Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định

Hiệu quả từ Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ và Hội LHPN tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 – 2022

Thứ năm - 30/12/2021 17:35
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn và Trung ương Hội LHPN Việt Nam, trong giai đoạn 2017 - 2022 LĐLĐ tỉnh và Hội LHPN tỉnh Bình Định đã phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động trong nữ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Qua đó đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đối với hoạt động về giới nhằm nâng cao vị thế lao động nữ trong tình hình mới.

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh tăng cường phối hợp với tổ chức hội phụ nữ đồng cấp tuyên truyền, giáo dục, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho hơn 95% nữ cán bộ, CNVCLĐ tham gia, gắn với hoạt động kỉ niệm 8/3, 20/10 và hoạt động định kỳ trong sinh hoạt nữ công, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh và Hội LHPN tỉnh còn sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng như: Bản tin Công đoàn, Bản tin Phụ nữ, Chương trình Tạp chí Truyền hình Công đoàn Bình Định, Chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống được phát trên Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định, Website và các trang mạng xã hội của các cấp công đoàn, hội phụ nữ. Phối hợp với các đơn vị: Ban Nữ công Tổng Liên đoàn, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh, Trung tâm chăm sóc SKSS tỉnh, Sở Tư pháp…qua đó, tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ trên 420 triệu đồng để tổ chức 76 lớp truyền thông, tập huấn tuyên truyền về Luật hôn nhân gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Pháp lệnh dân số, Kiến thức nuôi dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc cho hơn 5.530 lượt cán bộ, nữ CNVCLĐ tham gia. Vận động nữ CNVCLĐ xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng gia đình CNVCLĐ thành đạt”. Kết quả trong 5 năm đã có hơn 500 gia đình CNVCLĐ đạt danh hiệu gia đình CNVCLĐ thành đạt các cấp được biểu dương, khen thưởng.

PHU NU

Đ/c Bí Thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tặng bức trướng cho Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Định, khoá XX

Các cấp công đoàn đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ (LĐN). Hướng dẫn LĐN ký HĐLĐ theo đúng quy định pháp luật; thương lượng, ký kết TULĐTT và những nội dung có lợi hơn quy định của pháp luật; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, chế độ thai sản, cũng như chế độ nghỉ ngơi hợp lý cho LĐN sau khi sinh và nuôi con dưới 12 tháng tuổi, tặng quà thăm hỏi đoàn viên và CNVCLĐ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần và tham mưu cho lãnh đạo tổ chức chăm sóc sức khoẻ cho CNVCLĐ nữ. Chỉ tính riêng trong Tháng công nhân hàng năm, LĐLĐ tỉnh phối hợp tổ chức khám sức khỏe, tư vấn chăm sóc SKSS và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.548 công nhân lao động, với tổng số tiền thuốc hỗ trợ gần 300 triệu đồng; Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh phối hợp với Ban Luật pháp Chính sách của Hội LHPN tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát chế độ chính sách cho LĐN, mỗi năm bình quân khoảng 15 doanh, qua đó kịp thời kiến nghị đề xuất với người sử dụng lao động thực hiện tốt hơn các chế độ chính sách cho LĐN. Tổ chức cho 115 lượt nữ cán bộ, CNVCLĐ tham gia góp ý vào các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường đề xuất các chính sách hỗ trợ cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong đợt dịch Covid-19.
Trong công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, các cấp công đoàn đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, lãnh đạo sắp xếp, bố trí, tạo điều kiện thuận lợi cho 1.824 chị em theo học các lớp trung cấp, cao cấp lý luận chính trị; hàng nghìn lượt chị em được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn, lớp quản lý nhà nước, các lớp đại học và sau đại học; nhiều chị em đã trưởng thành qua thực tiễn phong trào, đã được Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tín nhiệm giao trọng trách đề bạt, bổ nhiệm vào cương vị lãnh đạo quản lý ngày một tăng và có xu hướng trẻ hoá. 100% nữ cán bộ công chức có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, làm việc trong các cơ quan Nhà nước. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025: cấp cơ sở 593/2122 chiếm 27,9%; cấp huyện 67/424 chiếm 15,8%; cấp tỉnh 09/54 chiếm 16,66%. Cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý do Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý: cấp tỉnh 28 đồng chí; cấp huyện 4 đồng chí. Tham gia Quốc hội có 2/7 đại biểu nữ đạt 28,6%; HĐND tỉnh 15/57 đạt 26,31%; HĐND cấp huyện 96/362 đại biểu đạt 26,5%; HĐND cấp xã 844/3725 đại biểu đạt 22,6%. Ở công đoàn cấp trên trực tiếp, trong nhiệm kỳ 2018-2023, cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành có 87/266 người, tỉ lệ 32,7%; tham gia Ban Thường vụ có 28/84 người, tỉ lệ 33,3%. Ở Công đoàn tỉnh, cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành là 10/31người, đạt tỉ lệ 32,25%; tham gia Ban Thường vụ có 5/8 người, tỉ lệ 62,5%.
Công đoàn các cấp cũng thường xuyên kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công, hiện nay có 944 Ban nữ công quần chúng, số CĐCS có đủ điều kiện được thành lập ban nữ công đạt 100%, những đơn vị không đủ điều kiện thành lập ban nữ công thì phân công cán bộ phụ trách công tác nữ công của đơn vị, 100% cán bộ phụ trách công tác nữ công được tham gia các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ, nội dung, phương pháp hoạt động công tác nữ công.
LĐLĐ và Hội LHPN tỉnh tổ chức phối hợp triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong nữ cán bộ, CNVCLĐ. Trong 5 năm qua, có 11 đề tài lao động sáng tạo, 109 sáng kiến do nữ cán bộ, CNVCLĐ thực hiện được công nhận. Hàng năm có trên 87% đoàn viên nữ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà; có 05 chị được tặng bằng "Lao động sáng tạo” của Tổng Liên đoàn; Trung ương Hội Phụ nữ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” cho 201 chị; hơn 26.000 lượt nữ, cán bộ, CNVCLĐ được khen thưởng các cấp.
Các cấp Hội và Công đoàn đã kịp thời triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vận động cán bộ, nữ CNVCLĐ tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, chia sẻ, động viên với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống; thăm tặng hàng trăm suất quà cho nữ CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; số tiền do chị em huy động đóng góp lên đến hàng tỷ đồng. Tổ chức cho 123 lượt nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn quỹ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo với số vốn 82 triệu đồng; nhiều ban nữ công quần chúng đã thành lập các tổ góp vốn giúp nhau lập nghiệp; tổ chức kết nghĩa, giúp đỡ ban nữ công và nữ CNVCLĐ ở các xã, huyện vùng sâu, vùng xa có điều kiện khó khăn...
Phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2017 – 2022, thời gian tới, LĐLĐ tỉnh và Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chỉ đạo các cấp hội và công đoàn cùng cấp tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho nữ cán bộ, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh.

 

Tác giả bài viết: Kim Chi - Ban TGNC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
BAN TIN CONG DOAN BINH DINH
Thống nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây