip “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết”
2 1862/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 03/01/2023 Công văn triển khai các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Định
3 1844/LĐLĐ-TGNC 13/12/2022 Công văn về việc truyền thông các hoạt động động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012
4 1777/LĐLĐ-TGNC 11/10/2022 Công văn về việc thống kê danh sách cá nhân, gia đình có thành tích hiến máu tình nguyện đề nghị tôn vinh nhân dịp 14/6/2023
5 1768/LĐLĐ-VP 05/10/2022 Công văn về việc báo cáo hoạt động công đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
6 1764/LĐLĐ-VP 03/10/2022 Công văn hướng dẫn xây dựng Dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2023
7 1726/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 08/09/2022 Công văn về việc đăng ký tham gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2022
8 1570/LĐLĐ-ToCKT 29/04/2022 Công văn về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
9 1582/LĐLĐ-VP 12/05/2022 Công văn về việc báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022
10 1581/LĐLĐ-ToCKT 10/05/2022 Công văn về việc báo cáo số liệu công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đến thời điểm 31/5/2022
11 1532/LĐLĐ-ToCKT 04/04/2022 Công văn về việc thống kê số liệu CĐCS, đoàn viên, doanh nghiệp, người lao động
12 1522/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 25/03/2022 Công văn về việc xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ III, năm 2022
13 1476/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 23/03/2022 Công văn /v vận động đoàn viên tham gia phong trào “Lao động sáng tạo” năm 2022
14 1490/LĐLĐ-TGNC 08/03/2022 Công văn về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và hướng dẫn công tác văn hóa-văn nghệ năm 2022
15 1468/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 21/02/2022 Công văn về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể
16 1469/LĐLĐ-ToCKT 21/02/2022 Công văn về việc báo cáo tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII
17 1452/LĐLĐ-TGNC 09/02/2022 Công văn về việc vận động tham gia Cuộc thi “Sáng tác thông điệp truyền thông về BĐG trong phòng, chống thiên tai trước bối cảnh Covid-19 và đề cử các gương mặt phụ nữ, sáng kiến về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyên Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”
18 1427/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 06/01/2022 Công văn về việc tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ năm 2022
19 1426/LĐLĐ-TGNC 05/01/2022 Công văn về việc vận động tham gia Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn
20 1401/LĐLĐ-VP 20/12/2021 Công văn về việc gửi báo cáo quyết toán thu-chi tài chính công đoàn năm 2021
21 1400/LĐLĐ-VP 20/12/2021 Công văn về việc gửi báo cáo quyết toán thu-chi tài chính công đoàn năm 2021
22 1358/LĐLĐ-TGNC 22/11/2021 Công văn về việc thống kê danh sách cá nhân, gia đình hiến máu tình nguyện 5 lần trở lên chưa được tôn vinh năm 2021
23 1313/LĐLĐ-ToCKT 18/10/2021 Công văn về việc đánh giá, phân loại các cấp công đoàn năm 2021
24 1322/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 25/10/2021 Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tình hình thực hiện bữa ăn ca năm 2021
25 1305/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 13/10/2021 Công văn về việc triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021
26 1324/LĐLĐ-TGNC 26/10/2021 Công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
27 1314/LĐLĐ-VP 19/10/2021 Công văn về việc báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
28 1296/LĐLĐ-TGNC 06/10/2021 Công văn về việc vận động đoàn viên, người lao động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”
29 1290/LĐLĐ-TGNC 05/10/2021 Công văn về việc quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
30 1282/LĐLĐ-TGNC 01/10/2021 Công văn về việc hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 và tổ chức Ngày Pháp luật năm 2021
31 1269/LĐLĐ-VP 20/09/2021 Công văn đề xuất khen thưởng cấp Nhà nước về thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
32 1265/LĐLĐ-TGNC 16/09/2021 Công văn về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
33 1255/LĐLĐ-TGNC 08/09/2021 Công văn số vận động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” và Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
34 1248/LĐLĐ-TGNC 01/09/2021 Công văn về việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
35 1246/LĐLĐ-TGNC 31/08/2021 Công văn về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trong điều kiện dịch bệnh Covid-19
36 1241/LĐLĐ-TGNC 25/08/2021 Công văn về việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động sử dụng mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet đúng quy định pháp luật
37 1240/LĐLĐ-TGNC 24/08/2021 Công văn về việc vận động tham gia Cuộc thi Video clip và Sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19
38 1231/LĐLĐ-TGNC 13/08/2021 Công văn về việc vận động tham gia Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo”
39 Số: 1207/LĐLĐ-TGNC 30/07/2021 Công văn về việc tiếp tục tham gia viết bài cho Cuộc thi “Vòng tay công đoàn”
40 Số 1210/LĐLĐ - TGNC 01/08/2021 Công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 14/CT - UBND của UBND tỉnh Bình Định
41 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM 14/07/2021 Hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh
42 1196/LĐLĐ-CSPL 19/07/2021 Công văn về việc phối hợp triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng CP về thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
43 Tải văn bản tại đây 21/07/2021 Hệ thống các văn bản phòng chống dịch Covid 19
44 1170/LĐLĐ-TGNC 30/06/2021 Công văn về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Công điện số 08/CĐ-UBND của UBND tỉnh
45 1168/LĐLĐ-TGNC 28/06/2021 Công văn về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Công điện số 07/CĐ-UBND của UBND tỉnh
46 1166/LĐLĐ-TGNC 24/06/2021 Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
47 1161/LĐLĐ-TGNC 21/07/2021 Công văn về việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em; không tụ tập đông người xem Giải bóng đá EURO để phòng, chống Covid-19
48 1124/LĐLĐ-TGNC 02/06/2021 Công văn về việc thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tăng cường bảo đảm trật tự ATGT trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
49 1112/LĐLĐ-TGNC 26/05/2021 Công văn về việc tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19
50 1090/LĐLĐ-TGNC 10/05/2021 Công văn về việc chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Tìm kiếm văn bản
TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
BAN TIN CONG DOAN BINH DINH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây