Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định

Đổi mới công tác Tuyên giáo - Nữ công đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ tư - 22/12/2021 15:38
Năm 2021, Ban Tuyên giáo-Nữ công LĐLĐ tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo và Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, cố gắng khắc phục khó khăn, tích cực chủ động tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch của Ban và LĐLĐ tỉnh.
Ban đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo và nữ công đảm bảo kịp thời, hiệu quả, như: Chương trình hành động và Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn triển khai học tập và khen thưởng Chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch tổ chức gặp mặt gia đình CNVCLĐ thành đạt cấp trên cơ sở giai đoạn 2013-2020 và biểu dương gia đình CNVCLĐ thành đạt cấp tỉnh năm 2020; Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện dự án tăng cường phòng, chống ma tuý cho CNLĐ tỉnh giai đoạn 2021-2025; Chương trình phối hợp triển khai Kế hoạch hướng dẫn tập luyện TDTT bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật cho ĐVNLĐ giai đoạn 2021-2025;… Chỉ đạo các cấp Công đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng,… Qua báo cáo, đã có 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 90% Công đoàn cơ sở đã tổ chức triển khai đến hơn 91% ĐVNLĐ của đơn vị. Ban đã tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt Kết luận 01-KL/TW Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ,… cho cán bộ công đoàn chủ chốt.
 
TGNC22122021(1)

                        Tập huấn kỹ năng sản xuất tin tức truyền thông báo chí cho đội ngũ báo cáo viên công đoàn
Chú trọng đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên tuyền và thành lập ban nữ công quần chúng; kịp thời củng cố đội ngũ báo cáo viên công đoàn cấp tỉnh, tổ chức sinh hoạt, tập huấn; thành lập mới 41 ban nữ công quần chúng đạt 178,3% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao.
Ban đã nghiên cứu đổi mới công tác tuyên truyền, xây dựng Youtube, Fanpage, nâng cấp trang Website LĐLĐ tỉnh, kịp thời đăng tải, chia sẻ thông tin, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Công đoàn; phối hợp với Đài truyền hình Bình Định xây dựng và phát sóng Tạp chí truyền hình Công đoàn định kỳ hàng tháng. Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” trong ĐVNLĐ, kết quả có trên 22 nghìn lượt ĐVNLĐ tham gia; đồng thời vận động ĐVNLĐ tích cực tham gia các cuộc thi do Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cấp tổ chức; hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, có 864 sáng kiến của 835 tác giả, đạt 100% chỉ tiêu giao cho cơ sở.
Hoạt động tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đạt được kết quả tích cực, Ban đã tham mưu cho Ban Thường vụ tổ chức tập huấn công tác bầu cử cho đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt; vận động ĐVNLĐ tham gia Cuộc thi trực tuyến “CNVCLĐ với Ngày hội toàn dân” có hơn 32 ngàn lượt người tham gia; chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền và vận động ĐVNLĐ tích cực tham gia bầu cử.
Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền ĐVNLĐ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, phối hợp với người sử dụng lao động thành lập Tổ an toàn Covid; mở chuyên mục phòng, chống Covid-19 trên trang Website LĐLĐ tỉnh; biên soạn, in cấp phát 2.200 tờ dán (poster); đẩy mạnh việc tuyên truyền, lan tỏa các hoạt động thiết thực của các cấp công đoàn, hình ảnh và việc làm có ý nghĩa của cán bộ công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, hỗ trợ ĐVNLĐ khó khăn do dịch bệnh Covid-19; kịp thời đề xuất biểu dương các mô hình hay trong phòng, chống dịch.
Hoạt động tuyên truyền về Giới, dân số, sức khỏe sinh sản, gia đình, phòng chống ma túy, HIV-AIDS, ATGT, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước đến ĐVNLĐ được triển khai bằng nhiều hình thức, như: tổ chức hội nghị, biên soạn, in cấp phát 42.000 tờ gấp, 774 cuốn ấn phẩm Lao động & Công đoàn, 1.000 cuốn sổ tay công tác nữ công; phối hợp với các cơ quan báo chí đăng tải hàng trăm tin, bài, phóng sự về các hoạt động của ĐVNLĐ trong tỉnh; đăng tải hơn 300 tin, bài tuyên truyền trên trang Website LĐLĐ Bình Định; hàng trăm tin, bài trên Facebook, Zalo Công đoàn; có hơn 300 buổi tuyên truyền giáo dục, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề trong nữ CNVCLĐ; tổ chức biểu dương 119 gia đình CNVCLĐ thành đạt các cấp năm 2020; phối hợp kiểm tra chế độ chính sách lao động nữ 72 cuộc.                                                
Các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Ngày Phụ nữ Việt Nam và các hoạt động tuyên truyền “Tết sum vầy-Kết nối yêu thương”, “Tháng công nhân”, “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” được tổ chức bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế phòng, chống dịch.
Công tác nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch được tăng cường, thành lập các tổ nòng cốt, có 2.640 cán bộ công đoàn làm nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; phối hợp với các lực lượng tham gia đánh sập các trang mạng xã hội, Blog cá nhân có nội dung thông tin xấu, độc và chia sẻ gần 300 lượt bài viết tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức Công đoàn.
Năm 2022, với chủ đề: Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ban Tuyên giáo-Nữ công sẽ tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cấp công đoàn tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh; các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị Chương trình học tập Chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động; tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng của ĐVNLĐ; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng đa dạng, sinh động, phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế của địa phương.

Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh BĐ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
BAN TIN CONG DOAN BINH DINH
Thống nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây