Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định
Lịch công tác tuần
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Đồng chí được phân công Địa điểm
Thứ hai
21/08/2023
07:30 Kiểm tra Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Đ/c H Thuỷ, Tài, Ngọc, Tuyết, Diệu Công đoàn Khu kinh tế tỉnh
14:00 Họp Cơ quan LĐLĐ tỉnh Cán bộ CNVC cơ quan Hội trường cơ quan
Thứ ba
22/08/2023
14:00 Làm việc với Nhà Văn hoá Lao động tỉnh Đ/c Trung, Bình, Chi, Ngọc Nhà Văn hoá Lao động tỉnh
14:00 Dự Hội nghị trực tuyến Tổng Liên đoàn Đại diện Ban Tuyên giáo - Nữ công, CSPL và QHLĐ Phòng họp cơ quan
14:00 Tham gia Đoàn giám sát UBND tỉnh Đ/c Tài Sở lao động Thương binh và xã hội
Thứ tư
23/08/2023
07:30 Hội nghị tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động Đ/c B.Thuỷ, Ban CSPL và QHLĐ, Đại diện Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội trường cơ quan
08:00 Dự Hội nghị tập huấn Tổng Liên đoàn (2 ngày) Đ/c Hùng Tỉnh Bình Thuận
08:00 Dự buổi làm việc giữa Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương với Tỉnh Bình Định Đ/c Bình Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
08:00 Dự họp Ban quản lý dự án giao thông tỉnh (triển khai đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới khu
đất dự án xây dựng thiết chế Công đoàn)
Đ/c Trung Phòng họp Ban quản lý dự án giao thông tỉnh
14:00 Dự HN sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh uỷ Đ/c Trung Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định
Thứ năm
24/08/2023
08:00 Hội ý Thường trực Các đ/c Thường trực, Nguyên, H Thuỷ Phòng họp tầng 2
09:00 Hội ý Thường trực Các đ/c Thường trực, Nguyên, Hà Phòng họp tầng 2
14:00 Dự Hội thảo “ Giải pháp tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên tham gia tổ chức Hội” Đ/c Tuyết Khách sạn Thanh Bình
14:00 Họp triển khai thủ tục điều chuyển tài sản nhà, đất của Trung tâm Văn hoá điện ảnh tỉnh và Nhà VHLĐ tỉnh Đ/c Bình, Chi, Ngọc Phòng họp tầng 2
16:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt Các đ/c Ủy viên Đảng đoàn, Đảng ủy viên, Trưởng, Phó các ban, Bí thư chi đoàn LĐLĐ tỉnh Phòng họp tầng 2
Thứ sáu
25/08/2023
06:00 Kiểm tra công tác tài chính LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh Đ/c H Thuỷ, Tài, Ngọc, Dũng, Diệu, Liêm LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh
06:00 Tập huấn An toàn vệ sinh lao động LĐLĐ huyện Phù Cát Đ/c Tín LĐLĐ huyện Phù Cát
07:00 Dự Khai mạc Hội thao truyền thống Ngành Lao động - Thương binh xã hội Đ/c Bình, Liêm Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ (684 Hùng Vương)
08:00 Dự tổng kết trao giải thưởng cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên nhi đồng Đ/c Oanh Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh
10:30 Dự họp Hội đồng xác định giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Đ/c Oanh Sở Xây dựng
14:00 Dự họp Hội đồng thẩm định giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đ/c Hà Sở Xây dựng
14:00 Làm việc với Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã An Tân, An Lão Đ/c Bình Xã An Tân - An Lão
15:00 Dự trao nhà Mái ấm công đoàn LĐLĐ huyện An Lão Đ/c Bình huyện An Lão
Thứ bảy
26/08/2023
08:00 Dự chương trình đối thoại giữa Thủ trưởng cơ quan và đoàn viên thanh niên Chi đoàn Cơ quan năm 2023 Đ/c Thủ trưởng cơ quan, đại diện Đảng uỷ, các ban Liên đoàn Lao động tỉnh Hội trường tầng 4 Cơ quan
17:00 Dự Bế mạc Hội thao truyền thống Ngành Lao động - Thương binh xã hội Đ/c Trung, Liêm Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ (684 Hùng Vương)
Chủ nhật
27/08/2023
08:15 Họp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Các đ/c uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Phòng họp tầng 2
09:00 Dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 18 (khoá XIII) Các đồng chí UV. BCH, UV, UBKT LĐLĐ tỉnh Hội trường tầng 4 Cơ quan

Thứ hai (21/08/2023)

07:30:
Nội dung : Kiểm tra Công đoàn Khu kinh tế tỉnh
Đồng chí được phân công : Đ/c H Thuỷ, Tài, Ngọc, Tuyết, Diệu
Địa điểm : Công đoàn Khu kinh tế tỉnh
14:00:
Nội dung : Họp Cơ quan LĐLĐ tỉnh
Đồng chí được phân công : Cán bộ CNVC cơ quan
Địa điểm : Hội trường cơ quan

Thứ ba (22/08/2023)

14:00:
Nội dung : Làm việc với Nhà Văn hoá Lao động tỉnh
Đồng chí được phân công : Đ/c Trung, Bình, Chi, Ngọc
Địa điểm : Nhà Văn hoá Lao động tỉnh
14:00:
Nội dung : Dự Hội nghị trực tuyến Tổng Liên đoàn
Đồng chí được phân công : Đại diện Ban Tuyên giáo - Nữ công, CSPL và QHLĐ
Địa điểm : Phòng họp cơ quan
14:00:
Nội dung : Tham gia Đoàn giám sát UBND tỉnh
Đồng chí được phân công : Đ/c Tài
Địa điểm : Sở lao động Thương binh và xã hội

Thứ tư (23/08/2023)

07:30:
Nội dung : Hội nghị tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động
Đồng chí được phân công : Đ/c B.Thuỷ, Ban CSPL và QHLĐ, Đại diện Ban Tổ chức - Kiểm tra
Địa điểm : Hội trường cơ quan
08:00:
Nội dung : Dự Hội nghị tập huấn Tổng Liên đoàn (2 ngày)
Đồng chí được phân công : Đ/c Hùng
Địa điểm : Tỉnh Bình Thuận
08:00:
Nội dung : Dự buổi làm việc giữa Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương với Tỉnh Bình Định
Đồng chí được phân công : Đ/c Bình
Địa điểm : Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
08:00:
Nội dung : Dự họp Ban quản lý dự án giao thông tỉnh (triển khai đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới khu
đất dự án xây dựng thiết chế Công đoàn)
Đồng chí được phân công : Đ/c Trung
Địa điểm : Phòng họp Ban quản lý dự án giao thông tỉnh
14:00:
Nội dung : Dự HN sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh uỷ
Đồng chí được phân công : Đ/c Trung
Địa điểm : Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định

Thứ năm (24/08/2023)

08:00:
Nội dung : Hội ý Thường trực
Đồng chí được phân công : Các đ/c Thường trực, Nguyên, H Thuỷ
Địa điểm : Phòng họp tầng 2
09:00:
Nội dung : Hội ý Thường trực
Đồng chí được phân công : Các đ/c Thường trực, Nguyên, Hà
Địa điểm : Phòng họp tầng 2
14:00:
Nội dung : Dự Hội thảo “ Giải pháp tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên tham gia tổ chức Hội”
Đồng chí được phân công : Đ/c Tuyết
Địa điểm : Khách sạn Thanh Bình
14:00:
Nội dung : Họp triển khai thủ tục điều chuyển tài sản nhà, đất của Trung tâm Văn hoá điện ảnh tỉnh và Nhà VHLĐ tỉnh
Đồng chí được phân công : Đ/c Bình, Chi, Ngọc
Địa điểm : Phòng họp tầng 2
16:00:
Nội dung : Hội nghị cán bộ chủ chốt
Đồng chí được phân công : Các đ/c Ủy viên Đảng đoàn, Đảng ủy viên, Trưởng, Phó các ban, Bí thư chi đoàn LĐLĐ tỉnh
Địa điểm : Phòng họp tầng 2

Thứ sáu (25/08/2023)

06:00:
Nội dung : Kiểm tra công tác tài chính LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh
Đồng chí được phân công : Đ/c H Thuỷ, Tài, Ngọc, Dũng, Diệu, Liêm
Địa điểm : LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh
06:00:
Nội dung : Tập huấn An toàn vệ sinh lao động LĐLĐ huyện Phù Cát
Đồng chí được phân công : Đ/c Tín
Địa điểm : LĐLĐ huyện Phù Cát
07:00:
Nội dung : Dự Khai mạc Hội thao truyền thống Ngành Lao động - Thương binh xã hội
Đồng chí được phân công : Đ/c Bình, Liêm
Địa điểm : Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ (684 Hùng Vương)
08:00:
Nội dung : Dự tổng kết trao giải thưởng cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên nhi đồng
Đồng chí được phân công : Đ/c Oanh
Địa điểm : Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh
10:30:
Nội dung : Dự họp Hội đồng xác định giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Đồng chí được phân công : Đ/c Oanh
Địa điểm : Sở Xây dựng
14:00:
Nội dung : Dự họp Hội đồng thẩm định giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh
Đồng chí được phân công : Đ/c Hà
Địa điểm : Sở Xây dựng
14:00:
Nội dung : Làm việc với Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã An Tân, An Lão
Đồng chí được phân công : Đ/c Bình
Địa điểm : Xã An Tân - An Lão
15:00:
Nội dung : Dự trao nhà Mái ấm công đoàn LĐLĐ huyện An Lão
Đồng chí được phân công : Đ/c Bình
Địa điểm : huyện An Lão

Thứ bảy (26/08/2023)

08:00:
Nội dung : Dự chương trình đối thoại giữa Thủ trưởng cơ quan và đoàn viên thanh niên Chi đoàn Cơ quan năm 2023
Đồng chí được phân công : Đ/c Thủ trưởng cơ quan, đại diện Đảng uỷ, các ban Liên đoàn Lao động tỉnh
Địa điểm : Hội trường tầng 4 Cơ quan
17:00:
Nội dung : Dự Bế mạc Hội thao truyền thống Ngành Lao động - Thương binh xã hội
Đồng chí được phân công : Đ/c Trung, Liêm
Địa điểm : Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ (684 Hùng Vương)

Chủ nhật (27/08/2023)

08:15:
Nội dung : Họp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh
Đồng chí được phân công : Các đ/c uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh
Địa điểm : Phòng họp tầng 2
09:00:
Nội dung : Dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 18 (khoá XIII)
Đồng chí được phân công : Các đồng chí UV. BCH, UV, UBKT LĐLĐ tỉnh
Địa điểm : Hội trường tầng 4 Cơ quan
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Liên kết Web
TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
BAN TIN CONG DOAN BINH DINH
Thống nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây