Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định

Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh tăng cường kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn các cấp

Thứ sáu - 29/03/2024 14:18
Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và chương trình công tác kiểm tra, giám sát của UBKT LĐLĐ năm 2024. Từ ngày 29/2 đến 29/3/2024, Ủy ban Kiểm tra phối hợp Văn phòng LĐLĐ tỉnh kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đối với 15 công đoàn cấp trên cơ sở, 09 CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có đông công nhân lao động trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở, 03 đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh và kiểm tra tài chính đồng cấp năm 2023.
 
LDLD300320242

Đoàn kiểm tra đã tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán của Nhà nước và Tổng Liên đoàn về các chứng từ quyết toán, sử dụng hệ thống tài khoản kế toán, công tác hạch toán kế toán, lập các báo cáo tài chính; việc lập và thực hiện kế hoạch ngân sách, nội dung thu, chi và quản lý ngân sách công đoàn; việc trích lập và sử dụng các quỹ khác do công đoàn quản lý và tham gia quản lý theo quy định của Công đoàn và của Nhà nước; kiểm tra kinh phí chi tổ chức đại hội công đoàn các cấp, Quỹ tiền mặt và kết quả khắc phục các nội dung đã nhắc nhở trong những đợt kiểm tra trước…nhằm mục đích nắm bắt tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, việc thu, chi, trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn, Quỹ mái ấm công đoàn.v.v.
Qua đó, Đoàn kiểm tra đã kịp thời phát hiện những sai sót, tồn tại, hạn chế để có biện pháp điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đúng nguyên tắc, chế độ theo quy định của Nhà nước và Tổng liên đoàn nhằm góp phần thực hiện chi tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với từng đơn vị. Bên cạnh đó cũng đã kịp thời đôn đốc, nhắc nhở và hướng dẫn các cấp công đoàn duyệt quyết toán và báo cáo quyết toán tài chính lên Công đoàn cấp trên đầy đủ, kịp thời và đúng thời gian quy định.

Tác giả bài viết: Hữu Tài

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết