Bạn đang ở mục Trang chủ

CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh Bình Định Tổng kết công tác Công đoàn năm 2016
      Ngày 19/01/2017, CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan – UV.BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Hội nghị đã nghe và thảo luận, góp ý vào Dự thảo Báo cáo Tổng kết hoạt động CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo hoạt động của UBKT CĐCS năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017. Quang cảnh Hội nghị CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh hiện có 2 CĐCSTV và 9 tổ công đoàn với 72 đoàn viên công đoàn. Năm 216, tình hình hoạt động công đoàn ở các CĐCSTV còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ có sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp đồng bộ của các cấp chính quyền, sự quan tâm chỉ đạo của công đoàn cấp trên mà hoạt động của CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực đồng chí Lê Thị Tuyết Trinh – Chủ tịch CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh điều hành thảo luận và giải đáp kiến nghị của đoàn viên công đoàn  Theo đó, trong năm 2016 CĐCS phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động, tổ chức vay vốn giải quyết việc làm cho 10 đoàn viên, với số tiền 100 triệu đồng. Thăm hỏi, động viên 04 đoàn viên, CBCCVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn với số tiền 1,2 triệu đồng; duy trì tổ chức sinh nhật định kỳ cho đoàn viên. Vận động đoàn viên tham gia đóng góp xây dựng các quỹ và hoạt động xã hội từ thiện như: đóng góp gần 10 triệu đồng xây dựng 01 nhà tình thương trong khối thi đua của tỉnh; đóng góp xây dựng Quỹ Mái ấm Công đoàn Bình Định, Quỹ đền ơn đáp nghĩa với số tiền trên 5,4 triệu đồng; phụng dưỡng mẹ VNAH và ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt với số tiền gần 16,1 triệu đồng…Công tác thi đua khen thưởng được chú trọng,  có 7 tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc, 2 tổ công đoàn và 2 CĐCSTV đạt vững mạnh, 69 đoàn viên đạt xuất sắc, CĐCS cơ quan được BCH LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen, 10 đoàn viên được CĐVC tỉnh tặng giấy khen, 5 tập thể và 4 cá nhân được CĐCS cơ quan tặng giấy khen. đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng biểu dương và đánh giá cao các hoạt động của CĐCS trong năm 2016. Những hoạt động đã góp phần gắn kết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo động lực để thực hiện tốt hoạt động chuyên môn của các đơn vị. Đồng thời nêu lên một số nội dung mà CĐCS cần quan tâm trong thời gian tới để nâng cao chất lượng hoạt động như: Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo chưa rõ nét; việc thực hiện quy chế dân chủ đôi lúc còn nặng về hình thức; công tác quản lý đoàn viên còn có những bất cập… Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Ngoài những nhiệm vụ được nêu trong báo cáo, CĐCS cần làm tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, đặc biệt là đối với đoàn viên, CNVCLĐ gặp khó khăn; phong trào thi đua yêu nước cần quan tâm ở từng tổ công đoàn, từng đơn vị, cần cụ thể hóa bằng những chủ đề, chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể, đặc biệt là phải có các đề tài lao động giỏi, lao động sáng tạo được công nhận; tập trung công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập trung chỉ đạo Đại hội ở các CĐCSTV và tổ chức thành công Đại hội CĐCS cơ quan  và tháng 7,8/2017; cải tiến lề lối làm việc, giữ vững kỷ cương trong sinh hoạt. đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2016
Đảng bộ LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016
      Ngày 19/01/2017, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và Sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/216 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị.         Hội nghị đã nghe Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017 do đồng chí Nguyễn Thị Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày. Quang cảnh Hội nghị         Dự thảo báo cáo tổng kết cho thấy, công tác xây dựng Đảng năm 2016 được quan tâm trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức qua đó đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ đã giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Vai trò, vị thế của Đảng bộ được củng cố và nâng cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng đội ngũ đảng viên ngày càng nâng lên. Hoạt động của đảng ủy và các chi bộ trực thuộc có nhiều chuyển biến tích cực…Hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu thảo luận, tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong năm 2016, thẳng thắn nêu ra những hạn chế, yếu kèm cần khắc phục trong thời gian tới. ĐC. Nguyễn Thị Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy trình bào Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016           Hội nghị cũng đã tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/216 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua 1 năm thực hiện Chỉ thị đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mỗi đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. ĐC. Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy phát biểu kết luận Hội nghị           Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng trong năm 2017. Trong đó, đề nghị đảng ủy và các chi bộ trực thuộc cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, cụ thể hóa chương trình hoạt động, nâng cao chất lượng các kỳ sinh hoạt chi bộ, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ. Nhiêm túc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Đồng thời mong muốn đảng viên toàn Đảng bộ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, gương mẫu phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.
LĐLĐ thành phố Quy Nhơn tổ chức gặp mặt, tặng quà Tết cho CNVCLĐ
      Nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết Đinh Dậu 2017 cho đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn thành phố, sáng ngày 19/1, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn tổ chức gặp mặt, tặng quà cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ thành phố có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do lũ lụt, tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo. Quang cảnh buổi gặp mặt, tặng quà CNVCLĐ Tại buổi gặp mặt, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đã trao tặng 135 suất quà cho CNVCLĐ (trong đó, hỗ trợ 5.000.000 đồng/suất đối với nhà sập hoàn hoàn; nhà sập một phần, bị thương trong đợt lũ là 1.000.000 đồng/suất; có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động 500.000 đồng/suất; hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn là 300.000 đồng/suất) với tổng kinh phí là 97.500.000 đồng (nguồn hỗ trợ của Quỹ Tấm lòng vàng Lao động là 50.000.000 triệu đồng; LĐLĐ thành phố 17.500.000 đồng; Quỹ vì người nghèo của UBMTTQVN thành phố Quy Nhơn là 30.000.000 đồng). Đ/c Đỗ Văn Định - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn trao quà CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn Ông Đỗ Văn Định - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn cho biết: “Hoạt động thăm hỏi và trao quà Tết cho đoàn viên và CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và 7 hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt trên địa bàn thành phố nhằm chia sẻ, động viên người dân, đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vui Xuân, đón Tết đầm ấm”. 
Cơ quan LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2017
      Sáng ngày 18/1, Thủ trưởng Cơ quan LĐLĐ tỉnh Bình Định phối hợp với Ban Chấp hành CĐCS tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017. Năm 2016, tập thể cán bộ, công chức, nhân viên (CBCCNV) cơ quan LĐLĐ tỉnh tích cực đẩy mạnh hiệu quả các phong trào thi đua; đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết quả công tác hoạt động đạt được nhiều kết quả khích lệ. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCNV được chú trọng; tài chính của cơ quan luôn đảm bảo công khai, dân chủ… Hội nghị đã phát huy dân chủ, đánh giá đúng việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của thủ trưởng và tập thể cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan. Quang cảnh hội nghị Hội nghị đã thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC cơ quan năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ quan năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, công khai tài chính cơ quan... Tại hội nghị, công chức, viên chức, người lao động đã tham gia nhiều ý kiến thảo luận, đề xuất nhằm nâng cao công tác chăm lo đời sống CBCCNV cơ quan và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan LĐLĐ tỉnh trong thời gian tới. Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch, Thủ trưởng Cơ quan LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch, Thủ trưởng Cơ quan LĐLĐ tỉnh đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực trong hoạt động chuyên môn của các tập thể, cá nhân; đồng thời nhấn mạnh CBCCNV tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ, đưa hoạt động cơ quan và phong trào công đoàn toàn tỉnh ngày càng phát triển.    Ra mắt Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2019 Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2019; phát động phong trào thi đua và thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2017.
LĐLĐ tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ công đoàn hưu trí
      Chiều ngày 18/1, LĐLĐ tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ công đoàn chuyên trách qua các thời kỳ đã nghỉ hưu. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống công đoàn tỉnh; trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm để góp phần đưa hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ tỉnh Bình Định ngày càng lớn mạnh. Quang cảnh buổi gặp mặt cán bộ công đoàn chuyên trách qua các thời kỳ đã nghỉ hưu Dịp này, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng đã báo cáo sơ bộ phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong năm 2016; trình bày một số nội dung trọng tâm trong năm 2017. Nhân dịp đầu năm mới Đinh Dậu 2017, đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể gia đình các cán bộ công đoàn chuyên trách qua các thời kỳ đã nghỉ hưu đón năm mới an khang thịnh vượng.

bachoTHÔNG BÁO - MỜI HỌP

  Lịch công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh từ ngày 16/01 đến ngày 22/01/2017 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định tại mục Văn bản.

 • TIN HOẠT ĐỘNG

 • LĐLĐ tỉnh

 • LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố

 • Công đoàn ngành

 • Công đoàn cơ sở

 • Tin trong tỉnh   CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh Bình Định Tổng kết công tác Công đoàn năm 2016

    Ngày 19/01/2017, CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan – UV.BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Hội nghị đã nghe và thảo luận, góp ý vào Dự thảo Báo cáo Tổng kết hoạt động CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo hoạt động của UBKT CĐCS năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017. Quang cảnh Hội nghị CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh hiện có 2 CĐCSTV và 9 tổ công đoàn với 72 đoàn viên công đoàn. Năm 216, tình hình hoạt động công đoàn ở các CĐCSTV còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ có sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp đồng bộ của các cấp chính quyền, sự quan tâm chỉ đạo của công đoàn cấp trên mà hoạt động của CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực đồng chí Lê Thị Tuyết Trinh – Chủ tịch CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh điều hành thảo luận và giải đáp kiến nghị của đoàn viên công đoàn  Theo đó, trong năm 2016 CĐCS phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động, tổ chức vay vốn giải quyết việc làm cho 10 đoàn viên, với số tiền 100 triệu đồng. Thăm hỏi, động viên 04 đoàn viên, CBCCVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn với số tiền 1,2 triệu đồng; duy trì tổ chức sinh nhật định kỳ cho đoàn viên. Vận động đoàn viên tham gia đóng góp xây dựng các quỹ và hoạt động xã hội từ thiện như: đóng góp gần 10 triệu đồng xây dựng 01 nhà tình thương trong khối thi đua của tỉnh; đóng góp xây dựng Quỹ Mái ấm Công đoàn Bình Định, Quỹ đền ơn đáp nghĩa với số tiền trên 5,4 triệu đồng; phụng dưỡng mẹ VNAH và ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt với số tiền gần 16,1 triệu đồng…Công tác thi đua khen thưởng được chú trọng,  có 7 tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc, 2 tổ công đoàn và 2 CĐCSTV đạt vững mạnh, 69 đoàn viên đạt xuất sắc, CĐCS cơ quan được BCH LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen, 10 đoàn viên được CĐVC tỉnh tặng giấy khen, 5 tập thể và 4 cá nhân được CĐCS cơ quan tặng giấy khen. đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng biểu dương và đánh giá cao các hoạt động của CĐCS trong năm 2016. Những hoạt động đã góp phần gắn kết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo động lực để thực hiện tốt hoạt động chuyên môn của các đơn vị. Đồng thời nêu lên một số nội dung mà CĐCS cần quan tâm trong thời gian tới để nâng cao chất lượng hoạt động như: Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo chưa rõ nét; việc thực hiện quy chế dân chủ đôi lúc còn nặng về hình thức; công tác quản lý đoàn viên còn có những bất cập… Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Ngoài những nhiệm vụ được nêu trong báo cáo, CĐCS cần làm tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, đặc biệt là đối với đoàn viên, CNVCLĐ gặp khó khăn; phong trào thi đua yêu nước cần quan tâm ở từng tổ công đoàn, từng đơn vị, cần cụ thể hóa bằng những chủ đề, chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể, đặc biệt là phải có các đề tài lao động giỏi, lao động sáng tạo được công nhận; tập trung công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập trung chỉ đạo Đại hội ở các CĐCSTV và tổ chức thành công Đại hội CĐCS cơ quan  và tháng 7,8/2017; cải tiến lề lối làm việc, giữ vững kỷ cương trong sinh hoạt. đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2016...


   Đảng bộ LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016

    Ngày 19/01/2017, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và Sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/216 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị.         Hội nghị đã nghe Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017 do đồng chí Nguyễn Thị Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày. Quang cảnh Hội nghị         Dự thảo báo cáo tổng kết cho thấy, công tác xây dựng Đảng năm 2016 được quan tâm trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức qua đó đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ đã giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Vai trò, vị thế của Đảng bộ được củng cố và nâng cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng đội ngũ đảng viên ngày càng nâng lên. Hoạt động của đảng ủy và các chi bộ trực thuộc có nhiều chuyển biến tích cực…Hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu thảo luận, tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong năm 2016, thẳng thắn nêu ra những hạn chế, yếu kèm cần khắc phục trong thời gian tới. ĐC. Nguyễn Thị Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy trình bào Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016           Hội nghị cũng đã tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/216 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua 1 năm thực hiện Chỉ thị đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mỗi đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. ĐC. Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy phát biểu kết luận Hội nghị           Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng trong năm 2017. Trong đó, đề nghị đảng ủy và các chi bộ trực thuộc cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, cụ thể hóa chương trình hoạt động, nâng cao chất lượng các kỳ sinh hoạt chi bộ, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ. Nhiêm túc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Đồng thời mong muốn đảng viên toàn Đảng bộ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, gương mẫu phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra....


   LĐLĐ thành phố Quy Nhơn tổ chức gặp mặt, tặng quà Tết cho CNVCLĐ

    Nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết Đinh Dậu 2017 cho đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn thành phố, sáng ngày 19/1, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn tổ chức gặp mặt, tặng quà cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ thành phố có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do lũ lụt, tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo. Quang cảnh buổi gặp mặt, tặng quà CNVCLĐ Tại buổi gặp mặt, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đã trao tặng 135 suất quà cho CNVCLĐ (trong đó, hỗ trợ 5.000.000 đồng/suất đối với nhà sập hoàn hoàn; nhà sập một phần, bị thương trong đợt lũ là 1.000.000 đồng/suất; có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động 500.000 đồng/suất; hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn là 300.000 đồng/suất) với tổng kinh phí là 97.500.000 đồng (nguồn hỗ trợ của Quỹ Tấm lòng vàng Lao động là 50.000.000 triệu đồng; LĐLĐ thành phố 17.500.000 đồng; Quỹ vì người nghèo của UBMTTQVN thành phố Quy Nhơn là 30.000.000 đồng). Đ/c Đỗ Văn Định - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn trao quà CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn Ông Đỗ Văn Định - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn cho biết: “Hoạt động thăm hỏi và trao quà Tết cho đoàn viên và CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và 7 hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt trên địa bàn thành phố nhằm chia sẻ, động viên người dân, đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vui Xuân, đón Tết đầm ấm”.  ...


   Công đoàn ngành Y tế tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác và phát động thi đua năm 2017

    Sáng ngày 18.01.2017, Công đoàn ngành Y tế tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2017. Tham dự hội nghị có các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch CĐCS các Trung tâm và đơn vị y tế huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành Y tế tỉnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.   Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 Nổi bật trong năm 2016, Công đoàn ngành Y tế tỉnh đã tập trung thực hiện tốt việc tham gia quản lý, tổ chức các phong trào thi đua lao động như: “phong trào lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”. “Giỏi việc nước đảm việc nhà”, phong trào “xanh- sạch- đẹp, phòng chống cháy nổ”, “Thực hiện tốt 12 điều Y đức”, gắn với các cuộc vận động thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"…. Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cán bộ, đoàn viên, CBCCVCLĐ có nhiều sáng kiến cải tiến công tác, đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng trong công tác điều trị chăm sóc bệnh nhân. Trong năm qua đã có 87 đề tài nghiên cứu khoa học và 9 sáng kiến cải tiến kỹ thuật đăng ký, trong đó có 2 đề tài được thẩm định và đề nghị tặng Bằng lao động sáng tạo. Các hoạt động như: công tác kiểm tra, hoạt động tài chính và chăm lo xây dựng cơ sở vật chất của tổ chức công đoàn cũng được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo quyền lợi về việc làm, chế độ chính sách của người lao động. Công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng thường xuyên được quan tâm, trong năm qua toàn ngành đã kết nạp được 470 đoàn viên mới, có 96 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam. Kết quả, năm 2016 Công đoàn Y tế tỉnh được bầu chọn dẫn đầu Cụm thi đua Công đoàn ngành, được đề nghị LĐLĐ tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2016.   Đ/c Nguyễn Ngọc Anh-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh  trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2016 cho tập thể Công đoàn Y tế tỉnh Tại hội nghị, Công đoàn ngành Y tế tỉnh đã triển khai nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2017. Trong đó, Công đoàn ngành tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và ứng dụng tiến bộ KHKT, nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Tham gia các phong trào do LĐLĐ tỉnh tổ chức; Tuyên truyền thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ; Tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…   Đ/c Trần Văn Trương – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2016 Nhân hội nghị, LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2016 cho tập thể Công đoàn Y tế tỉnh; tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 37 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2016 và các chuyên đề của LĐLĐ tỉnh; Công đoàn ngành Y tế tỉnh tặng Giấy khen cho 137 tập thể và 780 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và các phong trào thi đua do công đoàn ngành tổ chức năm 2016....


   CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh Bình Định Tổng kết công tác Công đoàn năm 2016

    Ngày 19/01/2017, CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan – UV.BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Hội nghị đã nghe và thảo luận, góp ý vào Dự thảo Báo cáo Tổng kết hoạt động CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo hoạt động của UBKT CĐCS năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017. Quang cảnh Hội nghị CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh hiện có 2 CĐCSTV và 9 tổ công đoàn với 72 đoàn viên công đoàn. Năm 216, tình hình hoạt động công đoàn ở các CĐCSTV còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ có sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp đồng bộ của các cấp chính quyền, sự quan tâm chỉ đạo của công đoàn cấp trên mà hoạt động của CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực đồng chí Lê Thị Tuyết Trinh – Chủ tịch CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh điều hành thảo luận và giải đáp kiến nghị của đoàn viên công đoàn  Theo đó, trong năm 2016 CĐCS phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động, tổ chức vay vốn giải quyết việc làm cho 10 đoàn viên, với số tiền 100 triệu đồng. Thăm hỏi, động viên 04 đoàn viên, CBCCVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn với số tiền 1,2 triệu đồng; duy trì tổ chức sinh nhật định kỳ cho đoàn viên. Vận động đoàn viên tham gia đóng góp xây dựng các quỹ và hoạt động xã hội từ thiện như: đóng góp gần 10 triệu đồng xây dựng 01 nhà tình thương trong khối thi đua của tỉnh; đóng góp xây dựng Quỹ Mái ấm Công đoàn Bình Định, Quỹ đền ơn đáp nghĩa với số tiền trên 5,4 triệu đồng; phụng dưỡng mẹ VNAH và ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt với số tiền gần 16,1 triệu đồng…Công tác thi đua khen thưởng được chú trọng,  có 7 tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc, 2 tổ công đoàn và 2 CĐCSTV đạt vững mạnh, 69 đoàn viên đạt xuất sắc, CĐCS cơ quan được BCH LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen, 10 đoàn viên được CĐVC tỉnh tặng giấy khen, 5 tập thể và 4 cá nhân được CĐCS cơ quan tặng giấy khen. đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng biểu dương và đánh giá cao các hoạt động của CĐCS trong năm 2016. Những hoạt động đã góp phần gắn kết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo động lực để thực hiện tốt hoạt động chuyên môn của các đơn vị. Đồng thời nêu lên một số nội dung mà CĐCS cần quan tâm trong thời gian tới để nâng cao chất lượng hoạt động như: Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo chưa rõ nét; việc thực hiện quy chế dân chủ đôi lúc còn nặng về hình thức; công tác quản lý đoàn viên còn có những bất cập… Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Ngoài những nhiệm vụ được nêu trong báo cáo, CĐCS cần làm tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, đặc biệt là đối với đoàn viên, CNVCLĐ gặp khó khăn; phong trào thi đua yêu nước cần quan tâm ở từng tổ công đoàn, từng đơn vị, cần cụ thể hóa bằng những chủ đề, chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể, đặc biệt là phải có các đề tài lao động giỏi, lao động sáng tạo được công nhận; tập trung công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập trung chỉ đạo Đại hội ở các CĐCSTV và tổ chức thành công Đại hội CĐCS cơ quan  và tháng 7,8/2017; cải tiến lề lối làm việc, giữ vững kỷ cương trong sinh hoạt. đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2016...


   Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016

    Sáng qua 04/01, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phan Xuân Thủy, Vụ trưởng, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng. Quang cảnh hội nghị tổng kết Năm 2016, công tác Tuyên giáo luôn bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương và đạt được những kết quả tích cực. Công tác tham mưu cho cấp ủy đảm bảo kịp thời, chất lượng; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số  05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai rộng khắp. Bên cạnh đó, ngành Tuyên giáo đã chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân; tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; tăng cường tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đường lối đổi mới của đất nước; củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã tham luận, góp ý kiến xây dựng, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả ngành Tuyên giáo đạt được trong năm 2016 đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới đó là: Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; triển khai, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của ngành Tuyên giáo trong năm 2016. Về nhiệm vụ trong năm 2017, đồng chí đề nghị công tác Tuyên giáo phải bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí đề nghị công tác tuyên giáo cần phải tăng cường tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các dự án lớn trên địa bàn tỉnh và các vấn đề xã hội bức xúc, từ đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng các giải pháp nhằm ổn định tình hình tư tưởng, không để xảy ra điểm nóng về tư tưởng trên địa bàn; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục; phối hợp với chính quyền cùng cấp chỉ đạo, tạo ra những chuyển biến tích cực trong các ngành thuộc lĩnh vực khoa giáo, nhất là các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, môi trường và phòng chống các tệ nạn xã hội; tích cực tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy để điều chỉnh nhiệm vụ trong thời gian tới tốt hơn... Đ/c Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (áo trắng, đứng giữa) cùng với các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  Nhân dịp này, đã có 4 tập thể và cá nhân được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo cũng trao tặng giấy khen cho hàng chục tập thể, cá nhân tiêu biểu khác trong năm...
 • CÁC CHUYÊN ĐỀ

 • Tuyên giáo

 • Chính sách & Pháp luật

 • Tổ chức

 • Tài chính

 • Kiểm tra

 • Nữ công   Một số điểm mới về phong trào thi đua lao động sáng tạo năm 2016

    Quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam  và  các văn  bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn chủ tịch TLĐ; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Bình Định. Trong những năm 2011 -2016, nhất là năm 2016 vượt qua những khó khăn , thách thức mới, Công đoàn tỉnh Bình Định đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng, phong trào thi đua sáng kiến, lao động sáng tạo nhằm mục đích khơi dậy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. CNVCLĐ Bình Định thi đua lao động, sản xuất (Ảnh chụp tại Công ty Cổ phần Giầy Bình Định) Thực tiễn cho thấy Phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” đã trở thành mục tiêu và động lực vượt khó, sáng tạo để tiếp tục phát triển của phong trào CNVCLĐ và họat động công đoàn, góp phần quan trọng  thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra. Trong vòng 5 năm (2011-2015) có 80 đề tài được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng và Huy hiệu lao động sáng tạo (trong đó 2011 có 25, 2012:17, 2013:11, 2014:6, 2015-2016:21 đề tài). Có 1 tác giả có 5 đề tài (Phạm văn Phú), 2 tác giả có 3 đề tài, có  2 tác giả có 2 đề tài. Có được những kết quả nêu trên nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp: Một là, Ban chấp hành, BTV Công đoàn tỉnh nghiên cứu quán triệt các văn bản của cấp trên về đổi mới công tác thi đua khen thưởng, từ đó cụ thể hóa thành các văn bản chỉ đạo điều hành của cấp mình cho phù hợp. Sau Đại hội XII Công đoàn tỉnh ban hành Quy chế đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống công đoàn toàn tỉnh và được chỉnh sửa, hoàn thiện trong quá trình tổ chức thực hiện đi vào cuộc sống. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn, tập huấn, triển khai thực hiện nhất quán trong các cấp công đoàn. Trong công tác chỉ đạo và điều hành đã có sự đổi mới, chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động trong thi đua, nhất là nhân các ngày kỷ niệm, lễ lớn nhằm đem lại lợi ích cho nhà nước, tập thể và mỗi cá nhân, tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời, quan tâm đến công tác khen thưởng, nhân rộng điển hình nhằm tạo sự lan tỏa phong trào thi đua hàng năm và thi đua đặc biệt. Biểu dương, khen thưởng các tấm gương tiêu biểu trong “Tháng Công nhân” năm 2016 Hai là, phát huy vai trò của Hội đồng xét duyệt thi đua của tỉnh, các thành viên hội đồng gồm: Đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Khoa học và công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học tỉnh, Tỉnh đoàn, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, do Liên đoàn Lao động tỉnh làm Cơ quan thường trực Hội đồng( Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Phó chủ tịch phụ trách thi đua và ban chính sách – pháp luật LĐLĐ tham mưu giúp việc). Hàng năm Hội đồng có kế hoạch công tác, phân công các thành viên có trách nhiệm trong việc tuyên tuyền, vận động phong trào lao động sáng tạo. Các thành viên hội  đồng thường xuyên sát cơ sở, nghe báo cáo các đề tài từ cơ sở đế có ý kiến chỉnh sửa, hướng dẫn thực  hiện hợp lý, nghe cơ sở tổ chức phản biện, đáng giá chất lượng các đề tài. Nhiều ngành còn tổ chức thành công Hội nghị báo cáo khoa học cấp ngành (Y tế, Giáo dục); ngành Giáo dục có mời các giáo viên đầu ngành, giỏi về các lĩnh vực mà đề tài lao động sáng tạo đang đề cập tới, đồng thời có nhiều giáo viên chuyên ngành ở các trường tham dự để nghe học tập, phổ biến kinh nghiệm. Ba là, nhiều đề tài lao động tác tạo được các tác giả tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh, đã có nhiều giải pháp kỹ thuật đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh và Hội thi sáng tạo toàn quốc. Ngược lại, qua kết quả tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh 2 năm/ 1 lần do Liên hiệp các hội khoa học tỉnh chủ trì gồm các sở ngành tham gia, có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh làm thành viên ban tổ chức hội thi, nhờ kinh phí hội thi phục vụ cho công tác tuyên tuyền, vận động quảng bá phong trào “Lao động sáng tạo” được sâu rộng đến các địa phương, ngành và cơ sở, thông qua đó, vai trò của tổ chức công đoàn được nâng lên. Những mô hình, điển hình được công đoàn nắm sâu sát, và mỗi khi tham gia hội đồng xét duyệt các danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân có thành tích, nhất là khen cao thì phải có bằng lao động sáng tạo, sáng  kiến kinh nghiệm đem lại hiệu quả về kinh tế - xã hội Bốn là,  để tạo động lực, khuyến khích phong trào thi đua, Công đoàn tỉnh đã chủ động đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên dành một phần kinh phí để hỗ trợ khen thưởng đối với các tác giả được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng và huy hiệu Lao động sáng tạo (mỗi bằng lao động sáng tạo bằng 2 lần mức lương cơ sở). Nhân hoạt động “ Tháng công nhân”, Công đoàn tỉnh tôn vinh, biểu dương các công nhân lao động tiêu biểu, các cá nhân được tặng bằng và huy hiệu lao động sáng tạo của TLĐ. Nhiều cá nhân sau khi TLĐ xét chưa đạt thì được đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen. Nhiều chủ doanh nghiệp trích quỹ khen thưởng, thưởng nóng cho CNVCLĐ được tăng bằng lao động sáng tạo, nhất là  các giải pháp sáng kiến, sáng tạo, làm lợi cho doanh nghiệp. Năm là, Công đoàn tham gia với chuyên môn có chính sách đào tạo, chăm lo đến sự trưởng thành về chất và lượng của CNVCLĐ nói chung và đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật nói riêng, nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sự đam mê cống hiến của cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý trong công tác nghiên cứu, ứng dụng KHKT mới vào sản xuất và quản lý. Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, công nhân kỹ thuật có tay nghề để tạo ra nhiều sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Sáu là, phải  thường xuyên kiện toàn, củng cố Hội đồng khoa học và hội đồng  xét duyệt lao động sáng tạo các cấp, có quy chế, nội dung, kế hoạch hoạt động cụ thể thiết thực; bố trí cán bộ làm công tác thi đua có năng lực, tham mưu, đề xuất; tổ chức sơ, tổng kết  khen thưởng, nhân điển hình kịp thời. Thường xuyên tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến, hội thi tuyển chọn công nhân giỏi, xây dựng quỹ hỗ  trợ sáng kiến, sáng tạo, quỹ khuyến khích tài năng trẻ....


   Công đoàn Bình Định sau 30 năm đổi mới (1986-2016)

    Hơn 30 năm qua,  thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta  khởi xướng và lãnh đạo, bắt đầu từ Nghị quyết Đại hội VI của Đảng (12- 1986), với tinh thần đổi mới “ Nhìn thẳng vào sự thật và nói đúng sự thật, nói rõ sự thật”,  nhất là từ khi tái lập tỉnh Bình Định (1989 -2016),  trong tiến trình đổi mới chung của đất nước, Công đoàn tỉnh Bình Định đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng, của Tỉnh ủy  và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có nhiều cố gắng nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động. Các kỳ Đại hội của Công đoàn được tiến hành theo tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết.Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng để định hướng chính trị đối với tổ chức và hoạt động Công đoàn, cùng với qua trình công nghiệp, hiện đại hóa, giai cấp công nhân tỉnh Bình Định có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, cả về cơ cấu ngành nghề, cơ cấu xã hội, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề,  góp phần to lớn vào thắng lợi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh  qua 30 năm. Điều đáng phấn khởi là, hoạt động của Công đoàn được thể chế bằng luật pháp, được quy định tại điều 10 của Hiến pháp (HP 1992 và 2013) và Luật Công đoàn, Bộ Luật lao động, Luật BHXH, Luật ATVSLĐ, và thông qua các văn bản pháp luật khác, Công đoàn có chức năng tham gia quản lý nhà nước và  quản lý xã hội, giám sát, kiểm tra, thanh tra  việc thực thi pháp luật của các cấp chính quyền Nhà nước có liên quan  từng bước đưa luật pháp lao động đi vào cuộc sống. Tổ chức công đoàn đã xây dựng nhiều chương trình hành động theo chức năng của mình và phối kết hợp với các cấp chính quyền và đoàn thể  chính trị - xã hội, nhằm lôi  cuốn đông đảo CNVC LĐ tham gia. Công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ được chú trọng (Hình ảnh một buổi tuyên truyền pháp luật về ATGT tại C.Ty cổ phần May An Phát – Hoài Nhơn) Nắm vững quan điểm của Đảng, chủ trương của Tỉnh ủy, của Tổng Liên Đoàn và xuất phát từ thực tiễn phong trào công nhân, từ đó vận dụng đề ra chương trình công tác, xác định được mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và biện pháp thực hiện cho tổ chức Công đoàn thích hợp với từng đối tượng. Trong qúa trình thực hiện Quyết định 612 của TLĐ về giải thể Công đoàn cấp huyện, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã nghiên cứu xây dựng đề án trình Tỉnh uỷ  và TLĐ vẫn giữ nguyên Công đoàn cấp huyện, thành phố, giải thể các Công đoàn ngàn, chỉ để  lại hai  công đoàn ngành Y tế và Giáo dục. Trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế,  năm 2002 tiến hành thành lập mới Công đoàn Viên chức tỉnh và Công đoàn các Khu công nghiệp (sau đổi thành Công đoàn Khu kinh tế tỉnh). Đến hết năm 2016, cả tỉnh có 11 công đoàn huyện, thị thị xã, thành phố, 1.542 công đoàn cơ sở. Từ năm 1989, tái lập tỉnh Bình Định, cả tỉnh có 37.000 đoàn viên, đến 2016 có 82.726 đoàn viên công đoàn ( trong tổng số 101.335 CNVCLĐ). Đa dạng hoá các hình thức tập hợp CNVCLĐ vào tổ chức Công đoàn, nếu như trước đây công đoàn hoạt động chỉ bó hẹp trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, thì nay Công đoàn đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình ra các thành phần kinh tế ngoài nhà nước .  Phong trào văn hóa, văn nghệ TDTT tạo sân chơi cho CNLĐ Qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động công đoàn 30 năm, Công đoàn đã coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động tập hợp đông đảo CNVCLĐ, đoàn viên, tổ chức các phong trào hành động cách mạng khơi dậy tính tích cực, chủ động sáng tạo và chăm lo giải quyết những lợi ích thiết thực của CNVCLĐ, khen thưởng người lao động trực tiếp lao động sản xuất, công tác, có nhiều người lao động được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và Chính phủ tặng bằng khen, đã cổ vũ khuyến khích phong trào thi đua yêu nước, góp phần có hiệu quả thực hiện đường lối phát triển kinh tế- xã hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương.          Trước những diễn biến của tình hình mới, của quá trình hội nhập quơc tế, nhiều vấn đề mới đặt ra trách nhiệm của Công đoàn nặng nề, có lúc đối mặt với những khó khăn, phức tạp đều quyêt tâm vượt qua;  thường xuyên tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm, có giải pháp tập trung đổi mới nội dung và phương thức thì hoạt động Công đoàn mới được giữ vững và đáp ứng được yêu cầu về quyền, lợi ích và nguyện vọng thiết thực  của CNVCLĐ; bằng các hoạt động phong phú, đa dạng có tác động trực tiếp nâng cao đời sống và lợi ích của người lao động, nhất là lao động khu vực kinh tế ngoài nhà nước, nơi tập trung đông lao động khu công nghiệp, khu kinh tế, thông qua tuyên truyền, tổ chức đối thoại, phản biện, phát huy dân chủ, tính tự nguyện của người lao động mới tập hợp, giáo dục, vận động CNVCLĐ tham gia các phong trào hành động cách mạng do Đảng, chính quyền và Công đoàn  phát động. Mọi hoạt động của Công đoàn  xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, vừa  đồng hành cùng chủ doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, nhưng đồng thời cũng  hết sức kiên quyết đấu tranh buột chủ doanh nghiệp phải thực hiện các yêu sách đúng đắn của công nhân lao động, nhiều cuộc đối thoại thành công thể hiện được bản lĩnh của Công đoàn, tạo được niềm tin, thu hút được đông đảo CNLĐ tham gia các hoạt động Công đoàn. Hội thi cán bộ nữ công tài năng, duyên dáng năm 2015 Bộ máy của tổ chức Công đoàn các cấp được kiện toàn và củng cố nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, khắc phục tình trạng hành chính hóa trong chỉ đạo, thực hiện, sát sơ sở người lao động, thông qua việc xây dựng mạng lưới hoạt động Công đoàn  đủ mạnh, quan tâm đến lực lượng nòng cốt, điển hình, biến hoạt động của Công đoàn thành hoạt động của quần chúng, trải nghiệm qua thực tiễn công tác công đoàn đã xuất hiện  nhiều cán bộ công đoàn được rèn luyện, trưởng thành từ phong trào quần chúng, có đạo đức,  phẩm  chất, bản lĩnh  chính trị vững vàng, có năng lực  và kỹ năng hoạt động thu phục quần chúng lao động, trên cơ sở tổng kết thực tiễn hoạt động công đoàn, biết kế thừa và phát huy ưu điểm của lớp cán bộ đi trước, vượt qua khó khăn thách thức của tình hình mới, khẳng định được vai trò, chỗ đứng của mình. Tổ chức Công đoàn  kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CNVCLĐ, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ tạo sự gắn kết giữa CNVCLĐ, đoàn viên với tổ chức Công đoàn. Việc vận động CNVCLĐ là một quá trình thuyết phục, động viên, lôi cuốn người lao động vào tổ chức, khơi dậy tính tích cực và khả năng tiềm tàng của họ, do đó đòi hỏi người cán bộ công đoàn vừa phải có năng lực chuyên môn giỏi, vừa phải có phong cách, tác phong mẫu mực và có phương pháp vận động, phù hợp, thân mật, gần gũi,  sâu sát quần chúng, biết tập  hợp xử lý thông tin, lắng nghế ý kiến và tổng hợp đề xuất kiến nghị kịp thời với các cấp. Để thực hiện tốt  các vấn đề nêu trên, công đoàn  quan tâm xây dựng một đội ngũ cán bộ có cơ cấu đồng bộ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức và có năng lực, kỹ  năng hoạt động xã hội, tập hợp tổ chức quần chúng, bảo vệ lợi ích của quần chúng, giáo dục CNLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhằm đóng góp nhiều nhất cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Phải đảm bảo xây dựng một đội ngũ cán bộ có sự chuyển tiếp, kế thừa giữa các thế hệ cán bộ một cách vững vàng. Cán bộ công đoàn phải có phong cách hoạt động dân chủ, biết tôn trọng , lắng nghe ý kiến của mọi người , hoà mình với mọi người, dám đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CNVCLĐ; phải biết kiên trì, mềm mỏng, khéo léo, độc lập, chủ động , sáng tạo thích nghi với cơ chế mới. Phải quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có chuyên môn giỏi, chuyên nghiệp về công tác công đoàn; có chính sách khuyến khích, thu hút cán bộ giỏi tham gia công tác Công đoàn.Cán bộ Công đoàn luôn chủ động sáng tạo trong phương pháp hoạt động, trên cơ sở tuyên truyền giáo dục sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của CNVCLĐ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh về mọi mặt. Huân chương Độc lập hạng 3 phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng cho Công đoàn Bình Định Công đoàn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế công đoàn đủ mạnh, là khâu đột phá nhằm khuyếch trương thương hiệu của tổ chức công đoàn. Đến nay, Công đoàn tỉnh có Nhà văn hóa Lao động khang trang, uy nghi giữa lòng thnh phố, có Trung tâm dạy nghề, có Công ty Cổ phần du lịch( Công đoàn  giữ cổ phần chi phối 54%), có Tạp chí công đoàn, Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn, có trụ sở cơ quan được chỉnh trang, xây dựng trụ sở Công đoàn huyện Phù Mỹ và Phù Cát, được cấp đất chuẩn  bị xây dựng trụ  sở Công đoàn khu kinh tế tại Phú Tài./....


   Một số điểm mới về phong trào thi đua lao động sáng tạo năm 2016

    Quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam  và  các văn  bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn chủ tịch TLĐ; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Bình Định. Trong những năm 2011 -2016, nhất là năm 2016 vượt qua những khó khăn , thách thức mới, Công đoàn tỉnh Bình Định đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng, phong trào thi đua sáng kiến, lao động sáng tạo nhằm mục đích khơi dậy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. CNVCLĐ Bình Định thi đua lao động, sản xuất (Ảnh chụp tại Công ty Cổ phần Giầy Bình Định) Thực tiễn cho thấy Phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” đã trở thành mục tiêu và động lực vượt khó, sáng tạo để tiếp tục phát triển của phong trào CNVCLĐ và họat động công đoàn, góp phần quan trọng  thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra. Trong vòng 5 năm (2011-2015) có 80 đề tài được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng và Huy hiệu lao động sáng tạo (trong đó 2011 có 25, 2012:17, 2013:11, 2014:6, 2015-2016:21 đề tài). Có 1 tác giả có 5 đề tài (Phạm văn Phú), 2 tác giả có 3 đề tài, có  2 tác giả có 2 đề tài. Có được những kết quả nêu trên nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp: Một là, Ban chấp hành, BTV Công đoàn tỉnh nghiên cứu quán triệt các văn bản của cấp trên về đổi mới công tác thi đua khen thưởng, từ đó cụ thể hóa thành các văn bản chỉ đạo điều hành của cấp mình cho phù hợp. Sau Đại hội XII Công đoàn tỉnh ban hành Quy chế đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống công đoàn toàn tỉnh và được chỉnh sửa, hoàn thiện trong quá trình tổ chức thực hiện đi vào cuộc sống. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn, tập huấn, triển khai thực hiện nhất quán trong các cấp công đoàn. Trong công tác chỉ đạo và điều hành đã có sự đổi mới, chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động trong thi đua, nhất là nhân các ngày kỷ niệm, lễ lớn nhằm đem lại lợi ích cho nhà nước, tập thể và mỗi cá nhân, tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời, quan tâm đến công tác khen thưởng, nhân rộng điển hình nhằm tạo sự lan tỏa phong trào thi đua hàng năm và thi đua đặc biệt. Biểu dương, khen thưởng các tấm gương tiêu biểu trong “Tháng Công nhân” năm 2016 Hai là, phát huy vai trò của Hội đồng xét duyệt thi đua của tỉnh, các thành viên hội đồng gồm: Đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Khoa học và công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học tỉnh, Tỉnh đoàn, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, do Liên đoàn Lao động tỉnh làm Cơ quan thường trực Hội đồng( Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Phó chủ tịch phụ trách thi đua và ban chính sách – pháp luật LĐLĐ tham mưu giúp việc). Hàng năm Hội đồng có kế hoạch công tác, phân công các thành viên có trách nhiệm trong việc tuyên tuyền, vận động phong trào lao động sáng tạo. Các thành viên hội  đồng thường xuyên sát cơ sở, nghe báo cáo các đề tài từ cơ sở đế có ý kiến chỉnh sửa, hướng dẫn thực  hiện hợp lý, nghe cơ sở tổ chức phản biện, đáng giá chất lượng các đề tài. Nhiều ngành còn tổ chức thành công Hội nghị báo cáo khoa học cấp ngành (Y tế, Giáo dục); ngành Giáo dục có mời các giáo viên đầu ngành, giỏi về các lĩnh vực mà đề tài lao động sáng tạo đang đề cập tới, đồng thời có nhiều giáo viên chuyên ngành ở các trường tham dự để nghe học tập, phổ biến kinh nghiệm. Ba là, nhiều đề tài lao động tác tạo được các tác giả tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh, đã có nhiều giải pháp kỹ thuật đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh và Hội thi sáng tạo toàn quốc. Ngược lại, qua kết quả tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh 2 năm/ 1 lần do Liên hiệp các hội khoa học tỉnh chủ trì gồm các sở ngành tham gia, có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh làm thành viên ban tổ chức hội thi, nhờ kinh phí hội thi phục vụ cho công tác tuyên tuyền, vận động quảng bá phong trào “Lao động sáng tạo” được sâu rộng đến các địa phương, ngành và cơ sở, thông qua đó, vai trò của tổ chức công đoàn được nâng lên. Những mô hình, điển hình được công đoàn nắm sâu sát, và mỗi khi tham gia hội đồng xét duyệt các danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân có thành tích, nhất là khen cao thì phải có bằng lao động sáng tạo, sáng  kiến kinh nghiệm đem lại hiệu quả về kinh tế - xã hội Bốn là,  để tạo động lực, khuyến khích phong trào thi đua, Công đoàn tỉnh đã chủ động đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên dành một phần kinh phí để hỗ trợ khen thưởng đối với các tác giả được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng và huy hiệu Lao động sáng tạo (mỗi bằng lao động sáng tạo bằng 2 lần mức lương cơ sở). Nhân hoạt động “ Tháng công nhân”, Công đoàn tỉnh tôn vinh, biểu dương các công nhân lao động tiêu biểu, các cá nhân được tặng bằng và huy hiệu lao động sáng tạo của TLĐ. Nhiều cá nhân sau khi TLĐ xét chưa đạt thì được đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen. Nhiều chủ doanh nghiệp trích quỹ khen thưởng, thưởng nóng cho CNVCLĐ được tăng bằng lao động sáng tạo, nhất là  các giải pháp sáng kiến, sáng tạo, làm lợi cho doanh nghiệp. Năm là, Công đoàn tham gia với chuyên môn có chính sách đào tạo, chăm lo đến sự trưởng thành về chất và lượng của CNVCLĐ nói chung và đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật nói riêng, nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sự đam mê cống hiến của cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý trong công tác nghiên cứu, ứng dụng KHKT mới vào sản xuất và quản lý. Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, công nhân kỹ thuật có tay nghề để tạo ra nhiều sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Sáu là, phải  thường xuyên kiện toàn, củng cố Hội đồng khoa học và hội đồng  xét duyệt lao động sáng tạo các cấp, có quy chế, nội dung, kế hoạch hoạt động cụ thể thiết thực; bố trí cán bộ làm công tác thi đua có năng lực, tham mưu, đề xuất; tổ chức sơ, tổng kết  khen thưởng, nhân điển hình kịp thời. Thường xuyên tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến, hội thi tuyển chọn công nhân giỏi, xây dựng quỹ hỗ  trợ sáng kiến, sáng tạo, quỹ khuyến khích tài năng trẻ....


   Đại hội công đoàn các cấp tỉnh Bình Định: bắt đầu từ tháng 7/2017, kết thúc vào Tháng Công nhân 2018

    Ngày 29/12 vừa qua, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định đã thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ký ban hành kế hoạch số 36/KH-LĐLĐ về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII, nhiệm kỳ 2018-2023 công đoàn tỉnh Bình Định. Với phương châm “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Trách nhiệm”, đại hội công đoàn các cấp tỉnh Bình Định đề ra một số công việc cụ thể sau: Nội dung Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua; quyết định chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp của công đoàn nhiệm kỳ tới của cấp mình phù hợp với chủ trương, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, của cấp ủy đảng đồng cấp; các nghị quyết, chỉ đạo của công đoàn cấp trên và tình hình thực tế của đơn vị. Tham gia góp ý dự thảo các văn kiện của đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp. Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Bầu BCH nhiệm kỳ mới của công đoàn cấp mình và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên. Đề xuất kiến nghị với Đảng, chính quyền, công đoàn cấp trên về những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Công tác phát triển đoàn viên của tỉnh đạt chỉ tiêu Tổng LĐLĐ VN giao trong năm 2016 - "Năm phát triển đoàn viên" Phương thức tiến hành Tổ chức công đoàn các cấp đã hết nhiệm kỳ thì tiến hành đại hội theo 05 nội dung nêu trên. Tổ chức công đoàn chưa hết nhiệm kỳ hoặc đã quá nhiệm kỳ thì được phép rút ngắn hoặc kéo dài để phù hợp với tiến độ đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp, nhưng không quá 12 tháng đối với nhiệm kỳ 5 năm 1 lần và không quá 6 tháng đối với nhiệm kỳ 5 năm 2 lần. Những trường hợp không đủ điều kiện rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ đại hội như trên thì tổ chức hội nghị công đoàn theo quy định tại Điều 11 Điều lệ Công đoàn Việt Nam và phải được sự đồng ý của cấp ủy cùng cấp (nếu có) và của công đoàn cấp trên trực tiếp. Những nơi chưa ổn định về tổ chức, cán bộ thì phải tập trung kiện toàn và ổn định về tổ chức và cán bộ trước khi tiến hành đại hội. Trường hợp không tổ chức được đại hội thì công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét quyết định cho mở hội nghị đại biểu để đóng góp dự thảo báo cáo và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên. Thời gian và tiến độ đại hội công đoàn các cấp Đại hội công đoàn cấp cơ sở, nghiệp đoàn: Căn cứ tình hình thực tế, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn đại hội CĐCS tiến hành từ tháng 7/2017 và hoàn thành trước ngày 30/11/2017. Thời gian đại hội không quá 01 ngày. Đại hội công đoàn giáo dục huyện, thị xã, thành phố hoàn thành trước ngày 30/11/2017. Thời gian đại hội không quá 1,5 ngày. Đại hội LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố và công đoàn ngành tỉnh hoàn thành trước ngày 28/02/2018. Thời gian đại hội không quá 1,5 ngày. Đại hội lần thứ XIII Công đoàn tỉnh Bình Định hoàn thành trong tháng 5/2018. Thời gian đại hội không quá 02 ngày. Tiêu chuẩn UVBCH các cấp công đoàn Ở mỗi cấp, UVBCH đều có những tiêu chuẩn riêng, phù hợp với đặc thù hoạt động ở cấp đó. Ví dụ như đối với CĐCS, nghiệp đoàn thì ngoài những yêu cầu bắt buộc về trình độ (THPT, trung cấp...) thì người ủy viên còn phải có một số yêu cầu sau: Nhiệt tình, uy tín, đoàn kết tập hợp được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ; Có bản lĩnh, dám đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ; Am hiểu về chuyên môn, tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị; Có khả năng tổ chức, triển khai các hoạt động của công đoàn; Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, yêu cầu được nâng cao thêm so với CĐCS, bên cạnh việc phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống, tác phong lành mạnh, trung thực, giản dị… thì người UVBCH còn phải có năng lực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực công tác công đoàn; có kiến thức về quản lý kinh tế, xã hội, pháp luật; có kỹ năng hoạt động, kỹ năng thương lượng và nghiệp vụ công tác công đoàn… Riêng những trường hợp cơ cấu là CNLĐ, cán bộ CĐCS ở những đơn vị trực tiếp sản xuất, người ngoài đảng, đơn vị, địa bàn có tính chất đặc thù… thì không nhất thiết đòi hỏi phải có đầy đủ các yêu cầu về trình độ đã quy định như trên mà tùy theo tình hình cụ thể để vận dụng cho phù hợp nhưng phải đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của UVBCH. Ngoài các tiêu chuẩn nói trên, người tham gia BCH công đoàn các cấp còn phải đảm bảo các điều kiện cụ thể sau: Về tham gia BCH lần đầu: Người tham gia BCH lần đầu phải có đủ tuổi công tác ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ đại hội công đoàn. Về tái cử BCH: Người tham gia ban chấp hành nếu tái cử phải có đủ tuổi công tác ít nhất 1/2 (một phần hai) nhiệm kỳ đại hội công đoàn. Những trường hợp còn thời gian công tác dưới 1/2 (một phần hai) nhiệm kỳ sẽ do công đoàn cấp trên trực tiếp và cấp ủy đảng cùng cấp xem xét quyết định cụ thể.  Người tham gia BCH phải có lý lịch rõ ràng, tự nguyện và có điều kiện tham gia các hoạt động của BCH. Xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội Đối với CĐCS, nghiệp đoàn, việc xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội hoàn thành trong tháng 01/2017; chuẩn bị nội dung, nhân sự, dự kiến thời gian, địa điểm và các điều kiện đảm bảo cho việc tổ chức đại hội phải hoàn thành trước ngày tổ chức đại hội ít nhất là 15 ngày. Đối với những đơn vị chưa có tổ chức cơ sở đảng, trong quá trình chuẩn bị để tổ chức đại hội, BCH CĐCS cần chủ động phối hợp với người sử dụng lao động để thống nhất về nội dung, nhân sự và các vấn đề có liên quan trước khi báo cáo xin ý kiến của công đoàn cấp trên trực tiếp. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, việc tham mưu cho cấp ủy cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo; xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn cấp mình; hướng dẫn CĐCS, nghiệp đoàn cấp mình quản lý chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến tới tổ chức đại hội phải hoàn thành trong tháng 02/2017. Đối với LĐLĐ tỉnh, trong tháng 6/2017 sẽ chọn 01 LĐLĐ huyện và 01 CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh chỉ đạo tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm; tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn việc chuẩn bị và tổ chức đại hội của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh đảm bảo đúng theo tiến độ thời gian đã quy định. Ngoài một số nội dung nêu trên, Kế hoạch số 36/KH-LĐLĐ còn nêu rất rõ một số vấn đề quan trọng khác như: cách thức cơ cấu BCH công đoàn các cấp; số lượng UVBCH, UVBTV, UBKT ở các cấp công đoàn; kinh phí tổ chức đại hội; số lượng đại biểu đại hội và việc bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên… Tải văn bản chi tiết  Tại đây...   Một số kết quả hoạt động kiểm tra của các cấp công đoàn trong 6 tháng đầu năm 2013

    Trong những tháng đầu năm 2013 Ban Chấp hành, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung chỉ đạo hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp trong tỉnh đạt được các kết quả sau. Thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Năm 2013 là năm đầu tiên các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Bình Định và nghị quyết đại hội cấp mình. Hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn tỉnh chủ yếu tập trung vào kiểm tra cấp cơ sở thực hiện triển khai Nghị quyết Công đoàn và việc phổ biến, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của Tổng Liên đoàn. Trong 6 tháng đầu năm 2013 ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã thực hiện được 128 cuộc kiểm tra, trong đó có 58 cuộc kiểm tra ở cùng cấp và 70 cuộc kiểm tra cấp dưới. Qua kiểm tra cho thấy; về cơ bản ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đã phát huy vai trò, chức năng của công đoàn, hoạt động có bước chuyển biến mới, hướng về cơ sở, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động; đại diện ký kết thỏa ước lao động tập thể; tham gia tích cực với cơ quan nhà nước và người sử dụng lao động để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục, thường xuyên đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của Tổng Liên đoàn đến với công nhân, viên chức và người lao động. Chú trọng công tác bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện để giúp đỡ đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn, hoạn nạn. Thực hiện kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn. Trong 6 tháng đầu năm, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã thực hiện 28 cuộc kiểm tra đối với tổ chức, cán bộ, đoàn viên ở cùng cấp và 20 cuộc đối với tổ chức, cán bộ, đoàn viên ở cấp dưới. Những vi phạm phổ biến tập trung ở việc thực hiện chế độ sinh hoạt, hội họp công đoàn; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời, đầy đủ; sổ sách, tài liệu quản lý chưa khoa học. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã kịp thời chấn chỉnh, kiến nghị biện pháp khắc phục, sửa chữa trong việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn. Thực hiện Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã tiến hành được 170 cuộc, trong đó đồng cấp 116 cuộc và 54 cuộc kiểm tra cấp dưới. Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện kiểm tra 14 cuộc đối với công đoàn cấp trên cơ sở cho thấy công đoàn các cấp đã tập trung kinh phí tổ chức các phong trào có hiệu quả; chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, thực hiện các khoản chi đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. Công tác quản lý tài chính, tài sản chặt chẽ, sử dụng ngân sách công đoàn ngày càng hiệu quả. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn; lựa chọn nội dung, phương pháp kiểm tra phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã thực hiện tốt công tác tiếp đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động; tiếp nhận đơn thư, giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng trình tự quy định. Công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ làm công tác kiểm tra của nhiệm kỳ mới và biên soạn bài giảng công tác kiểm tra giúp cho công đoàn các cấp có tài liệu phục vụ tập huấn ở cấp mình. Trong 6 tháng đầu năm, công đoàn các cấp đã tập huấn nghiệp vụ cho 563 cán bộ ủy ban kiểm tra. Thông qua công tác kiểm tra, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã có nhiều kiến nghị đề xuất với ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cùng cấp và cấp trên kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót tồn tại trong công tác tổ chức, triển khai các hoạt động, quản lý, điều hành và thực hiện chức năng nhiệm vụ công đoàn ở các cấp. Đồng thời ban chấp hành công đoàn các cấp phải tăng cường quan tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo hoạt động ủy ban kiểm tra cùng cấp và cấp dưới trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý và cả năm để chủ động trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; tăng cường tổ chức kiểm tra đồng cấp và cấp dưới về chấp hành Điều lệ công đoàn; kiểm tra về quản lý tài chính – tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra; thực hiện công tác thông tin, báo cáo. Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2013 – 2018.                                                                                  Nguyễn Mạnh Hùng                                                                              Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ...


   Năm 2017 sẽ tổ chức biểu dương cán bộ nữ CNVCLĐ toàn tỉnh lần thứ nhất

    Năm 2017, sẽ tổ chức hội nghị biểu dương nữ CNVCLĐ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ nhất. Đấy là một trong số các hoạt động nổi bật mà công tác nữ công công đoàn Bình Định sẽ thực hiện và được đề cập đến trong hướng dẫn 15/HD-LĐLĐ ngày 27/12/2016 của LĐLĐ tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2017 Trong hướng dẫn nêu trên, LĐLĐ tỉnh đã xác định hoạt động công tác nữ công trong năm 2017 của Công đoàn Bình Định cần tập trung vào 09 nhiệm vụ trọng tâm sau: Một là, tiếp tục thực hiện Kết luận 147/KL-TLĐ, ngày 04/02/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b/TLĐ ngày 29/01/2011 về công tác vận động nữ CNVCLĐ và Chỉ thị 03/TLĐ ngày 18/8/2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; Kế hoạch 16/KH-LĐLĐ ngày 02/6/2016 về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Trên cơ sở đó, ban nữ công công đoàn các cấp chủ động tham gia với BCH công đoàn cùng cấp rà soát lại kết quả thực hiện các chỉ tiêu về công tác nữ công đã nêu trong Kết luận, Kế hoạch nói trên và trong nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh về công tác vận động nữ CNVCLĐ giai đoạn 2013-2018 để trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác nữ công. Hai là, các cấp công đoàn cần củng cố, kiện toàn, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công công đoàn, trong đó chú trọng thành lập ban nữ công quần chúng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở giai đoạn 2017-2022 để làm tốt vai trò tham mưu cho BCH công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ CNVCLĐ và bình đẳng giới; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích của nữ đoàn viên, CNVCLĐ. Ba là, vận động nữ CNVCLĐ tích cực thực hiện các phong trào thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII, Đại hội công đoàn toàn quốc lần thứ XII; chú trọng việc phát triển phong trào ở các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước; tổ chức tôn vinh khen thưởng kịp thời những nữ CNVCLĐ tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện các phong trào đặc thù về giới. Bốn là, phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ cùng cấp phát hiện, giới thiệu cho chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị những nữ CNVCLĐ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, đặc biệt quan tâm chuẩn bị đội ngũ cán bộ nữ tham gia BCH công đoàn các cấp đảm bảo tỷ lệ nữ trong ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022; Năm là, thông qua việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT và kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ, các cấp công đoàn cần đánh giá kết quả thực hiện Chương X Bộ luật Lao động năm 2012, Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ, trên cơ sở đó đóng góp ý kiến với các cơ quan chức năng trong quá trình tham gia sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động năm 2012. Sáu là, phối hợp hội phụ nữ cùng cấp tổ chức hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội phụ nữ cùng cấp gắn với triển khai thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn. Hội thi cán bộ nữ công tài năng, duyên dáng - Một mô hình hay của Bình Định Bảy là, tổ chức các hoạt động truyền thông, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ và đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong nữ CNVCLĐ nhân các ngày kỷ niệm như Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tết Trung thu, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10... Tám là, tập trung truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho CNLĐ, về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, phòng chống bạo lực gia đình… bằng những hoạt động thiết thực như hội nghị, hội thảo, diễn đàn… triển khai mô hình “Sức khỏe của bạn” tại doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp để góp phần chăm sóc sức khỏe cho CNLĐ. Chín là, tiếp tục triển khai các hoạt động thường niên của Quỹ và Chương trình “Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ” giai đoạn 2014-2018. Cùng với việc xây dựng 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong năm 2017 công tác nữ công sẽ tổ chức một số hoạt động lớn, gồm: - Tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện 2017 (tháng 3, 7); - Tổ chức gameshow chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ XII và kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (Tháng 3); - Tổng hợp hồ sơ xét và tổ chức biểu dương gia đình CNVCLĐ đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ thành đạt”  cấp tỉnh năm 2016 (tháng 5, 6); - Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách cho lao động nữ tại 15 doanh nghiệp có sử dụng đông lao động nữ (tháng 5, 6); - Phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, Chi cục dân số KHHGĐ,… tổ chức truyền thông về công tác Dân số - KHHGĐ và phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em trong CNLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (tháng 7, 8); - Tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ nữ công năm 2017 (tháng 10); - Xét hồ sơ và đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ kinh phí Chương trình “Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ” cho con CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; - Xét chọn và đề nghị Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" vào dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tải văn bản chi tiết Tại đây...
 • VĂN BẢN MỚI

 • Nhà nước

 • Tổng LĐLĐ

 • LĐLĐ tỉnh   Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09 tháng 01 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI

Văn bản số: 1934/QĐ-TTg | Ban hành ngày: 2016-10-10
    Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09 tháng 01 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI
 • TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

 • Công tác công đoàn

 • Lĩnh vực khác   Hướng dẫn hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

    Ngày 15/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Theo Nghị định này, công tác huấn luyện an toàn lao động có nhiều điểm mới so với Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH như sau: 1. Về đối tượng được huấn luyện an toàn lao động Trong Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH có 4 nhóm đối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Tuy nhiên, trong Nghị định số 44 có tới 6 nhóm đối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. 2 nhóm đối tượng mới bao gồm nhóm 5: người làm công tác y tế và nhóm 6: an toàn, vệ sinh viên theo điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.  Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.  Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động. Nhóm 5: Người làm công tác y tế.  Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động. 2. Về nội dung huấn luyện Trong Nghị định số 44, nội dung huấn luyện an toàn lao động cho các nhóm đối tượng huấn luyện an toàn lao động được quy định chặt chẽ hơn, chi tiết hơn so với Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH.  Huấn luyện nhóm 1 a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh. Huấn luyện nhóm 2 a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động; c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.  Huấn luyện nhóm 3 a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; b) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.  Huấn luyện nhóm 4 a) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp. b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.  Huấn luyện nhóm 5 a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; c) Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động: Yếu tố có hại tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc; các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống; cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp; tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu; phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc; an toàn thực phẩm; quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm; tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động; nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc; kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động; phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp. Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động. Huấn luyện nhóm 6 Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên. 3. Về thời gian huấn luyện an toàn lao động Giống thông tư số 27, thời gian huấn luyện an toàn lao động theo quy định cho nhóm 1 và 4 vẫn giữ nguyên, tối thiểu 16 tiếng; nhóm 2 tối thiểu 48 tiếng. Tuy nhiên với nhóm 3, thời gian huấn luyện tối thiểu đã giảm từ 30 tiếng xuống 24 tiếng. Đặc biệt, nghị định số 44 có quy định thời gian huấn luyện tối thiểu với nhóm 5 và 6 lần lượt là 56 tiếng và 4 tiếng. 4. Về giấy chứng nhận, chứng chỉ an toàn lao động Theo quy định trong Thông tư số 27: – Nhóm 1 sẽ được cấp Chứng nhận huấn luyện (thời hạn 2 năm) – Nhóm 2, 3 là Chứng chỉ huấn luyện (thời hạn 5 năm) – Nhóm 4 sẽ được ghi kết quả huấn luyện vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở. Tuy nhiên với Nghị định số 44, ngoài nhóm 4 được giữ nguyên, các nhóm đối tượng huấn luyện an toàn lao động đều có thay đổi: – Sau khi hoàn thành khóa học và thông qua kiểm tra, sát hạch, nhóm 1, 2, 5, 6 đều được nhận Chứng nhận huấn luyện an toàn lao động với thời hạn 2 năm. – Với nhóm 3 những người lao động thường xuyên làm việc trong môi trường có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sẽ được cấp thẻ an toàn lao động có thời hạn 2 năm. – Với nhóm 5, ngoài Chứng nhận huấn luyện an toàn lao động còn được cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động(thời hạn 5 năm). Nội dung hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được quy định trong Chương 3 của Nghị định. Chương này gồm 16 điều (điều 17 đến điều 32) chia làm 5 mục. Mục 1. Đối tương, nội dung và yêu cầu chung trong hoạt động huấn luyện.Gồm 5 điều (từ điều 17 đến điều 21) quy định đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, thời gian huấn luyện, chương trình khung và chương trình, tài liệu huấn luyện, huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện định kỳ. Mục 2. Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.Gồm 2 điều (điều 22, điều 23) quy định tiêu chuẩn người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xác định thời gian đã làm việc hoặc thời gian đã làm công việc huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động. Mục 3. Giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn và chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động.Gồm 2 điều (điều 24, điều 25) quy định quản lý việc cấp Giấy chứng nhận huấn luyện, Thẻ an toàn, và Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, thời hạn cấp, cấp mới Giấy chứng nhận huấn luyện, Thẻ an toàn, Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động. Mục 4. Tổ chức huấn luyện, doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.Gồm 6 điều (điều 26 đến điều 31) quy định phân loại tổ chức huấn luyện và điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của Tổ chức huấn luyện, hồ sơ, thủ tục cấp mới, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của Tổ chức huấn luyện, công nhận cơ sở y tế đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động, doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, mẫu, thời hạn cấp mới, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. Mục 5. Huấn luyện cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, quy định chi tiết hỗ trợ huấn luyện người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Theo đó đối tượng được ưu tiên hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng và thân nhân chủ yếu của người có công với cách mạng làm việc không theo hợp đồng lao động khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Về nguyên tắc hỗ trợ được quy định: - Hỗ trợ chi phí huấn luyện 01 lần đối với 01 công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; - Tham gia đầy đủ chương trình huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu, được cấp Thẻ an toàn; - Hỗ trợ trực tiếp cho người lao động hoặc thông qua Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Cũng theo quy định này mức hỗ trợ theo chi phí thực tế của khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhưng không quá 50% mức lương cơ sở/người/khóa huấn luyện theo quy định của Chính phủ tại thời điểm huấn luyện. Nguồn kinh phí hỗ trợ được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. ...


   Hướng dẫn hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

    Ngày 15/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Theo Nghị định này, công tác huấn luyện an toàn lao động có nhiều điểm mới so với Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH như sau: 1. Về đối tượng được huấn luyện an toàn lao động Trong Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH có 4 nhóm đối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Tuy nhiên, trong Nghị định số 44 có tới 6 nhóm đối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. 2 nhóm đối tượng mới bao gồm nhóm 5: người làm công tác y tế và nhóm 6: an toàn, vệ sinh viên theo điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.  Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.  Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động. Nhóm 5: Người làm công tác y tế.  Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động. 2. Về nội dung huấn luyện Trong Nghị định số 44, nội dung huấn luyện an toàn lao động cho các nhóm đối tượng huấn luyện an toàn lao động được quy định chặt chẽ hơn, chi tiết hơn so với Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH.  Huấn luyện nhóm 1 a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh. Huấn luyện nhóm 2 a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động; c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.  Huấn luyện nhóm 3 a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; b) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.  Huấn luyện nhóm 4 a) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp. b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.  Huấn luyện nhóm 5 a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; c) Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động: Yếu tố có hại tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc; các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống; cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp; tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu; phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc; an toàn thực phẩm; quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm; tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động; nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc; kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động; phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp. Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động. Huấn luyện nhóm 6 Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên. 3. Về thời gian huấn luyện an toàn lao động Giống thông tư số 27, thời gian huấn luyện an toàn lao động theo quy định cho nhóm 1 và 4 vẫn giữ nguyên, tối thiểu 16 tiếng; nhóm 2 tối thiểu 48 tiếng. Tuy nhiên với nhóm 3, thời gian huấn luyện tối thiểu đã giảm từ 30 tiếng xuống 24 tiếng. Đặc biệt, nghị định số 44 có quy định thời gian huấn luyện tối thiểu với nhóm 5 và 6 lần lượt là 56 tiếng và 4 tiếng. 4. Về giấy chứng nhận, chứng chỉ an toàn lao động Theo quy định trong Thông tư số 27: – Nhóm 1 sẽ được cấp Chứng nhận huấn luyện (thời hạn 2 năm) – Nhóm 2, 3 là Chứng chỉ huấn luyện (thời hạn 5 năm) – Nhóm 4 sẽ được ghi kết quả huấn luyện vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở. Tuy nhiên với Nghị định số 44, ngoài nhóm 4 được giữ nguyên, các nhóm đối tượng huấn luyện an toàn lao động đều có thay đổi: – Sau khi hoàn thành khóa học và thông qua kiểm tra, sát hạch, nhóm 1, 2, 5, 6 đều được nhận Chứng nhận huấn luyện an toàn lao động với thời hạn 2 năm. – Với nhóm 3 những người lao động thường xuyên làm việc trong môi trường có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sẽ được cấp thẻ an toàn lao động có thời hạn 2 năm. – Với nhóm 5, ngoài Chứng nhận huấn luyện an toàn lao động còn được cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động(thời hạn 5 năm). Nội dung hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được quy định trong Chương 3 của Nghị định. Chương này gồm 16 điều (điều 17 đến điều 32) chia làm 5 mục. Mục 1. Đối tương, nội dung và yêu cầu chung trong hoạt động huấn luyện.Gồm 5 điều (từ điều 17 đến điều 21) quy định đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, thời gian huấn luyện, chương trình khung và chương trình, tài liệu huấn luyện, huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện định kỳ. Mục 2. Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.Gồm 2 điều (điều 22, điều 23) quy định tiêu chuẩn người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xác định thời gian đã làm việc hoặc thời gian đã làm công việc huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động. Mục 3. Giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn và chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động.Gồm 2 điều (điều 24, điều 25) quy định quản lý việc cấp Giấy chứng nhận huấn luyện, Thẻ an toàn, và Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, thời hạn cấp, cấp mới Giấy chứng nhận huấn luyện, Thẻ an toàn, Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động. Mục 4. Tổ chức huấn luyện, doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.Gồm 6 điều (điều 26 đến điều 31) quy định phân loại tổ chức huấn luyện và điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của Tổ chức huấn luyện, hồ sơ, thủ tục cấp mới, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của Tổ chức huấn luyện, công nhận cơ sở y tế đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động, doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, mẫu, thời hạn cấp mới, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. Mục 5. Huấn luyện cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, quy định chi tiết hỗ trợ huấn luyện người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Theo đó đối tượng được ưu tiên hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng và thân nhân chủ yếu của người có công với cách mạng làm việc không theo hợp đồng lao động khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Về nguyên tắc hỗ trợ được quy định: - Hỗ trợ chi phí huấn luyện 01 lần đối với 01 công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; - Tham gia đầy đủ chương trình huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu, được cấp Thẻ an toàn; - Hỗ trợ trực tiếp cho người lao động hoặc thông qua Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Cũng theo quy định này mức hỗ trợ theo chi phí thực tế của khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhưng không quá 50% mức lương cơ sở/người/khóa huấn luyện theo quy định của Chính phủ tại thời điểm huấn luyện. Nguồn kinh phí hỗ trợ được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. ...


   “Đồng sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách để phát triển DN nhanh và bền vững"

    Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong 3 ngày từ 26 - 28/8/2015 vào thời điểm đất nước có nhiều sự kiện lịch sử chính trị trọng đại. Với tinh thần quyết tâm “Xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đồng sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách để phát triển doanh nghiệp nhanh và bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định”. Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2015 – 2020, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và tham gia đóng góp các văn kiện Đại hội cấp trên. Trong 5 năm qua, Đảng bộ đã hoạt động trong điều kiện những thuận lợi và khó khăn đan xen. Đảng và Nhà nước có đường lối chủ trương đúng đắn, có những giải pháp hữu hiệu để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư được một số dự án có tính động lực cho phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp; tổ chức tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án; xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu của Khu kinh tế; Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng chịu sự tác động không nhỏ của tình hình kinh tế, chính trị thế giới với nhiều biến động, bất ổn, nhất là cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới; một số doanh nghiệp vốn ít, công nghệ lạc hậu, khả năng cạnh tranh thấp, giá cả nguyên, nhiên, vật liệu vẫn còn ở mức cao; thị trường xuất khẩu chưa được khai thông, sức mua của nền kinh tế còn thấp; thiên tai, dịch bệnh, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tác động xấu đến sản xuất, kinh doanh, một số doanh nghiệp phải giải thể hoặc sản xuất cầm chừng, đời sống của cán bộ, công nhân viên, người lao động gặp không ít khó khăn; quá trình lãnh đạo hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn nhiều bất cập. Trước tình hình trên, cán bộ, đảng viên và công nhân lao động trong toàn Đảng bộ đã có sự nỗ lực, quyết tâm nắm bắt thời cơ, vượt qua các thách thức, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Doanh thu của các doanh nghiệp trong Khối tăng trung bình 19%/năm, nộp ngân sách Nhà nước tăng 25,8%/năm; thu nhập bình quân của người lao động tăng 13,3%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng trên 39,7% gồm các mặt hàng chủ yếu như: khoáng sản, gỗ nội thất, hàng thủy sản đông lạnh, quần áo, giày dép...; lượng khách du lịch tăng từ 10-15%/năm; giao thông vận tải cơ bản đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hoá và đi lại, giao lưu; bưu chính viễn thông phát triển, đáp ứng nhu cầu thông tin, giao dịch; sản xuất và cung cấp đủ điện phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt và an ninh quốc phòng, tiếp nhận xong lưới điện nông thôn; sản lượng nước sạch hàng năm tăng 5%; tín dụng ngân hàng tiếp tục thực hiện tốt vai trò huy động vốn và cho vay đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho vay đối với các doanh nghiệp, giúp tháo gỡ khó khăn, duy trì và tiếp tục phát triển. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị, mở rộng sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế, tổng giá trị đầu tư bình quân hàng năm đạt trên 690 tỷ đồng; xây dựng và duy trì hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000, ISO 9001: 2008, ISO 14000 về quản lý chất lượng và quản lý môi trường; HACCP, GMP WHO về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được thực hiện theo đúng lộ trình; hầu hết các doanh nghiệp sau khi chuyển đổi thì năng lực hoạt động hiệu quả hơn, tích cực tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; bố trí lại đội ngũ cán bộ quản lý và lực lượng lao động, đổi mới quy trình quản lý, công tác quản trị và điều hành, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; bảo toàn và phát triển nguồn vốn; hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; nâng cao thu nhập cho người lao động v.v.. Công tác văn hóa, xã hội được các cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp và các đoàn thể quan tâm đúng mức, đời sống văn hóa tinh thần, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp từng bước nâng lên, nhiều doanh nghiệp đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp; tổng số tiền các doanh nghiệp đóng góp cho công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện đạt 87,5 tỷ đồng; gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với công tác bảo vệ môi trường, thường xuyên tuyên truyền và vận động cán bộ, công nhân viên, lao động hưởng ứng các hoạt động ngày môi trường thế giới (05/6), chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, giờ trái đất, cảnh quan, môi trường xung quanh các đơn vị, doanh nghiệp đều được tổ chức vệ sinh, trồng cây xanh, chỉnh trang hoa viên, cây cảnh tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng và củng cố, nâng cao chất lượng lực lượng tự vệ, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng theo quy định trong Luật dân quân tự vệ. Hàng năm, lực lượng tự vệ được tổ chức huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật đảm bảo yêu cầu; xây dựng phương án chiến đấu tại chỗ và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất trắc xảy ra; lực lượng bảo vệ trong các đơn vị luôn được củng cố và tăng cường, bố trí tuần tra canh gác 24/24 giờ, đảm bảo giữ gìn tài sản của doanh nghiệp; phối hợp với các lực lượng an ninh trên địa bàn ngăn chặn kịp thời những vụ việc phá hoại sản xuất, trộm cắp tài sản và các tệ nạn xã hội. Công tác phòng cháy chữa cháy thường xuyên được kiểm tra, bổ sung trang thiết bị, đồng thời gắn với công tác vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động. Định kỳ hàng năm tổ chức diễn tập đạt chất lượng, nhiều đơn vị đạt thứ hạng cao. Phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trong các doanh nghiệp, được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, phối hợp với Công an tỉnh Bình Định tổ chức phát động các phong trào nhằm tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên, công nhân lao động nhận thức rõ âm mưu diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giáo dục người lao động ý thức bảo mật kinh tế, bí mật quốc gia; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện phá hoại, tuyên truyền, kích động gây mất an ninh, góp phần tích cực trong việc bảo vệ an ninh trong đơn vị, doanh nghiệp. Công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy Đảng từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Việc tổ chức quán triệt các nghị quyết của Đảng được chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo tính nghiêm túc và kịp thời; chú trọng đổi mới về hình thức, phương pháp phù hợp với đặc điểm, điều kiện ở cơ sở; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng với tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bản chất giai cấp công nhân Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự nhất trí về tư tưởng và hành động. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được chú trọng, trong nhiệm kỳ có 128 đồng chí được cử đi học cao cấp chính trị; 395 đồng chí học trung cấp chính trị, Đảng ủy Khối mở 01 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 80 cán bộ, đảng viên; 02 lớp hoàn chỉnh chương trình Sơ cấp lý luận chính trị cho 186 đồng chí; xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị cho 349 đồng chí; 14 lớp đảng viên mới cho 1450 đảng viên mới; 20 lớp nhận thức về Đảng cho 2309 quần chúng ưu tú và 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng với 331 đồng chí là cấp ủy viên cơ sở, 01 lớp nâng cao kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Công tác tổ chức, cán bộ có sự chuyển biến tích cực, hầu hết các doanh nghiệp đều có sự sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đồng bộ, hiệu quả; các doanh nghiệp nhà nước sắp xếp tổ chức lại theo hướng kinh doanh đa ngành nghề. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”; triển khai, thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đạt kết quả khá. Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, số tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh bình quân 3 năm đầu nhiệm kỳ là 62,35%, năm thứ tư đạt 55,29% (chỉ tiêu theo hướng dẫn của Trung ương không nên quá 50%), 13 cơ sở Đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” 03 năm liền (2011 - 2013). Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, nhất là tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú ở cơ sở. Trong nhiệm kỳ, phát triển được 1129 đảng viên, bình quân mỗi năm đạt 6,92% trên tổng số đảng viên có mặt đầu năm (chỉ tiêu của nghị quyết 6%). Chất lượng đảng viên mới được nâng lên, tập trung phát triển ở các đối tượng là cán bộ khoa học kỹ thuật, là nữ, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, công nhân trực tiếp lao động. Các cấp ủy Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo công tác đoàn thể chính trị - xã hội (Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh) phát huy vai trò, hoạt động đúng điều lệ. Ban chấp hành các đoàn thể phát động và tham gia các phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất – chất lượng – hiệu quả cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, đồng thời là chỗ dựa tinh thần của quần chúng; quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chất lượng, hiệu quả. Đ/c Võ Vinh Quang-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ VI     Nhìn lại 5 năm qua, Đại hội cũng nghiêm túc nhận thấy còn có những khuyết điểm cần phải khắc phục. Một số cấp ủy Đảng có lúc chưa thật sự chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp kịp thời để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Ở một số doanh nghiệp việc đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ chưa đồng bộ; sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, thậm chí thua lỗ kéo dài nhưng chậm có giải pháp để khắc phục; việc sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước có nơi, có lúc chưa kịp tiến độ kế hoạch đề ra; tạo việc làm mới cho người lao động chủ yếu có tính thời vụ; việc thực hiện chính sách, chế độ cho người lao động chưa nghiêm; giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trong các khu kinh tế, khu công nghiệp còn thấp.  Một số nơi chưa quan tâm đúng mức đến chất lượng học tập, quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức thực hiện; nội dung và hình thức tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, bản chất giai cấp công nhân Việt Nam còn đơn điệu, thiếu tính thuyết phục. Một số cấp ủy thực hiện chưa đúng chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề nội dung chưa phong phú, chất lượng chưa cao; kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 còn nể nang, e ngại, chậm có kế hoạch, biện pháp sửa chữa, khắc phục khuyết điểm; thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW thời gian đầu còn lúng túng, hình thức, ý thức làm theo mờ nhạt, chưa thực sự trở thành hành động tự giác hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Việc thành lập các tổ chức đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực ngoài nhà nước còn chậm, chưa đáp ứng ưu cầu đặt ra. Những hạn chế, yếu kém trên có nhiều nguyên nhân, trong đó những nguyên nhân chủ quan là: Một số tổ chức cơ sở Đảng chưa phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; chưa nắm chắc và dự báo sát tình hình để đề ra các giải pháp phù hợp; quản lý đảng viên lỏng lẻo; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình không cao; một số cấp ủy viên và đảng viên thiếu gương mẫu, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc không nghiêm; đội ngũ cán bộ chưa mạnh và thiếu ổn định; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của từng cấp ủy viên; vai trò lãnh đạo của ban chấp hành công đoàn, đoàn thanh niên mờ nhạt, chưa thu hút người lao động đến với tổ chức. Nhìn lại 5 năm hoạt động Đại hội VI của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định đã nêu lên một số kinh nghiệm chủ yếu để nhiệm kỳ mới thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội. Một là, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phải xây dựng định hướng phát triển chiến lược, nắm bắt và tận dụng thời cơ để đầu tư theo hướng khai thác lợi thế so sánh; phát huy tính tự chủ, giảm thiểu tác động tiêu cực từ bên ngoài. Trên cơ sở đó, chuẩn bị tốt nhân lực, vật lực, triển khai đồng bộ, nhanh chóng đưa dự án, công trình vào hoạt động để khai thác, nâng cao năng suất lao động, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, tăng sức cạnh tranh trên thị trường; bảo đảm duy trì sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp. Hai là, triển khai quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện của tổ chức cơ sở đảng trong mỗi loại hình doanh nghiệp. Trong xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết cần xác định trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực then chốt, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp, từ đó đề ra giải pháp cụ thể, có tính khả thi để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Ba là, chăm lo công tác xây dựng tổ chức đảng, xây dựng quy chế và làm việc; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động trong cán bộ đảng viên; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và đảng viên để phát huy nhân tố tích cực, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, khuyết điểm. Thực hiện tốt công tác cán bộ, nhất là phải xây dựng được đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảm bảo tiêu chuẩn, thật sự có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Bốn là, phải gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa việc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, kiểm điểm cuối năm của tổ chức đảng và đảng viên… Đặc biệt, phải duy trì nề nếp công tác kiểm tra của cấp ủy đối với đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới, nghiêm túc thực hiện việc sơ kết đánh giá định kỳ thực hiện Nghị quyết TW4 gắn với Chỉ thị 03-CT/TW. Năm là, đổi mới phương thức lãnh đạo đối với các đoàn thể chính trị là yếu tố quan trọng trong phát huy dân chủ. Các cấp ủy đảng quan tâm xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh vững mạnh chính là xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Qua đó tạo mối quan hệ giữa cấp ủy với hội đồng quản trị, lãnh đạo doanh nghiệp và Ban chấp hành các đoàn thể, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Sáu là, phải tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy đảng, lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động về mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực tế và gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị để thống nhất nhận thức và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết....
 • Hình ảnh hoạt động

 • Video hoạt động

1 2 3 4 5 7 9
Beardyman and Reggie Watts on Channel 4 Headspace A Closer Look At The iPhone Political Roast : Obama Emanuel 2005