Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định

Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Thứ sáu - 07/01/2022 14:45

Sáng ngày 07/01/2022, Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 dưới hình thức trực tuyến. Tham dự hội nghị có 35/40 đảng viên trong Đảng bộ.
Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của nhiều đơn vị, doanh nghiệp; việc làm, thu nhập và đời sống của đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ) gặp nhiều khó khăn, hoạt động của các cấp công đoàn vì vậy cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Đảng uỷ LĐLĐ tỉnh đã lãnh đạo các chi bộ, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu cho Đảng uỷ đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo thực hiện hoàn thành và vượt 14/17 chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao, các hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai hiệu quả, như: Hoàn thiện việc sắp xếp bộ máy Cơ quan LĐLĐ tỉnh với mô hình 04 ban; bàn giao 29 biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách của LĐLĐ cấp huyện về huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực tiếp quản lý. Hoàn thành công tác quy hoạch bổ sung cán bộ nhiệm kỳ 2018 - 2023 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo đúng quy định. Công tác truyên truyền, giáo dục tiếp tục duy trì, đổi mới và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong Tháng Công nhân, công tác phòng chống dịch. Bản tin Công đoàn, Trang thông tin điện tử Công đoàn Bình Định và công đoàn huyện, ngành tiếp tục phát huy; khai thác tích cực mạng xã hội (Facebook, fanpage Công đoàn, Zalo...) phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền. Tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” với 22.000 lượt ĐVNLĐ tham gia. Vận động ĐVNLĐ tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến do Tổng Liên đoàn và các ngành tổ chức. Công tác chăm lo cho ĐVNLĐ được tập trung thực hiện, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm và tặng 17.681 suất quà với số tiền 8,843 tỷ đồng cho ĐVNLĐ; hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa 33 nhà cho ĐV với tổng số tiền 860 triệu đồng; giải ngân 02 dự án với số tiền 170 triệu đồng từ nguồn vốn thu hồi cho 05 ĐVNLĐ vay, giúp giải quyết việc làm; vận động ĐVNLĐ đóng góp các quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo... hơn 8 tỷ đồng. Triển khai các phong trào thi đua yêu nước, qua đó có 3.634 sáng kiến, giải pháp, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, công tác; 27 đề tài Lao động sáng tạo đăng ký thực hiện, trong đó có 12 đề tài được Tổng Liên đoàn công nhận và tặng bằng LĐST. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCCVC; 191/367 doanh nghiệp đủ điều kiện tổ chức hội nghị NLĐ; 318/446 DN có tổ chức công đoàn ký kết TƯLĐTT (đạt 71%) trong đó ký mới 12 bản, có 238 đơn vị tổ chức đối thoại định kỳ với 358 cuộc đối thoại và 45 đơn vị tổ chức đối thoại đột xuất với 61 cuộc đối thoại.
Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức “Tháng công nhân”, “Tháng an toàn vệ sinh lao động” với điểm nhấn là chương trình “Cảm ơn người lao động”; tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, vận động đóng góp cho công tác phòng chống dịch, giám sát việc hỗ trợ và hỗ trợ cho ĐVNLĐ khó khăn do tác động của dịch Covid-19. LĐLĐ tỉnh đã trực tiếp thăm, hỗ trợ 17 đơn vị là lực lượng tuyến đầu chống dịch 690.635.000 đồng; hỗ trợ 458 ĐVNLĐ làm việc tại các doanh nghiệp đang áp dụng thực hiện “3 tại chỗ” 458 triệu đồng; trao 1.248 túi đồ dùng cá nhân 48,4 triệu đồng cho ĐVNLĐ tại các doanh nghiệp bị phong tỏa tạm thời. Lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn Bình Định thực hiện tư vấn 166 vụ việc; hướng dẫn NLĐ yêu cầu doanh nghiệp thanh toán tiền lương, chế độ trợ cấp thôi việc, nhận bảo hiểm thất nghiệp, bồi thường do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật...với tổng số tiền 561.613 triệu đồng. Lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh đào tạo vượt kế hoạch đề ra (127%) và cao gấp 5,9 lần so với quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nhiệm vụ đào tạo nghề.

tin 01 0122 01

Biểu dương đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đặc biệt, năm 2021 Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn thể đảng viên; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Chuyên đề toàn khóa-Chuyên đề năm 2021 "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" và một số văn bản chuyên đề khác cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng của cơ quan, đơn vị phù hợp trong tình hình dịch bệnh. Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại” dưới hình thức gameshow cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; toàn Đảng bộ đã tổ chức trên 21 cuộc sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Công tác công tác phát triển viên mới được quan tâm, trong năm đã làm hồ sơ đề nghị Đảng uỷ Khối ra quyết định kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào Đảng; tiếp nhận sinh hoạt đảng 02 đồng chí, chuyển sinh hoạt đảng cho 07 đồng chí chuyển công tác và nghỉ hưu. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sức chiến đấu của Đảng. Chỉ đạo Uỷ ban kiểm tra tổ chức giám sát 01 chi bộ, kiểm tra công tác tài chính 05 chi bộ; 100% các chi bộ thực hiện tốt việc sinh hoạt Đảng đúng theo quy định; trong năm có trên 70% đảng viên được kiểm tra, giám sát Điều lệ Đảng và 100% đảng viên được kiểm tra, giám sát đều chấp hành tốt các nội dung được kiểm tra. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong năm 2021 có 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 04 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đảng ủy đã lãnh đạo các tổ chức chính trị trong cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công đoàn cơ sở Cơ quan quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực; Đoàn Thanh niên đã phát huy được vai trò tiên phong trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.
 Phát biểu tại Hội nghị, đại diện các chi bộ đã làm rõ thêm những kết quả đạt được của Đảng bộ trong năm 2021; các đại biểu đã tích cực tham gia phát biểu xây dựng, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo thực hiện trong năm 2022: tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19; quan tâm đến công tác cán bộ, tuyển dụng, phân bổ đủ biên chế cho các ban và đơn vị; chỉ đạo các cấp công đoàn chuẩn bị đại hội công đoàn cấp cơ sở; xây dựng kế hoạch triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022.
Tại Hội nghị, Đảng ủy đã trao Giấy khen và tiền thưởng cho 02 Chi bộ Tổ chức, kiểm tra, văn phòng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”; Chi bộ Tuyên giáo, nữ công, chính sách, trung tâm tư vấn “Có thành tích trong công tác tuyên truyền, giáo dục năm 2021” và 03 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tác giả bài viết: Kim Chi - Ban TGNC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
BAN TIN CONG DOAN BINH DINH
Thống nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây