Bạn đang ở mục Trang chủ

Thực trạng và giải pháp Công đoàn góp phần thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
      Năm 2017, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngạy/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Nông nghiệp, nông dân và nông thôn”; Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020; hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng phát động ngày 30/11/2016, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo các cấp công đoàn quyết tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đoàn viên công đoàn và CBCNVC hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm cao và hiệu quả thiết thực. Thực hiện Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân công bổ sung các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh phụ trách các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020, LĐLĐ tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Đảng ủy, UBND xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017- 2020; xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện cho năm 2017, 2018 .Trong buổi lễ, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 02 bộ máy vi tính, 01 máy in, 01 tivi, 06 chiếc quạt đứng và các đầu sách, báo liên quan đến Luật pháp và công tác khuyến nông, khuyến ngư với tổng giá trị 37,8 triệu đồng và hỗ trợ 35 CNVCLĐ và nhân dân  trên địa bàn xã có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do mưa lũ; đồng thời công đoàn tỉnh đã có nhiều biện pháp hỗ trợ thiết thực xã An Tân, huyện An Lão trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia trợ xây dựng nông thôn mới . LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn tổ chức liên kết đào tạo nghề cho lao động trong các doanh nghiệp và nông thôn, trong đó năm 2017 tổ chức đào tạo nghề trực tiếp tại nông thôn cho 210 học viên; tư vấn và giới thiệu việc làm cho 127 lượt lao động, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn. Thực hiện các chương trình và các chính sách hỗ trợ nông dân, ngư dân …thông qua nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, từ đầu năm đến nay đã hỗ trợ cho vay 02 dự án với tổng số tiền 130 triệu đồng, giải quyết thêm 8 lao động nhàn rỗi ở nông thôn có việc làm. Tiếp tục thực hiện Chương trình “Mái ấm Công đoàn”, LĐLĐ tỉnh đã vận động và nhận được hỗ trợ từ các đơn vị và từ Quỹ Xã hội từ thiện - Tấm Lòng vàng với tổng số tiền là hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ cho các gia đình người dân ở các huyện bị thiệt hại do mưa lũ cuối năm 2016, đồng thời hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà cho 21 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở chủ yếu là ở nông thôn với tổng số tiền 640.000.000 đồng… Đã lồng ghép các phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”... với phong trào thi đua liên kết phục vụ nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Có 11/11 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình phối hợp, vận động CNVCLĐ thuộc các ngành liên quan đến nông nghiệp và công đoàn cơ sở thuộc các xã cam kết thực hiện  tiêu chí xây dựng nông mới và hầu hết các sở, ban, ngành, hội đoàn thể  được UBND tỉnh phân công phụ trách các xã xây dựng nông thôn mới đã có những việc làm, hành động thiết thiết thực hiệu quả. Tính đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 38 xã hoàn thành nông  thôn mới, năm 2017 công nhận thêm 11 xã  đat chuẩn xây dựng nông thôn mới, tính đến hết 2017 có 49/122 xã  đạt nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 40 % so tổng số xã trong tỉnh. Bên cạnh những ưu điểm còn những nhuyết điểm, hạn chế: Công tác phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chưa được thường xuyên, kịp thời. Công tác tuyên truyền, giáo dục chưa sâu rộng; nội dung, hình thức biện pháp tổ chức chưa thực sự thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Việc huy động  nguồn lực các cấp công đoàn và CNVCLĐ tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới còn hạn chế; một bộ phận nông dân còn thụ động trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Nhiệm vụ và giải pháp năm 2018: 1) Đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ CNVCLĐ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ và của Tỉnh. 2) Tiếp tục triển khai sâu, rộng phong trào thi đua trong CNVCLĐ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới. 3) Vận động cán bộ CNVC tác động mạnh mẽ vào việc thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp; Tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. 4) Thường xuyên triển khai các cuộc vận động CNVCLĐ tham gia đóng góp xây dựng các quỹ xã hội, từ thiện, các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo và các đối tượng chính sách, xóa nhà tạm ở nông thôn. 5) Tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
Đại hội Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
      Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Phan Viết Hùng – Phó Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và 180 đại biểu chính thức đại diện cho 12.983 CNVCLĐ. Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn Khu kinh tế tỉnh tích cực chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thực hiện 262 lượt kiểm tra doanh nghiệp, chủ yếu tập trung vào nội dung thực hiện Bộ luật Lao động, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; xây dựng, duy trì hiệu quả hoạt động của 84 mạng lưới an toàn vệ sinh viên với 420 người; đào tạo nghề cho bình quân 500 lượt CNLĐ/ năm; bồi dưỡng tay nghề tại chỗ cho 2.000 lượt người, thành lập mới 35 CĐCS, phát triển mới 6.749 đoàn viên; thường xuyên chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, đến nay, tỉ lệ người lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên tại các CĐCS đã tăng gần 15% so với đầu nhiệm kỳ, có 24 CNVCLĐ được kết nạp vào Đảng. Đ/c Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ  "Đổi mới, đoàn kết, trách nhiệm vì đoàn viên công đoàn và người lao động" Với khẩu hiệu hành động “Tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ”. Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cho 5 năm tới cụ thể: Đến năm 2023, phát triển mới 3.500 đoàn viên; phấn đấu 60% CĐCS khu vực Doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ chuẩn CĐCS vững mạnh; thành lập ban nữ công quần chúng ở 60% CĐCS đủ điều kiện; thu tài chính công đoàn đạt 90% so với số phải thu; bình quân hàng năm, mỗi CĐCS (nơi có tổ chức Đảng và còn nguồn) bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. BCH Công đoàn Khu kinh tế tỉnh khóa IV (nhiệm kỳ 2018 - 2023) Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào BCH Công đoàn Khu kinh tế tỉnh khóa IV, đồng chí Lê Từ Bình – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch; bầu Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội XIII Công đoàn tỉnh Bình Định gồm 14 đồng chí.
LĐLĐ huyện Tuy Phước tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017
      Sáng ngày 15/1, LĐLĐ huyện Tuy Phước tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2017, các cấp công đoàn huyện Tuy Phước tập trung thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; tổ chức thành công đại hội điểm công đoàn cấp huyện tiến tới Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XIII. Trong năm, LĐLĐ huyện đã tổ chức trao tặng 73 suất quà cho các hộ dân và gia đình CNVCLĐ bị thiệt hại do thiên tai; tặng 298 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền là 324.000.000 đồng; bàn giao 02 “Mái ấm công đoàn”; vận động CNVCLĐ tham gia ủng hộ các quỹ bảo trợ xã hội với tổng số tiền quyên góp là 1.190.557.439 đồng. Triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh… Với những nỗ lực vượt bậc, LĐLĐ huyện Tuy Phước được bình bầu đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua số 2 trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Ngọc Anh đánh giá cao những kết quả các cấp công đoàn huyện đạt được trong năm qua; yêu cầu trong thời gian tới, các cấp công đoàn huyện Tuy Phước cần tiếp tục triển khai các phong trào yêu nước đi vào thực chất và hiệu quả hơn, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ, đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống đoàn viên, nhất là trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 để đoàn viên, NLĐ được vui xuân đón tết đầm ấm. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017 Tại hội nghị, LĐLĐ huyện tặng Giấy khen cho 22 tập thể và 31 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2017. Phát động phong trào thi đua và thông qua các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. 
Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017 - Cụm thi đua số 2
      Chiều ngày 11.01, Cụm thi đua số 2 trực thuộc LĐLĐ tỉnh gồm: LĐLĐ thành phố Quy Nhơn, LĐLĐ thị xã An Nhơn và LĐLĐ các huyện: Tuy Phước, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Vân Canh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2017, căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bám sát mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương và nhiệm vụ công tác của LĐLĐ tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của CNVCLĐ được chú trọng, các hoạt động văn hóa, thể thao được quan tâm. 6 đơn vị trong Cụm đã phát động sôi nổi các phong trào thi đua, trọng tâm là “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng “Gia đình CNVCLĐ thành đạt”; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục. Trong năm qua, Cụm số 2 đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra 101 doanh nghiệp về việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến NLĐ; trao 12.984 suất quà với tổng giá trị 1.582 triệu đồng cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bàn giao 4 nhà “Mái ấm công đoàn”; vận động đoàn viên hiến máu tình nguyện được 1.410 đơn vị máu, đóng góp 4.822.000.000 đồng ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện và quỹ mái ấm công đoàn; có 1.277 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được các cấp công nhận; thành lập mới 29 CĐCS, phát triển 1.616 đoàn viên mới; triển khai tốt công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII… Quang cảnh hội nghị Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Ngọc Anh biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị Cụm thi đua số 2, đồng thời yêu cầu trong năm 2018, các đơn vị trong Cụm thi đua tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả các phong trào thi đua; quan tâm công tác chăm lo đời sống CNVCLĐ, chú trọng chăm lo cho đoàn viên được vui xuân đón tết Mậu Tuất đầm ấm; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, thiết thực; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đưa hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong Cụm phát triển vững mạnh. Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã đưa ra nhiều kiến nghị, thẳn thắn trao đổi, thảo luận để phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của Cụm ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả; thống nhất 8 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018. Hội nghị đã bình chọn LĐLĐ huyện Tuy Phước dẫn đầu Cụm thi đua năm 2017; bầu chọn LĐLĐ huyện Tây Sơn làm Trưởng Cụm và LĐLĐ thành phố Quy Nhơn làm Phó Trưởng Cụm thi đua năm 2018.
LĐLĐ huyện Phù Mỹ: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
      Sáng ngày 09.01.2018, LĐLĐ huyện Phù Mỹ phối hợp với Ban Tuyên Giáo huyện ủy tổ chức lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho gần 100 cán bộ, CNVCLĐ chưa là đảng viên. Tại hội nghị, báo cáo viên đã trình bày nội dung của các Nghị quyết: Số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”. Những nghị quyết được triển khai lần này là những quyết sách quan trọng của Đảng; đề cập đến những vấn đề rộng lớn vừa cơ bản, vừa cấp bách và là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và CNVCLĐ

 THÔNG BÁO - MỜI HỌP

  Lịch công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh từ ngày 15/01 đến ngày 21/01/2018 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định tại mục Văn bản.

 • TIN HOẠT ĐỘNG

 • LĐLĐ tỉnh

 • LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố

 • Công đoàn ngành

 • Công đoàn cơ sở

 • Tin trong tỉnh   LĐLĐ huyện Tuy Phước tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017

    Sáng ngày 15/1, LĐLĐ huyện Tuy Phước tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2017, các cấp công đoàn huyện Tuy Phước tập trung thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; tổ chức thành công đại hội điểm công đoàn cấp huyện tiến tới Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XIII. Trong năm, LĐLĐ huyện đã tổ chức trao tặng 73 suất quà cho các hộ dân và gia đình CNVCLĐ bị thiệt hại do thiên tai; tặng 298 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền là 324.000.000 đồng; bàn giao 02 “Mái ấm công đoàn”; vận động CNVCLĐ tham gia ủng hộ các quỹ bảo trợ xã hội với tổng số tiền quyên góp là 1.190.557.439 đồng. Triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh… Với những nỗ lực vượt bậc, LĐLĐ huyện Tuy Phước được bình bầu đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua số 2 trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Ngọc Anh đánh giá cao những kết quả các cấp công đoàn huyện đạt được trong năm qua; yêu cầu trong thời gian tới, các cấp công đoàn huyện Tuy Phước cần tiếp tục triển khai các phong trào yêu nước đi vào thực chất và hiệu quả hơn, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ, đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống đoàn viên, nhất là trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 để đoàn viên, NLĐ được vui xuân đón tết đầm ấm. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017 Tại hội nghị, LĐLĐ huyện tặng Giấy khen cho 22 tập thể và 31 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2017. Phát động phong trào thi đua và thông qua các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. ...


   Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động tỉnh Bình Định

    Ngày 29/12, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, LĐLĐ tỉnh Bình Định, LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh đã tổ chức bàn giao công trình cải tạo, sửa chữa khu nhà nội trú cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú Vĩnh Thạnh. Trường Phổ thông dân tộc nội trú Vĩnh Thạnh là trường khó khăn trên địa bàn huyện, cơ sở vật chất, điều kiện dạy và học còn rất nhiều thiếu thốn. Khu nhà nội trú được Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ 200 triệu đồng để đầu tư sửa chữa một số hạng mục dãy nhà nội trú 2 tầng để ổn định chỗ ở, sinh hoạt cho 80 học sinh THPT người dân tộc thiểu số đến từ các xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thuận, Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim. Công trình khu nhà nội trú Trường Phổ thông dân tộc nội trú Vĩnh Thạnh Tại buổi bàn giao, tiếp nhận công trình để đưa vào sử dụng, thầy giáo Từ Kim Lân - Hiệu trưởng nhà trường cảm ơn Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và tổ chức công đoàn các cấp. Thầy xúc động cho biết: “Việc đầu tư xây dựng khu nhà nội trú là rất ý nghĩa và cần thiết, qua đó kịp thời giúp nhà trường nâng cao cơ sở vật chất, ổn định chỗ ở cho các em học sinh người dân tộc thiểu số; tạo điều kiện thuận lợi hơn trong để nâng cao phong trào dạy - học của nhà trường”. Trao nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Đinh Văn Din Cùng ngày, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và LĐLĐ Bình Định đã tổ chức gắn biển nhà "Mái ấm công đoàn "cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn Đinh Văn Din, cán bộ văn hóa xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh (Quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ 30 triệu đồng). Tại thị xã An Nhơn, đoàn công tác cũng đến thăm, trao quà và tiền hỗ trợ và của các đơn vị hảo tâm cho 3 gia đình có người chết trong bão số 12 (2.000.000 đồng/trường hợp); động viên các gia đình vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn để ổn định cuộc sống. ...


   LĐLĐ huyện Tuy Phước tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017

    Sáng ngày 15/1, LĐLĐ huyện Tuy Phước tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2017, các cấp công đoàn huyện Tuy Phước tập trung thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; tổ chức thành công đại hội điểm công đoàn cấp huyện tiến tới Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XIII. Trong năm, LĐLĐ huyện đã tổ chức trao tặng 73 suất quà cho các hộ dân và gia đình CNVCLĐ bị thiệt hại do thiên tai; tặng 298 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền là 324.000.000 đồng; bàn giao 02 “Mái ấm công đoàn”; vận động CNVCLĐ tham gia ủng hộ các quỹ bảo trợ xã hội với tổng số tiền quyên góp là 1.190.557.439 đồng. Triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh… Với những nỗ lực vượt bậc, LĐLĐ huyện Tuy Phước được bình bầu đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua số 2 trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Ngọc Anh đánh giá cao những kết quả các cấp công đoàn huyện đạt được trong năm qua; yêu cầu trong thời gian tới, các cấp công đoàn huyện Tuy Phước cần tiếp tục triển khai các phong trào yêu nước đi vào thực chất và hiệu quả hơn, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ, đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống đoàn viên, nhất là trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 để đoàn viên, NLĐ được vui xuân đón tết đầm ấm. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017 Tại hội nghị, LĐLĐ huyện tặng Giấy khen cho 22 tập thể và 31 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2017. Phát động phong trào thi đua và thông qua các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. ...


   Thăm và tặng quà cán bộ, giáo viên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

    Nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017), chiều ngày 16/11, Công đoàn Ngành Giáo dục Bình Định phối hợp Sở GD và ĐT đã đi thăm và tặng quà cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường: Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn, Mẫu giáo Cát Chánh và Mẫu giáo Cát Thắng (huyện Phù Cát). Đoàn công tác thăm và tặng quà Trường Chuyên biệt Hy Vọng Quy Nhơn Tại các nơi đến thăm, Đoàn công tác đã chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên và người lao động của các trường luôn mạnh khỏe, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “trồng người” mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó; động viên cán bộ, giáo viên các trường vượt qua khó khăn, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và ổn định cuộc sống. Đoàn công tác thăm và tặng quà Trường Mẫu giáo Cát Thắng - huyện Phù Cát Dịp này, Công đoàn ngành Giáo dục Bình Định đã trao tặng 33 suất quà (500.000 đồng/suất) với tổng kinh phí là 16.500.000 đồng cho cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn của 03 trường; trao tặng Công đoàn 03 trường các suất quà với kinh phí 3.000.000 đồng, góp phần động viên cán bộ, nhà giáo, người lao động các trường yên tâm công tác, thi đua dạy tốt, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của ngành, của trường đề ra....


   Công ty Cổ phần May Bình Định tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CNLĐ

    Để đảm bảo sức khỏe của người lao động, phát hiện sớm những vấn đề về sức khỏe để đưa ra những phương pháp điều trị hợp lý, nâng cao chất lượng lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh, ngày 23/10/2017, Công ty Cổ phần May Bình Định đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hơn 650 CNLĐ làm việc tại đơn vị. Theo Bà Phạm Thị Phương Nga, chủ tịch CĐCS công ty cho biết, điều này đã được Ban Chấp hành CĐCS thương lượng với Ban Giám đốc công ty và ký kết trong Thoả ước lao động tập thể đưa vào quy định của công ty dành cho người lao động mỗi năm. Qua công tác thăm, khám đã giúp người lao động nắm được tình hình sức khỏe của mình, phát hiện sớm và ngăn ngừa bệnh tật, ngoài ra các bác sĩ còn tư vấn về thông tin về tình hình sức khỏe của mỗi người cũng như các biện pháp để người lao động tự theo dõi và phòng bệnh. CNLĐ Công ty Cổ phần May Bình Định tham gia khám sức khỏe định kỳ...


   Hội nghị Công tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh Quý IV năm 2017.

    Sáng ngày 04.01.2018, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bình Định đã tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh Quý IV năm 2017. Đồng chí Võ Văn Bình – Phó trưởng ban Tuyên giáo chủ trì Hội nghị. Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã cung cấp cho đội ngũ CTV thông tin chung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh; một số vấn đề dư luận đã quan tâm trong thời gian qua như: công tác chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước; tình hình thiệt hại do bão số 12 và các đợt lũ gây ra; tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội của tỉnh; phản ứng trái chiều của nhân dân đối với các trạm BOT và tình trạng xuống cấp của Quốc lộ 1A đoạn đi qua tỉnh Bình Định…Tập trung đánh giá tình hình hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh trong năm 2017 với nhiều kết quả nổi bật, hoạt động của đội ngũ cộng tác viên đã góp phần giúp Ban Tuyên giáo kịp thời tham mưu cho thường trực tỉnh ủy đề ra các giải pháp tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, giải quyết một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm, góp phần xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ rõ một số tồn tại hạn chế cần khắc phục như: Một số thông tin phản ánh có chất lượng chưa cao, còn chung chung; tình trạng thụ động, chờ chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn của cấp trên chưa được khắc phục triệt để… Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để các cộng tác viên thảo luận, đánh giá về một số vấn đề nổi cộm xảy ra tại các địa phương, ngành trong thời gian gần đây và triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm để đội ngũ cộng tác viên tập trung, theo dõi, nắm bắt và phản ánh trong trong quý I năm 2018. ...
 • CÁC CHUYÊN ĐỀ

 • Tuyên giáo

 • Chính sách & Pháp luật

 • Tổ chức

 • Tài chính

 • Kiểm tra

 • Nữ công   Điểm sáng phong trào thi đua “Lao động Sáng tạo” trong CNVCLĐ 5 năm (2012 - 2017)

    Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-TLĐ ngày 10/7/2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc Sơ kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn (2012 - 2017). Trong 5 năm 2012 -2017, vượt qua những khó khăn, thách thức mới, Công đoàn tỉnh Bình Định đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng, phong trào thi đua sáng kiến, Lao động sáng tạo nhằm mục đích khơi dậy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, lao động phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Toàn tỉnh có hơn 3.520 người làm công tác nghiên cứu khoa học; có khoảng 21 tiến sĩ, 74 bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa II, 686 thạc sĩ, 145 bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I; công nhân kỹ thuật từ bậc 3 trở lên có khoản 21.602 người. Đây là nguồn nhân lực quý giá góp phần đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, tạo động lực trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  Kết quả từ năm 2012 đến nay, đã có 15.620 lượt công nhân, viên chức, lao động đăng ký thực hiện các đề tài khoa học, sáng kiến, giải pháp được công nhận phục vụ sản xuất và đời sống, làm lợi gần 123,3 tỷ đồng. Hội đồng Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh đã công nhận 392 sáng kiến, trong đó tập trung các lĩnh vực như: Quản lý nhà nước: 84 đề tài; Xây dựng đảng: 47 đề tài; lĩnh vực Y - Dược: 65 đề tài, lĩnh vực giáo dục: 75 đề tài và lĩnh vực khác: 121 đề tài. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh đã có 205 đề tài được đăng ký tham gia, trong đó có 64 giải pháp kỹ thuật đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII, IX,X; 4 giải pháp đạt 7 giải thưởng tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam. Có 193 đề tài đăng ký thực hiện, Hội đồng LĐST của tỉnh đã xét chọn 151 đề tài (trong số  193 đề tài đăng ký) đề nghị TLĐ và được Tổng LĐLĐ Việt Nam xét tặng Bằng LĐST cho 104 đề tài của 85 lượt tác giả [1], trong đó có 1 tác giả có 5 đề tài, 3 tác giả có 3 đề tài, có 6 tác giả có 2 đề tài được Tổng Liên đoàn tặng Bằng LĐST. Điển hình như: Bác sĩ chuyên khoa cấp II. Phạm Văn Phú- Phó trưởng khoa Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đã được tặng 5 bằng LĐST; Bác sĩ Nguyễn Văn Huấn -Trưởng Khoa Gây mê hồi sức, Bác sĩ Nguyễn Thành - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bác sĩ Phan Nam Hùng - Phó Trưởng khoa - Phụ trách Khoa Tim mạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định được 03 bằng LĐST; Giáo viên Cao Anh Phổ - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp Quy Nhơn, Phạm Thị Thanh Hương, Phó Tổng giám đốc Công ty Dược Trang thiết bị y tế Bình Định, Công nhân tiện bậc 7/7- Phạm Văn Lộc, Công ty cổ phần Xây lắp điện Tuy Phước được tặng 02 bằng LĐST…         Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu sau đây: Một, Trong công tác chỉ đạo, điều hành đã có sự đổi mới, chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động trong  CNVCLĐ về công tác thi đua khen thưởng, nhất là quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị  và Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật thi đua khen thưởng và chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua LĐST trong CNVCLĐ được chú trọng, hiệu quả. Việc hướng dẫn, tổ chức tập huấn về phong trào thi đua LĐST trong các cấp công đoàn; thành lập, kiện toàn, củng cố kịp thời Hội đồng Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và các cấp  ngành, huyện, thị xã, thành phố và cơ sở. Để tạo động lực, khuyến khích phong trào “Lao động sáng tạo”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động ký kết chương trình phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, đề nghị UBND tỉnh thường xuyên dành một phần kinh phí để hỗ trợ khen thưởng đối với các tác giả được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng và huy hiệu Lao động sáng tạo với số tiền bằng 2 lần lương cơ sở ( hiện nay là 2,6 triệu đồng), đối với những đề tài Tổng Liên đoàn xét chưa đạt thì được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen để động viên cổ vũ phong trào thi đua LĐST trong tỉnh. Hai, Đã coi trọng công tác vận động trong CNVCLĐ tham gia các  hoạt động khoa học, công nghệ và phong trào lao động sáng tạo phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và công tác, nhằm đem lại lợi ích cho nhà nước, tập thể và mỗi cá nhân. Thường xuyên tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến, hội thi tuyển chọn công nhân giỏi, hội thảo khoa học, xây dựng quỹ hỗ trợ sáng kiến, sáng tạo, xây dựng quỹ khuyến khích tài năng trẻ, thường xuyên khuyến khích người lao động trực tiếp sản xuất có giải pháp sáng kiến được cấp bằng lao động sáng tạo, làm tiền đề, điều kiện để Công đoàn tỉnh xét đề nghị Tổng Liên đoàn vinh danh, trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh 5 năm /lần (Qua 2 lần TLĐ tổ chức vinh danh, tỉnh  Bình Định có 7 công nhân trực tiếp sản xuất được trao tặng  Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh). Ba, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham gia với các ngành chức năng, vận động CNVCLĐ tích cực tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ VIII (2013 - 2014), lần thứ IX (2014- 2015) và lần thứ X (2016-2017) có 205 giải pháp dự thi. Cùng với hàng trăm đề tài, hàng ngàn sáng kiến, kinh nghiệm đã được chuyển giao áp dụng trong sản xuất và đời sống, hoạt động  khoa học công nghệ và phong trào lao động sáng tạo còn tạo được môi trường tốt để đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho người lao động, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong công tác và lao động, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất và phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, khuyến khích tinh thần say mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo, công hiến cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ tỉnh nhà. Bốn,  Có sự phối hợp chặt chẽ và tham gia tích cực của nhiều ngành, đoàn thể, nhất là Sở Khoa học công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh. Có chính sách đào tạo, chăm lo đến sự trưởng thành về chất và lượng của CNVCLĐ nói chung và đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật nói riêng nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sự đam mê cống hiến của cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý trong công tác nghiên cứu, ứng dụng KHKT mới vào sản xuất và phục vụ sản xuất. Thường xuyên kiện toàn, củng cố Hội đồng khoa học, kỹ thuật các cấp, có nội dung, kế hoạch hoạt động, bố trí cán bộ có năng lực tham mưu, đề xuất; tổ chức sơ, tổng kết  khen thưởng, nhân điển hình kịp thời. Năm, Thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, Công đoàn tham gia với chuyên môn có chính sách đào tạo, chăm lo đến sự trưởng thành về chất và lượng của CNVCLĐ nói chung và đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật nói riêng nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sự đam mê cống hiến của cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý trong công tác nghiên cứu, ứng dụng KHKT mới vào sản xuất và quản lý. Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, công nhân kỹ thuật có tay nghề để tạo ra nhiều sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Trong 5 năm, tỉnh đã thực hiện chế độ, chính sách thu hút và khuyến khích đối với các nguồn nhân lực có trình độ cao cho 875 đối tượng tiến sĩ, thạc sĩ và tương đương được thụ hưởng với tổng kinh phí 12,2 tỷ đồng.   [1] Trong 104 lượt đề tài có 39 đề tài thuộc lĩnh vực y, dược; 31 tài thuộc lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, 11 đề tài thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; 08 đề tài thuộc lĩnh vực giáo dục, 09 đề tài thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường; 06 đề tài quản lý. Riêng năm 2017 đã 18/29 đề tài đã được Hội đồng cấp tỉnh đã xét duyệt và đang đề nghị tặng bằng và huy hiệu LĐST.    ...


   Đổi mới, phát triển Tạp chí Công đoàn Bình Định

    Cơ sở hình  thành Tạp chí Công đoàn Ngày 28/7/1929, Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh triệu tập Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ, khai sinh tổ chức Công đoàn Cách mạng Việt Nam. Đại hội quyết định xuất bản Báo Lao động làm cơ quan tuyên truyền và Tạp chí Công hội đỏ, tiền thân của Tạp chí Lao động và Công đoàn Việt Nam, trải qua 88 năm xây dựng và phát triển Tạp  chí Lao động và Công đoàn có tác dụng rất lớn trong việc tuyên truyền, hướng dẫn lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn. Công đoàn tỉnh Bình Định là một trong số ít địa phương đi đầu trong công tác đổi mới tuyên truyền giáo dục, nhằm thực hiện tốt một trong ba chức năng quan trọng của tổ chức công đoàn, đặc biệt là trong giai đoạn đất nước bước vào thời thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sau một thời gian chuẩn bị, tháng 7 năm 1996 Bản tin đầu tiên của Công đoàn Bình Định ra số đầu tiên, sau thời gian tạm dừng xuất bản do khó khăn về chủ quan và khách quan, từ năm 2003 đến 2008 tiếp tục xuất bản Bản tin công đoàn, từ 2008 nâng lên Tạp chí Công đoàn và được Bộ Thông tin-Truyền thông tiếp tục gia hạn hoạt động theo văn bản số 19/GP-BTTTT ngày 10/01/2014 có hiệu lực 10 năm (2014 -2024); hàng năm Tạp chí xuất bản mỗi tháng một kỳ khoảng 2.000 bản, Ban biên tập được hình thành, kiện toàn và củng cố nâng cao năng lực, tác nghiệp, nghiệp vụ báo chí, có 4 cán bộ, phóng viên chuyên trách và hai cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh làm việc kiêm nhiệm (từ 2012 đến nay có một kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Bộ Thông tin truyền thông thống nhất bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí Công đoàn). Những năm qua cùng với xu thế suy giảm chung của báo in, Tạp chí đã và đang đối mặt với những thử thách cam go, khó khăn nhiều mặt, có lúc phải cạnh tranh khốc liệt để tồn tại và phát triển, giữ vững số lượng in phát hành, nguồn huy động từ quảng cáo và hỗ trợ của Công đoàn tỉnh ngày càng giảm, một số cơ quan, đơn vị cắt giảm số lượng mua, do đó vấn đề Tạp chí tự cân đối thu - chi là việc làm tưởng chừng đơn giản nhưng so với tạp chí các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh đang là điều mơ ước (được biết trong hệ thống tổ chức công đoàn ngành và địa phương đã giải thể chỉ còn Tạp chí  Công đoàn Bình Định và Tạp chí Lao động và công đoàn  thuộc Tổng Liên đoàn, nguyên nhân do kinh phí không thể trang trải và nhân lực). Đổi mới nội dung Tạp chí Tạp chí xác định đối tượng phục vụ là cán bộ công đoàn các cấp, công nhân lao động và đoàn viên công đoàn, với hơn 105.000 người (có 85.000 đoàn viên công đoàn), cơ cấu đủ mọi thành thần, nghề nghiệp đa dạng, trình độ khác nhau cho nên cơ cấu nội dung bài viết dễ hiểu, dễ thực hiện; đổi mới các chuyên mục theo hướng tuyên truyền, phổ biến, chủ trương, chế độ, chính sách, giải đáp chính sách pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ, thông qua các  mô hình hay, việc làm tốt có hiệu quả thiết thực, kinh nghiệm quý giá; đổi mới các nội dung theo hướng chuyên sâu, chuyên trang  phản ánh toàn diện, cụ thể hoạt động của từng công đoàn huyện, ngành; gắn với các ngày lễ, kỷ niệm của địa phương; tuyên truyền về truyền thống yêu nước, thi đua yêu nước, giải pháp khắc phục khó khăn của các địa phương vượt qua thiên tai, bão lũ, dịch bệnh; nội dung về  nét đẹp, bản sắc văn hóa, đất nước con người Bình Định, những món ăn ẩm thực; những nội dung cách thức trình bày, in ấn nâng cao và có tính thuyết phục bạn đọc, thực sự là món ăn tinh thần; qua hoạt động ngày càng gây dựng uy tín và lòng tin của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, vận động thuyết phục khuyến khích thu hút thêm nhiều cộng tác viên chuyên và không chuyên cộng tác viết nhiều tin, bài phản ánh kịp thời ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, nói lên tiếng nói của người lao động, vừa mang tính phổ cập, phong phú, làm hài lòng người đọc; Với những thành tích đạt được Tạp chí Công đoàn Bình Định được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng nhiều bằng khen và cờ thi đua xuất sắc các năm: 2011, 2015; cờ Thi đua xuất sắc toàn diện giai đoạn 2008 - 2013 và UNND tỉnh tặng Bằng khen năm 2015, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen năm 2016. Hoạt động tài chính, kinh tế có hiệu quả Từ bản tin công đoàn kinh phí chi từ ngân sách công , hoạt động của Tạp chí trở nên thụ động, cơ chế không được phép huy động quảng cáo, in phát hành  theo địa chỉ theo cơ chế bao cấp, có  nhiều ràng buộc, sản phẩm đưa ra thị trường  do cơ chế không được bán, làm cho kinh phí Tạp chí trở nên eo hẹp, phụ thuộc, khó khăn; từ khi nâng lên Tạp chí năm 2008 đến nay cơ chế mới được cởi trói, Tạp chí bung ra được quyền ký hợp đồng quảng cáo, bán theo giá thị trường (được duyệt), thường thấp so với tổng chí phí làm ra sản phẩm. Vượt qua những rào cản, Tạp chí từng bước đổi mới cách nghĩ, cách làm, chủ động, sáng tạo để đảm bảo nguồn lực, tăng thu trang trải cho hoạt động chi in ấn phát hành, chi lương, chế độ chính sách cho 4 cán bộ phóng viên chuyên trách, 2 cán bộ bán chuyên trách. Trước tình hình vận động quảng cáo thiếu hụt do nhiều doanh nghiệp cắt giảm chi phí, Tạp chí chuyển sang hợp đồng tuyên truyền hàng tháng, hàng năm cho các đơn vị có nhu cầu, mở chuyên trang cho các  công đoàn huyện, ngành; tham mưu cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh nâng giá bán theo từng giai đoạn từ 13.000 đồng/tập (2008), nâng lên 18.000 đồng/tập (2012), lên 23.000 đồng/tập (2015 – nay), nhờ đó giải quyết được bài toán thu ổn định, ngoài ra còn phải làm nghĩa vụ nộp thuế khoảng 60 -70 triệu đồng/ năm, đảm bảo chi hoạt động hàng năm có kết dư, trích lập quỹ phúc lợi Tạp chí. Chỉ tính tiền thu 5 năm (2012-2016) là 4 tỷ 856 triệu đồng, trong đó thực hiện hợp đồng quảng cáo và tuyên truyền tổng số tiền: 3 tỷ 136 triệu đồng; chênh lệch thu - chi (lãi) 288 triệu đồng; hướng tới hoạt động theo Luật Báo chí và các quy định của Nhà nước và TLĐ đến năm 2020 Tạp chí tự chủ về kinh phí hoạt động....


   Điểm sáng phong trào thi đua “Lao động Sáng tạo” trong CNVCLĐ 5 năm (2012 - 2017)

    Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-TLĐ ngày 10/7/2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc Sơ kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn (2012 - 2017). Trong 5 năm 2012 -2017, vượt qua những khó khăn, thách thức mới, Công đoàn tỉnh Bình Định đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng, phong trào thi đua sáng kiến, Lao động sáng tạo nhằm mục đích khơi dậy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, lao động phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Toàn tỉnh có hơn 3.520 người làm công tác nghiên cứu khoa học; có khoảng 21 tiến sĩ, 74 bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa II, 686 thạc sĩ, 145 bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I; công nhân kỹ thuật từ bậc 3 trở lên có khoản 21.602 người. Đây là nguồn nhân lực quý giá góp phần đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, tạo động lực trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  Kết quả từ năm 2012 đến nay, đã có 15.620 lượt công nhân, viên chức, lao động đăng ký thực hiện các đề tài khoa học, sáng kiến, giải pháp được công nhận phục vụ sản xuất và đời sống, làm lợi gần 123,3 tỷ đồng. Hội đồng Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh đã công nhận 392 sáng kiến, trong đó tập trung các lĩnh vực như: Quản lý nhà nước: 84 đề tài; Xây dựng đảng: 47 đề tài; lĩnh vực Y - Dược: 65 đề tài, lĩnh vực giáo dục: 75 đề tài và lĩnh vực khác: 121 đề tài. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh đã có 205 đề tài được đăng ký tham gia, trong đó có 64 giải pháp kỹ thuật đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII, IX,X; 4 giải pháp đạt 7 giải thưởng tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam. Có 193 đề tài đăng ký thực hiện, Hội đồng LĐST của tỉnh đã xét chọn 151 đề tài (trong số  193 đề tài đăng ký) đề nghị TLĐ và được Tổng LĐLĐ Việt Nam xét tặng Bằng LĐST cho 104 đề tài của 85 lượt tác giả [1], trong đó có 1 tác giả có 5 đề tài, 3 tác giả có 3 đề tài, có 6 tác giả có 2 đề tài được Tổng Liên đoàn tặng Bằng LĐST. Điển hình như: Bác sĩ chuyên khoa cấp II. Phạm Văn Phú- Phó trưởng khoa Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đã được tặng 5 bằng LĐST; Bác sĩ Nguyễn Văn Huấn -Trưởng Khoa Gây mê hồi sức, Bác sĩ Nguyễn Thành - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bác sĩ Phan Nam Hùng - Phó Trưởng khoa - Phụ trách Khoa Tim mạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định được 03 bằng LĐST; Giáo viên Cao Anh Phổ - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp Quy Nhơn, Phạm Thị Thanh Hương, Phó Tổng giám đốc Công ty Dược Trang thiết bị y tế Bình Định, Công nhân tiện bậc 7/7- Phạm Văn Lộc, Công ty cổ phần Xây lắp điện Tuy Phước được tặng 02 bằng LĐST…         Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu sau đây: Một, Trong công tác chỉ đạo, điều hành đã có sự đổi mới, chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động trong  CNVCLĐ về công tác thi đua khen thưởng, nhất là quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị  và Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật thi đua khen thưởng và chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua LĐST trong CNVCLĐ được chú trọng, hiệu quả. Việc hướng dẫn, tổ chức tập huấn về phong trào thi đua LĐST trong các cấp công đoàn; thành lập, kiện toàn, củng cố kịp thời Hội đồng Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và các cấp  ngành, huyện, thị xã, thành phố và cơ sở. Để tạo động lực, khuyến khích phong trào “Lao động sáng tạo”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động ký kết chương trình phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, đề nghị UBND tỉnh thường xuyên dành một phần kinh phí để hỗ trợ khen thưởng đối với các tác giả được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng và huy hiệu Lao động sáng tạo với số tiền bằng 2 lần lương cơ sở ( hiện nay là 2,6 triệu đồng), đối với những đề tài Tổng Liên đoàn xét chưa đạt thì được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen để động viên cổ vũ phong trào thi đua LĐST trong tỉnh. Hai, Đã coi trọng công tác vận động trong CNVCLĐ tham gia các  hoạt động khoa học, công nghệ và phong trào lao động sáng tạo phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và công tác, nhằm đem lại lợi ích cho nhà nước, tập thể và mỗi cá nhân. Thường xuyên tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến, hội thi tuyển chọn công nhân giỏi, hội thảo khoa học, xây dựng quỹ hỗ trợ sáng kiến, sáng tạo, xây dựng quỹ khuyến khích tài năng trẻ, thường xuyên khuyến khích người lao động trực tiếp sản xuất có giải pháp sáng kiến được cấp bằng lao động sáng tạo, làm tiền đề, điều kiện để Công đoàn tỉnh xét đề nghị Tổng Liên đoàn vinh danh, trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh 5 năm /lần (Qua 2 lần TLĐ tổ chức vinh danh, tỉnh  Bình Định có 7 công nhân trực tiếp sản xuất được trao tặng  Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh). Ba, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham gia với các ngành chức năng, vận động CNVCLĐ tích cực tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ VIII (2013 - 2014), lần thứ IX (2014- 2015) và lần thứ X (2016-2017) có 205 giải pháp dự thi. Cùng với hàng trăm đề tài, hàng ngàn sáng kiến, kinh nghiệm đã được chuyển giao áp dụng trong sản xuất và đời sống, hoạt động  khoa học công nghệ và phong trào lao động sáng tạo còn tạo được môi trường tốt để đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho người lao động, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong công tác và lao động, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất và phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, khuyến khích tinh thần say mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo, công hiến cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ tỉnh nhà. Bốn,  Có sự phối hợp chặt chẽ và tham gia tích cực của nhiều ngành, đoàn thể, nhất là Sở Khoa học công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh. Có chính sách đào tạo, chăm lo đến sự trưởng thành về chất và lượng của CNVCLĐ nói chung và đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật nói riêng nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sự đam mê cống hiến của cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý trong công tác nghiên cứu, ứng dụng KHKT mới vào sản xuất và phục vụ sản xuất. Thường xuyên kiện toàn, củng cố Hội đồng khoa học, kỹ thuật các cấp, có nội dung, kế hoạch hoạt động, bố trí cán bộ có năng lực tham mưu, đề xuất; tổ chức sơ, tổng kết  khen thưởng, nhân điển hình kịp thời. Năm, Thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, Công đoàn tham gia với chuyên môn có chính sách đào tạo, chăm lo đến sự trưởng thành về chất và lượng của CNVCLĐ nói chung và đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật nói riêng nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sự đam mê cống hiến của cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý trong công tác nghiên cứu, ứng dụng KHKT mới vào sản xuất và quản lý. Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, công nhân kỹ thuật có tay nghề để tạo ra nhiều sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Trong 5 năm, tỉnh đã thực hiện chế độ, chính sách thu hút và khuyến khích đối với các nguồn nhân lực có trình độ cao cho 875 đối tượng tiến sĩ, thạc sĩ và tương đương được thụ hưởng với tổng kinh phí 12,2 tỷ đồng.   [1] Trong 104 lượt đề tài có 39 đề tài thuộc lĩnh vực y, dược; 31 tài thuộc lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, 11 đề tài thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; 08 đề tài thuộc lĩnh vực giáo dục, 09 đề tài thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường; 06 đề tài quản lý. Riêng năm 2017 đã 18/29 đề tài đã được Hội đồng cấp tỉnh đã xét duyệt và đang đề nghị tặng bằng và huy hiệu LĐST.    ...


   Thực hiện công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

    1. Những kết quả bước đầu Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” (gọi tắt là Kết luận 80) và Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 07/11/2011của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước”.  Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo công đoàn các cấp, đặc biệt tập trung chỉ đạo liên đoàn lao động các huyện, thị xã, thành phố và Công đoàn Khu kinh tế tỉnh phối hợp với chính quyền, các ngành liên quan tập trung khảo sát nắm tình hình hoạt động các doanh nghiệp, triển khai thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn. Toàn tỉnh có 69.387 lao động và 529 doanh nghiệp, trong đó số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 34 doanh nghiệp, đây là đối tượng mà công đoàn hướng tới. Đồng thời, đã có 15/15 công đoàn huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành và trên 80% số công đoàn cơ sở có văn bản cụ thể hóa triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện, đặc thù từng  đơn vị, chú trọng đối tượng lao động khu vực  kinh tế ngoài nhà nước. Xây dựng tổ chức công đoàn và chú trọng phát triển đoàn viên là cơ sở xã hội góp phần xây dựng Đảng. Do đó, công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức CĐCS trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài một lĩnh vực khó khăn, phức tạp, tỷ lệ đạt còn thấp là mối quan tâm của các cấp công đoàn trong tỉnh, nhất là Công đoàn khu kinh tế. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện “Chương trình phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở ” với nhiều giải pháp thiết thực như: đã tổ chức đăng ký, giao chỉ tiêu phấn đấu hàng năm về công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn cơ sở; tiến hành khảo sát các doanh nghiệp và thực hiện vận động trực tiếp việc thành lập tổ chức công đoàn; ban hành và thực hiện quy định về tiêu chuẩn, bảng chấm điểm, xếp loại đối với các cấp công đoàn; kịp thời sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn chấm điểm, đánh giá công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở phù hợp với từng loại hình. Kết quả, từ năm 2011 đến tháng 6/2016, toàn tỉnh có tổng số 60.248 lao động trong các doanh nghiệp đã có CĐCS, trong đó: 40.843 lao động là đoàn viên công đoàn đạt tỷ lệ 67,79%%, có 371/529 doanh nghiệp đã thành lập CĐCS đạt tỷ lệ 70,13%. Riêng các khu công nghiệp có 138 doanh nghiệp với 12.665 lao động, trong đó có 6.001 là đoàn viên công đoàn đạt tỷ lệ 47,38% và có 90 doanh nghiệp có CĐCS đạt tỷ lệ 65,2%, số doanh nghiệp có 30 lao động trở lên  ngày càng thu hẹp dần, còn chưa tới 4%. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, LĐLĐ tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trên cơ sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Trong 5 năm qua tỷ lệ CĐCS đạt vững mạnh, vững mạnh xuất sắc bình quân hàng năm đạt trên 70%. Kết quả công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp, công tác củng cố tổ chức, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong các loại hình doanh nghiệp luôn được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện, 5 năm qua đã giới thiệu 10.588 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét kết nạp và đã có 7.021 đoàn viên được kết nạp vào Đảng (Năm 2011: Đã giới thiệu 2.020 đoàn viên ưu tú, kết nạp 1.105 đảng viên. Năm 2012: Đã giới thiệu 2.415 đoàn viên ưu tú, kết nạp 1.838 đảng viên.Năm 2013: Đã giới thiệu 2.200 đoàn viên ưu tú, kết nạp 1.551 đảng viên.Năm 2014: Đã giới thiệu 2.152 đoàn viên ưu tú, kết nạp 1.359 đảng viên.Năm 2015: Đã giới thiệu 1.801 đoàn viên ưu tú, kết nạp 1.168 đảng viên). Trong 5 năm, đã cử 627 lượt cán bộ công đoàn thuộc các doanh nghiệp tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn, cho nên trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn từng. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy còn những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới: - Công tác triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận 80 chưa được thường xuyên, liên tục, thiếu kiểm tra đôn đốc, đánh giá, nhân điển hình, đề ra giải pháp thực hiện hiệu qủa hơn. - Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cùng cấp chưa thật sự phát huy, phối hợp chưa chặt chẽ. - Tỷ lệ phát triển tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên, công nhân được kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng còn thấp so với số lượng doanh nghiệp, CNLĐ. - Chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn ngoài nhà nước nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 2. Bài học  kinh nghiệm - Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chỉ đạo: Nơi nào cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, coi trọng công tác củng cố nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS và xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thì nơi đó vai trò hoạt động công đoàn cơ sở được phát huy. - Về công tác tổ chức và cán bộ: Thường xuyên củng cố, kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ CĐCS phù hợp, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động công đoàn; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn và chất lượng hoạt động của tổ đối thoại, tổ thương lượng, để thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. - Về nội dung và phương thức hoạt động: Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐCS thiết thực, phù hợp, sát hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và luật công đoàn đến CNVCLĐ, người đứng đầu các cơ quan đơn vị, nhất là người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, nhằm thay đổi nhận thức và hành vi, thể hiện được vai trò quan trọng trong việc tăng cường hỗ trợ các biện pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động CĐCS - Về công tác xây dựng CĐCS vững mạnh: Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; kịp thời ban hành và bổ sung sửa đổi quy định về bảng điểm đánh giá xếp loại CĐCS thật cụ thể, sát với điều kiện, đặc thù các loại hình CĐCS, tiến hành kiểm tra, đánh giá hoạt động CĐCS hằng năm qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh.  3. Giải pháp thời gian tới Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động và chủ doanh nghiệp về nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp theo nội dung Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII và Kết luận 80 trong tình hình mới nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy đảng, đảng viên và chủ doanh nghiệp về sự cần thiết khách quan, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Hài là,  tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, công đoàn cấp trên, nhất là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc thực hiện Kết luận 80.  Bà là, tiếp tục điều tra, khảo sát tình hình tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn chưa có tổ chức công đoàn có số lượng lao động từ 10 người trở lên để nắm tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình lao động và sử dụng lao động của doanh nghiệp…để có phương pháp tiếp cận, thuyết phục, vận động đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bốn là, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh trong doanh nghiệp. Năm là, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp (giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp). Sáu là, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước....   Một số kết quả hoạt động kiểm tra của các cấp công đoàn trong 6 tháng đầu năm 2013

    Trong những tháng đầu năm 2013 Ban Chấp hành, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung chỉ đạo hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp trong tỉnh đạt được các kết quả sau. Thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Năm 2013 là năm đầu tiên các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Bình Định và nghị quyết đại hội cấp mình. Hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn tỉnh chủ yếu tập trung vào kiểm tra cấp cơ sở thực hiện triển khai Nghị quyết Công đoàn và việc phổ biến, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của Tổng Liên đoàn. Trong 6 tháng đầu năm 2013 ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã thực hiện được 128 cuộc kiểm tra, trong đó có 58 cuộc kiểm tra ở cùng cấp và 70 cuộc kiểm tra cấp dưới. Qua kiểm tra cho thấy; về cơ bản ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đã phát huy vai trò, chức năng của công đoàn, hoạt động có bước chuyển biến mới, hướng về cơ sở, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động; đại diện ký kết thỏa ước lao động tập thể; tham gia tích cực với cơ quan nhà nước và người sử dụng lao động để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục, thường xuyên đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của Tổng Liên đoàn đến với công nhân, viên chức và người lao động. Chú trọng công tác bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện để giúp đỡ đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn, hoạn nạn. Thực hiện kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn. Trong 6 tháng đầu năm, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã thực hiện 28 cuộc kiểm tra đối với tổ chức, cán bộ, đoàn viên ở cùng cấp và 20 cuộc đối với tổ chức, cán bộ, đoàn viên ở cấp dưới. Những vi phạm phổ biến tập trung ở việc thực hiện chế độ sinh hoạt, hội họp công đoàn; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời, đầy đủ; sổ sách, tài liệu quản lý chưa khoa học. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã kịp thời chấn chỉnh, kiến nghị biện pháp khắc phục, sửa chữa trong việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn. Thực hiện Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã tiến hành được 170 cuộc, trong đó đồng cấp 116 cuộc và 54 cuộc kiểm tra cấp dưới. Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện kiểm tra 14 cuộc đối với công đoàn cấp trên cơ sở cho thấy công đoàn các cấp đã tập trung kinh phí tổ chức các phong trào có hiệu quả; chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, thực hiện các khoản chi đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. Công tác quản lý tài chính, tài sản chặt chẽ, sử dụng ngân sách công đoàn ngày càng hiệu quả. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn; lựa chọn nội dung, phương pháp kiểm tra phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã thực hiện tốt công tác tiếp đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động; tiếp nhận đơn thư, giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng trình tự quy định. Công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ làm công tác kiểm tra của nhiệm kỳ mới và biên soạn bài giảng công tác kiểm tra giúp cho công đoàn các cấp có tài liệu phục vụ tập huấn ở cấp mình. Trong 6 tháng đầu năm, công đoàn các cấp đã tập huấn nghiệp vụ cho 563 cán bộ ủy ban kiểm tra. Thông qua công tác kiểm tra, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã có nhiều kiến nghị đề xuất với ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cùng cấp và cấp trên kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót tồn tại trong công tác tổ chức, triển khai các hoạt động, quản lý, điều hành và thực hiện chức năng nhiệm vụ công đoàn ở các cấp. Đồng thời ban chấp hành công đoàn các cấp phải tăng cường quan tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo hoạt động ủy ban kiểm tra cùng cấp và cấp dưới trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý và cả năm để chủ động trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; tăng cường tổ chức kiểm tra đồng cấp và cấp dưới về chấp hành Điều lệ công đoàn; kiểm tra về quản lý tài chính – tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra; thực hiện công tác thông tin, báo cáo. Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2013 – 2018.                                                                                  Nguyễn Mạnh Hùng                                                                              Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ...


   Kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3: Phát huy vai trò nữ CNVCLĐ Bình Định trong hình hình mới

     Hiện nay, nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) chiếm hơn 50% tổng số CNCLĐ của tỉnh, các chị đều có mặt trên các mặt trận lãnh đạo, quản lý, khoa học, sản xuất; vừa chịu thương, chịu khó, vừa giỏi việc nước, đảm  việc nhà. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan và chủ quan nhiều chị em có những khó khăn như: quá trình khủng hoảng, suy thoái kinh tế thế giới và Việt Nam kéo dài; một số doanh nghiệp bị phá sản, giải thể, thu hẹp quy mô sản xuất; lực lượng lao động nữ là đối tượng yếu thế, dễ mất việc làm; các quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn còn tiềm ẩn trong ý thức của một bộ phận người sử dụng lao động khi  tiếp nhận, phân công và phân phối thu nhập. CNVCLĐ Bình Định hăng say lao động, sản xuất (Ảnh chụp tại Công ty cổ phần May Bình Định) Trong những năm qua, quán triệt các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. Việc triển khai Luật Bình đẳng giới, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Định quan tâm và cụ thể hóa: Ban hành Kế hoạch số 16/KH-LĐLĐ ngày 02/6/2016 về Bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 6b/NQ- BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Công tác tuyên tuyền vận động chị em tham gia các đợt sinh hoạt chính  trị, thành lập các câu lạc bộ nữ CNVCLÐ, đổi mới nội dung và hình thức sinh  hoạt nữ công và công tác vận động nữ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, các cấp công đoàn đã tổ chức 12 chương trình gameshow, 135 cuộc tập huấn, tọa đàm, thi tìm hiểu kiến thức về pháp luật, về bình đẳng giới… thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, các hoạt động nữ CNVCLÐ được nghe giới thiệu về pháp luật lao động, Luật hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, các chế độ chính sách đối với lao động nữ, kiến thức pháp luật, kiến thức gia đình, văn hoá ứng xử... Từ những hoạt động cụ thể đã góp phần thay đổi nhận thức, hành vi về bạo lực gia đình và tiến tới xoá bỏ bạo lực gia đình trong CNVCLĐ, phát huy những giá trị, truyền thống tốt đẹp và chuẩn mực của gia đình Việt Nam. Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi tìm hiểu Đề án 343 - năm 2015 Từ việc nâng cao nhận thức chính trị, nhiều chị vượt qua  mọi khó khăn trong cuộc sống và công tác; tinh thần sáng tạo, tự lực tự cường được phát huy, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Tỉnh và Công đoàn phát động, phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, tham gia các hội thi chọn “Bàn tay vàng”, “Công nhân đạt tay nghề giỏi trong sản xuất”, “Hộ lý hộ sinh giỏi trong ngành y tế”, giáo viên dạy giỏi các cấp trong ngành giáo dục; đặc biệt là phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghê mới, nâng cao năng lực quản lý, cải tiến thủ tục hành chính, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả trong lao động sản xuất, công tác,  thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà và gia đình CNVCLĐ thành đạt.  Kết  quả đã xuất hiện nhiều tập thể nữ và cá nhân tiêu biểu, được tuyên dương khen thưởng, nhiều chị được Liên đoàn Lao động tỉnh và UBND tỉnh tăng bằng khen nhân hoạt động “Tháng công nhân” hàng năm, những hành động của đó đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ. Biểu dương nữ CNVCLĐ tiểu biểu phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong CNVCLĐ huyện Tuy Phước Nhiều chị được rèn luyện, thử thách và trưởng thành giữ các trọng trách của  các cơ quan Đảng và Nhà nước, đoàn thể. Cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020: Cấp ủy cơ sở 508 nữ/2300 đồng chí (tỷ lệ 22,09%), cấp huyện 60 nữ/549 đồng chí (tỷ lệ 10,93%), cấp tỉnh 03 nữ/55 đồng chí (tỷ lệ 5,45%). Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 so với nhiệm kỳ trước tăng đáng kể: Cấp xã, phường 938 nữ/4203 đại biểu (tỷ lệ 22,3%) tăng so với nhiệm kỳ trước 13,3%; cấp huyện, thị xã, TP: 76 nữ/394 đại biểu (tỷ lệ 19,3%) tăng so với nhiệm kỳ trước 1,7%; cấp tỉnh 12/60 đại biểu (tỷ lệ 20%) tăng so với nhiệm kỳ trước 5%. Năm 2016, là năm tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, công tác cán bộ nữ trong CNVCLĐ được các cấp Hội quan tâm, có 10/11 huyện, thị xã, thành phố có cán bộ nữ công công đoàn cấp huyện được cơ cấu tham gia vào Ban Chấp hành Hội LHPN cùng cấp (có 06 đồng chí là UV Ban Thường vụ); 01 đồng chí cán bộ LĐLĐ tỉnh cơ cấu tham gia vào Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh. Phải thừa nhận rằng bên cạnh những giá trị văn minh “ nam nữ bình quyền”, những cống hiến của chị em đạt được rất đỗi tự hào. Song vai trò của chị  em ở một số nơi chưa được nhận thức đúng mức, chưa thật sự trân trọng và phát huy, việc nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của nữ công nhân lao động còn hạn chế, nhất là ở các khu, cụm công nghiệp....
 • TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

 • Công tác công đoàn

 • Lĩnh vực khác   Thực trạng và giải pháp Công đoàn góp phần thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

    Năm 2017, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngạy/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Nông nghiệp, nông dân và nông thôn”; Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020; hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng phát động ngày 30/11/2016, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo các cấp công đoàn quyết tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đoàn viên công đoàn và CBCNVC hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm cao và hiệu quả thiết thực. Thực hiện Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân công bổ sung các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh phụ trách các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020, LĐLĐ tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Đảng ủy, UBND xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017- 2020; xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện cho năm 2017, 2018 .Trong buổi lễ, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 02 bộ máy vi tính, 01 máy in, 01 tivi, 06 chiếc quạt đứng và các đầu sách, báo liên quan đến Luật pháp và công tác khuyến nông, khuyến ngư với tổng giá trị 37,8 triệu đồng và hỗ trợ 35 CNVCLĐ và nhân dân  trên địa bàn xã có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do mưa lũ; đồng thời công đoàn tỉnh đã có nhiều biện pháp hỗ trợ thiết thực xã An Tân, huyện An Lão trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia trợ xây dựng nông thôn mới . LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn tổ chức liên kết đào tạo nghề cho lao động trong các doanh nghiệp và nông thôn, trong đó năm 2017 tổ chức đào tạo nghề trực tiếp tại nông thôn cho 210 học viên; tư vấn và giới thiệu việc làm cho 127 lượt lao động, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn. Thực hiện các chương trình và các chính sách hỗ trợ nông dân, ngư dân …thông qua nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, từ đầu năm đến nay đã hỗ trợ cho vay 02 dự án với tổng số tiền 130 triệu đồng, giải quyết thêm 8 lao động nhàn rỗi ở nông thôn có việc làm. Tiếp tục thực hiện Chương trình “Mái ấm Công đoàn”, LĐLĐ tỉnh đã vận động và nhận được hỗ trợ từ các đơn vị và từ Quỹ Xã hội từ thiện - Tấm Lòng vàng với tổng số tiền là hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ cho các gia đình người dân ở các huyện bị thiệt hại do mưa lũ cuối năm 2016, đồng thời hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà cho 21 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở chủ yếu là ở nông thôn với tổng số tiền 640.000.000 đồng… Đã lồng ghép các phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”... với phong trào thi đua liên kết phục vụ nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Có 11/11 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình phối hợp, vận động CNVCLĐ thuộc các ngành liên quan đến nông nghiệp và công đoàn cơ sở thuộc các xã cam kết thực hiện  tiêu chí xây dựng nông mới và hầu hết các sở, ban, ngành, hội đoàn thể  được UBND tỉnh phân công phụ trách các xã xây dựng nông thôn mới đã có những việc làm, hành động thiết thiết thực hiệu quả. Tính đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 38 xã hoàn thành nông  thôn mới, năm 2017 công nhận thêm 11 xã  đat chuẩn xây dựng nông thôn mới, tính đến hết 2017 có 49/122 xã  đạt nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 40 % so tổng số xã trong tỉnh. Bên cạnh những ưu điểm còn những nhuyết điểm, hạn chế: Công tác phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chưa được thường xuyên, kịp thời. Công tác tuyên truyền, giáo dục chưa sâu rộng; nội dung, hình thức biện pháp tổ chức chưa thực sự thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Việc huy động  nguồn lực các cấp công đoàn và CNVCLĐ tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới còn hạn chế; một bộ phận nông dân còn thụ động trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Nhiệm vụ và giải pháp năm 2018: 1) Đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ CNVCLĐ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ và của Tỉnh. 2) Tiếp tục triển khai sâu, rộng phong trào thi đua trong CNVCLĐ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới. 3) Vận động cán bộ CNVC tác động mạnh mẽ vào việc thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp; Tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. 4) Thường xuyên triển khai các cuộc vận động CNVCLĐ tham gia đóng góp xây dựng các quỹ xã hội, từ thiện, các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo và các đối tượng chính sách, xóa nhà tạm ở nông thôn. 5) Tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến....


   Thực trạng và giải pháp Công đoàn góp phần thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

    Năm 2017, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngạy/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Nông nghiệp, nông dân và nông thôn”; Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020; hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng phát động ngày 30/11/2016, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo các cấp công đoàn quyết tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đoàn viên công đoàn và CBCNVC hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm cao và hiệu quả thiết thực. Thực hiện Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân công bổ sung các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh phụ trách các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020, LĐLĐ tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Đảng ủy, UBND xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017- 2020; xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện cho năm 2017, 2018 .Trong buổi lễ, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 02 bộ máy vi tính, 01 máy in, 01 tivi, 06 chiếc quạt đứng và các đầu sách, báo liên quan đến Luật pháp và công tác khuyến nông, khuyến ngư với tổng giá trị 37,8 triệu đồng và hỗ trợ 35 CNVCLĐ và nhân dân  trên địa bàn xã có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do mưa lũ; đồng thời công đoàn tỉnh đã có nhiều biện pháp hỗ trợ thiết thực xã An Tân, huyện An Lão trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia trợ xây dựng nông thôn mới . LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn tổ chức liên kết đào tạo nghề cho lao động trong các doanh nghiệp và nông thôn, trong đó năm 2017 tổ chức đào tạo nghề trực tiếp tại nông thôn cho 210 học viên; tư vấn và giới thiệu việc làm cho 127 lượt lao động, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn. Thực hiện các chương trình và các chính sách hỗ trợ nông dân, ngư dân …thông qua nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, từ đầu năm đến nay đã hỗ trợ cho vay 02 dự án với tổng số tiền 130 triệu đồng, giải quyết thêm 8 lao động nhàn rỗi ở nông thôn có việc làm. Tiếp tục thực hiện Chương trình “Mái ấm Công đoàn”, LĐLĐ tỉnh đã vận động và nhận được hỗ trợ từ các đơn vị và từ Quỹ Xã hội từ thiện - Tấm Lòng vàng với tổng số tiền là hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ cho các gia đình người dân ở các huyện bị thiệt hại do mưa lũ cuối năm 2016, đồng thời hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà cho 21 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở chủ yếu là ở nông thôn với tổng số tiền 640.000.000 đồng… Đã lồng ghép các phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”... với phong trào thi đua liên kết phục vụ nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Có 11/11 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình phối hợp, vận động CNVCLĐ thuộc các ngành liên quan đến nông nghiệp và công đoàn cơ sở thuộc các xã cam kết thực hiện  tiêu chí xây dựng nông mới và hầu hết các sở, ban, ngành, hội đoàn thể  được UBND tỉnh phân công phụ trách các xã xây dựng nông thôn mới đã có những việc làm, hành động thiết thiết thực hiệu quả. Tính đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 38 xã hoàn thành nông  thôn mới, năm 2017 công nhận thêm 11 xã  đat chuẩn xây dựng nông thôn mới, tính đến hết 2017 có 49/122 xã  đạt nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 40 % so tổng số xã trong tỉnh. Bên cạnh những ưu điểm còn những nhuyết điểm, hạn chế: Công tác phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chưa được thường xuyên, kịp thời. Công tác tuyên truyền, giáo dục chưa sâu rộng; nội dung, hình thức biện pháp tổ chức chưa thực sự thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Việc huy động  nguồn lực các cấp công đoàn và CNVCLĐ tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới còn hạn chế; một bộ phận nông dân còn thụ động trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Nhiệm vụ và giải pháp năm 2018: 1) Đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ CNVCLĐ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ và của Tỉnh. 2) Tiếp tục triển khai sâu, rộng phong trào thi đua trong CNVCLĐ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới. 3) Vận động cán bộ CNVC tác động mạnh mẽ vào việc thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp; Tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. 4) Thường xuyên triển khai các cuộc vận động CNVCLĐ tham gia đóng góp xây dựng các quỹ xã hội, từ thiện, các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo và các đối tượng chính sách, xóa nhà tạm ở nông thôn. 5) Tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến....


   Thực trạng và giải pháp thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Y Tế ở doanh nghiệp

    Thực hiện Quyết định số 3025/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017 trên địa bàn tỉnh gồm các huyện Phù Cát, Tuy Phước, Hoài Ân, Tây Sơn, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn. Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện chính sách pháp luật về BHYT cho người lao động ở các doanh nghiệp thuộc các địa phương trên như sau: thành phố Quy Nhơn năm 2016 có 37.266/40.506 người đạt 92%, 6 tháng đầu năm 2017 có 35.772/39.442 người đạt 91%; thị xã An Nhơn năm 2016 có 4.901/13.175 người đạt 37,20 %, 6 tháng đầu năm 2017 có 4.997/13.350 người đạt 37,43%; huyện Tuy Phước năm 2016 có 1.544/4.944 người đạt 31%, 6 tháng đầu năm 2017 có 1.636/5.094 người đạt 32%; huyện Tây Sơn năm 2016 có 2.936/6.124 người đạt 27,99%, 6 tháng đầu năm 2017 có 1.696/5.822 người đạt 27,45%; huyện Hoài Ân năm 2016 có 411/1.146 người đạt 36%, 6 tháng đầu năm 2017 có 384/1.196 người đạt 32%; huyện Phù Cát năm 2016 có 2.605/5.006 người đạt 52,04%, 6 tháng đầu năm 2017 có 2.746/5.211 người đạt 52,7%. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS trực thuộc phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị người lao động theo tinh thần Nghị định 04/CP, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, đưa vào nội dung doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến người lao động và người sử dụng lao động về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT; công đoàn chủ động có kế hoạch kiểm tra và phối hợp liên ngành kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách lao động, ký kết chương trình phối hợp với BHXH huyện, thị xã, thành phố về thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; công đoàn tổ chức đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động nhằm tạo sự đồng thuận về hợp đồng lao động và giải quyết những vướng mắc về BHXH, BHYT cho người lao động tại doanh nghiệp, nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, qua kiểm tra còn những hạn chế cần có khắc phục: tỷ lệ người lao động đóng BHYT ở nhiều địa phương đạt thấp, chỉ có thành phố Quy Nhơn ( đạt 92%) và huyện Phù Cát (đạt 52%) trong khi đó BHYT toàn dân toàn tỉnh hiện nay đạt trên 80%), nhiều doanh nghiệp né tránh thực hiện chế độ BHXH, BHYT thuộc đối tượng bắt buộc; số lượng doanh nghiệp thực hiện thấp khoảng 20-30% trên tổng số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên địa bàn, cho rằng số lao động biến động, chủ yếu là người nhà của chủ doanh nghiệp; việc thanh toán tiền ốm đau, thai sản, tai nạn lao động cho người lao động còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp nợ BHXH, đóng BHXH chưa kịp thời cho cơ quan BHXH. Nguyên nhân của những hạn chế chủ yếu là: Chưa có sự quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền; nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người sử dụng lao động, ý thức của người lao động; các biện pháp chế tài chưa đủ mạnh răn đe; việc  khám, chữa bệnh của các cơ quan y tế tuy có nâng lên nhưng về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, chất lượng khám chữa bệnh ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng khám vượt tuyến và vượt định mức quỹ BHYT ở nhiều nơi. Trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện Đề án “Thực hiện lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020” tỉnh Bình Định và nâng cao tỷ lệ thực hiện BHYT đối tượng là người lao động ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước: coi trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động về thực hiện chế độ chính sách pháp luật BHXH, BHYT cho người lao động; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm nghiêm túc; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo thuận lợi chăm sóc khỏe cho người lao động....
 • Hình ảnh hoạt động

 • Video hoạt động

1 2 3 4 5 7 9
Beardyman and Reggie Watts on Channel 4 Headspace A Closer Look At The iPhone Political Roast : Obama Emanuel 2005