Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định
Lịch công tác tuần
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Đồng chí được phân công Địa điểm
Thứ hai
18/03/2024
06:00 Kiểm tra tài chính công đoàn năm 2023 Đ/c Tài, Tuyết, Ngọc, Diệu, Vũ, Liêm LĐLĐ huyện Phù Mỹ
07:15 Hội ý Thường trực Thường trực, H.Thủy, Ngọc Phòng họp cơ quan
08:00 Họp BTV kỳ 12 Các đ/c Ủy viên BTV Phòng họp cơ quan
14:00 Làm việc với Cục Thuế tỉnh Đ/c Trung, Nguyên, Tuyết Cục Thuế tỉnh
14:00 Giải quyết đơn khiếu nại tại Công ty TNHH Thuận Đức (Khu Kinh tế) Đ/c Bình, (Tài) Công ty TNHH Thuận Đức (Khu Kinh tế)
Thứ ba
19/03/2024
06:30 Kiểm tra tài chính công đoàn năm 2023 Đ/c Tài, Ngọc, Diệu, Vũ, Liêm LĐLĐ Thị xã An Nhơn
08:00 Làm việc với Cục Thống kê tỉnh Đ/c Trung, Nguyên, Tuyết Cục Thống kê tỉnh
08:00 Dự HN Công chức NLĐ Đ/c Bình Nhà Văn hóa lao động tỉnh
14:00 Dự Hội nghị triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2024 của ĐUK các cơ quan Đ/c B.Thủy, Chi, H.Thủy 02A Trần Phú
14:00 Kiểm tra số liệu đoàn viên, tình hình lao động Đ/c Trung, Nguyên, Tuyết LĐLĐ Thị xã An Nhơn
Thứ tư
20/03/2024
07:00 Dự Hội thảo của TLĐ (họp ngày 21/3) Đ/c Hà Thành phố Hồ Chí Minh
07:00 Kiểm tra tài chính CĐ năm 2023, kiểm tra số liệu đoàn viên, tình hình lao động Đ/c B.Thủy, Nguyên, Tuyết, Tài, Ngọc, Diệu, Vũ, Liêm LĐLĐ huyện Tuy Phước
09:00 Dự Ngày hội bánh truyền thống Đ/c Chi Quãng trường Nguyễn Tất Thành - Quy Nhơn
Thứ năm
21/03/2024
08:00 Kiểm tra tài chính CĐ năm 2023 Đ/c Nguyên, Tuyết, Tài, Ngọc, Diệu, Vũ CĐ Khu Kinh Tế
13:00 Dự kết luận Tai nạn giao thông năm 2022 Cty CP May Phù Cát Đ/c Tín Cty CP May Phù Cát
19:00 Dự Lễ trao giải thưởng Ngô Mây Đ/c Bình Quãng trường Nguyễn Tất Thành (Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành)
Thứ sáu
22/03/2024
06:00 Tham gia Đoàn điều tra TNGT Đ/c Tín An Lão
07:30 Dự Hội nghị góp ý dự thảo BC chính trị của MTTQ VN tỉnh Đ/c B.Thủy Ủy ban MTTQ VN tỉnh BĐ
08:00 Kiểm tra tài chính CĐ năm 2023; kiểm tra số liệu đoàn viên, tình hình lao động Đ/c Trung, Nguyên, Tài, Tuyết, Ngọc, Diệu, Vũ LĐLĐ Tp Quy Nhơn
08:00 Dự Hội nghị đối thoại về chính sách BHXH Đ/c Bình Khách sạn Hải Âu
14:00 Họp giao ban Thường trực, Trưởng các ban, đ/c Ngọc Phòng họp cơ quan
19:00 Dự Khai mạc Amazing Bình Định Đ/c Trung Vịnh Thị Nại
Thứ bảy
23/03/2024
15:00 Dự gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn Đ/c Trung Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh
18:00 Dự Chương trình quảng diễn ẩm thực Đ/c B.Thủy Đường Đống Đa - Thị Nại Bay
19:00 Dự Khai mạc Lễ hội văn hóa ẩm thực Đ/c B.Thủy Đường Đống Đa - Thị Nại Bay

Thứ hai (18/03/2024)

06:00:
Nội dung : Kiểm tra tài chính công đoàn năm 2023
Đồng chí được phân công : Đ/c Tài, Tuyết, Ngọc, Diệu, Vũ, Liêm
Địa điểm : LĐLĐ huyện Phù Mỹ
07:15:
Nội dung : Hội ý Thường trực
Đồng chí được phân công : Thường trực, H.Thủy, Ngọc
Địa điểm : Phòng họp cơ quan
08:00:
Nội dung : Họp BTV kỳ 12
Đồng chí được phân công : Các đ/c Ủy viên BTV
Địa điểm : Phòng họp cơ quan
14:00:
Nội dung : Làm việc với Cục Thuế tỉnh
Đồng chí được phân công : Đ/c Trung, Nguyên, Tuyết
Địa điểm : Cục Thuế tỉnh
14:00:
Nội dung : Giải quyết đơn khiếu nại tại Công ty TNHH Thuận Đức (Khu Kinh tế)
Đồng chí được phân công : Đ/c Bình, (Tài)
Địa điểm : Công ty TNHH Thuận Đức (Khu Kinh tế)

Thứ ba (19/03/2024)

06:30:
Nội dung : Kiểm tra tài chính công đoàn năm 2023
Đồng chí được phân công : Đ/c Tài, Ngọc, Diệu, Vũ, Liêm
Địa điểm : LĐLĐ Thị xã An Nhơn
08:00:
Nội dung : Làm việc với Cục Thống kê tỉnh
Đồng chí được phân công : Đ/c Trung, Nguyên, Tuyết
Địa điểm : Cục Thống kê tỉnh
08:00:
Nội dung : Dự HN Công chức NLĐ
Đồng chí được phân công : Đ/c Bình
Địa điểm : Nhà Văn hóa lao động tỉnh
14:00:
Nội dung : Dự Hội nghị triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2024 của ĐUK các cơ quan
Đồng chí được phân công : Đ/c B.Thủy, Chi, H.Thủy
Địa điểm : 02A Trần Phú
14:00:
Nội dung : Kiểm tra số liệu đoàn viên, tình hình lao động
Đồng chí được phân công : Đ/c Trung, Nguyên, Tuyết
Địa điểm : LĐLĐ Thị xã An Nhơn

Thứ tư (20/03/2024)

07:00:
Nội dung : Dự Hội thảo của TLĐ (họp ngày 21/3)
Đồng chí được phân công : Đ/c Hà
Địa điểm : Thành phố Hồ Chí Minh
07:00:
Nội dung : Kiểm tra tài chính CĐ năm 2023, kiểm tra số liệu đoàn viên, tình hình lao động
Đồng chí được phân công : Đ/c B.Thủy, Nguyên, Tuyết, Tài, Ngọc, Diệu, Vũ, Liêm
Địa điểm : LĐLĐ huyện Tuy Phước
09:00:
Nội dung : Dự Ngày hội bánh truyền thống
Đồng chí được phân công : Đ/c Chi
Địa điểm : Quãng trường Nguyễn Tất Thành - Quy Nhơn

Thứ năm (21/03/2024)

08:00:
Nội dung : Kiểm tra tài chính CĐ năm 2023
Đồng chí được phân công : Đ/c Nguyên, Tuyết, Tài, Ngọc, Diệu, Vũ
Địa điểm : CĐ Khu Kinh Tế
13:00:
Nội dung : Dự kết luận Tai nạn giao thông năm 2022 Cty CP May Phù Cát
Đồng chí được phân công : Đ/c Tín
Địa điểm : Cty CP May Phù Cát
19:00:
Nội dung : Dự Lễ trao giải thưởng Ngô Mây
Đồng chí được phân công : Đ/c Bình
Địa điểm : Quãng trường Nguyễn Tất Thành (Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành)

Thứ sáu (22/03/2024)

06:00:
Nội dung : Tham gia Đoàn điều tra TNGT
Đồng chí được phân công : Đ/c Tín
Địa điểm : An Lão
07:30:
Nội dung : Dự Hội nghị góp ý dự thảo BC chính trị của MTTQ VN tỉnh
Đồng chí được phân công : Đ/c B.Thủy
Địa điểm : Ủy ban MTTQ VN tỉnh BĐ
08:00:
Nội dung : Kiểm tra tài chính CĐ năm 2023; kiểm tra số liệu đoàn viên, tình hình lao động
Đồng chí được phân công : Đ/c Trung, Nguyên, Tài, Tuyết, Ngọc, Diệu, Vũ
Địa điểm : LĐLĐ Tp Quy Nhơn
08:00:
Nội dung : Dự Hội nghị đối thoại về chính sách BHXH
Đồng chí được phân công : Đ/c Bình
Địa điểm : Khách sạn Hải Âu
14:00:
Nội dung : Họp giao ban
Đồng chí được phân công : Thường trực, Trưởng các ban, đ/c Ngọc
Địa điểm : Phòng họp cơ quan
19:00:
Nội dung : Dự Khai mạc Amazing Bình Định
Đồng chí được phân công : Đ/c Trung
Địa điểm : Vịnh Thị Nại

Thứ bảy (23/03/2024)

15:00:
Nội dung : Dự gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn
Đồng chí được phân công : Đ/c Trung
Địa điểm : Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh
18:00:
Nội dung : Dự Chương trình quảng diễn ẩm thực
Đồng chí được phân công : Đ/c B.Thủy
Địa điểm : Đường Đống Đa - Thị Nại Bay
19:00:
Nội dung : Dự Khai mạc Lễ hội văn hóa ẩm thực
Đồng chí được phân công : Đ/c B.Thủy
Địa điểm : Đường Đống Đa - Thị Nại Bay
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Liên kết Web
TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
BAN TIN CONG DOAN BINH DINH
Thống nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây