Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định
Lịch công tác tuần
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Đồng chí được phân công Địa điểm
Thứ hai
19/06/2023
07:30 - 09:00 Duyệt nội dung Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Thường trực, Trưởng các ban, Đ/c Ngọc Phòng họp
09:00 - 11:30 Làm việc với Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Đ/c Chủ tịch, PCT Bình, Tài Khu Công nghiệp Nhơn Hoà
13:30 - 15:00 Duyệt nội dung Đại hội LĐLĐ Huyện Hoài Ân Thường trực, Trưởng các ban, Đ/c Ngọc Phòng họp
15:00 - 17:00 Duyệt nội dung Đại hội LĐLĐ Thành phố Quy Nhơn Thường trực, Trưởng các ban, Đ/c Ngọc Phòng họp
Thứ ba
20/06/2023
07:30 - 09:00 Duyệt nội dung Đại hội Công đoàn ngành Y tế Thường trực, Trưởng các ban, Đ/c Ngọc Phòng họp
09:00 - 11:30 Họp các Tiểu ban Đại hội XIV Thường trực, Trưởng, phó các ban Phòng họp
13:00 - 15:00 Họp Ban Thường vụ kỳ 53 Các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Phòng họp
15:00 - 17:00 Họp Cơ quan LĐLĐ tỉnh Cán bộ CCNV Cơ quan Hội trường
Thứ tư
21/06/2023
07:30 - 11:00 Dự Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật Đ/c Oanh Nhà khách Thanh Bình
08:00 - 11:30 Họp rút kinh nghiệm Đại hội điểm cấp huyện Thường trực, Trưởng các ban Phòng họp
14:00 - 17:00 Đi công tác Phú Yên Đ/c Chủ tịch, Bích Thuỷ, Hà, Chi, H. Thuỷ, Ngọc Phú Yên
Thứ năm
22/06/2023
08:00 - 11:30 Dự Hội nghị Cụm thi đua 10 LĐLĐ các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên Đ/c Chủ tịch, Bích Thuỷ, Hà, Chi, H. Thuỷ, Ngọc Phú Yên
Thứ sáu
23/06/2023
08:00 - 11:30 Dự Hội nghị Tổng Liên đoàn Đ/c Chủ tịch, Bích Thuỷ, Hà, Chi, H. Thuỷ, Ngọc Phú Yên
09:30 Họp hội đồng xác định giá bán nhà ở Đ/c Oanh Sở Xây Dựng
Thứ bảy
24/06/2023
08:00 - 11:30 Làm việc với Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Đ/c Chủ tịch, PCT Bình, H.Thủy Phòng họp

Thứ hai (19/06/2023)

07:30 - 09:00:
Nội dung : Duyệt nội dung Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh
Đồng chí được phân công : Thường trực, Trưởng các ban, Đ/c Ngọc
Địa điểm : Phòng họp
09:00 - 11:30:
Nội dung : Làm việc với Công đoàn Khu kinh tế tỉnh
Đồng chí được phân công : Đ/c Chủ tịch, PCT Bình, Tài
Địa điểm : Khu Công nghiệp Nhơn Hoà
13:30 - 15:00:
Nội dung : Duyệt nội dung Đại hội LĐLĐ Huyện Hoài Ân
Đồng chí được phân công : Thường trực, Trưởng các ban, Đ/c Ngọc
Địa điểm : Phòng họp
15:00 - 17:00:
Nội dung : Duyệt nội dung Đại hội LĐLĐ Thành phố Quy Nhơn
Đồng chí được phân công : Thường trực, Trưởng các ban, Đ/c Ngọc
Địa điểm : Phòng họp

Thứ ba (20/06/2023)

07:30 - 09:00:
Nội dung : Duyệt nội dung Đại hội Công đoàn ngành Y tế
Đồng chí được phân công : Thường trực, Trưởng các ban, Đ/c Ngọc
Địa điểm : Phòng họp
09:00 - 11:30:
Nội dung : Họp các Tiểu ban Đại hội XIV
Đồng chí được phân công : Thường trực, Trưởng, phó các ban
Địa điểm : Phòng họp
13:00 - 15:00:
Nội dung : Họp Ban Thường vụ kỳ 53
Đồng chí được phân công : Các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ
Địa điểm : Phòng họp
15:00 - 17:00:
Nội dung : Họp Cơ quan LĐLĐ tỉnh
Đồng chí được phân công : Cán bộ CCNV Cơ quan
Địa điểm : Hội trường

Thứ tư (21/06/2023)

07:30 - 11:00:
Nội dung : Dự Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật
Đồng chí được phân công : Đ/c Oanh
Địa điểm : Nhà khách Thanh Bình
08:00 - 11:30:
Nội dung : Họp rút kinh nghiệm Đại hội điểm cấp huyện
Đồng chí được phân công : Thường trực, Trưởng các ban
Địa điểm : Phòng họp
14:00 - 17:00:
Nội dung : Đi công tác Phú Yên
Đồng chí được phân công : Đ/c Chủ tịch, Bích Thuỷ, Hà, Chi, H. Thuỷ, Ngọc
Địa điểm : Phú Yên

Thứ năm (22/06/2023)

08:00 - 11:30:
Nội dung : Dự Hội nghị Cụm thi đua 10 LĐLĐ các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Đồng chí được phân công : Đ/c Chủ tịch, Bích Thuỷ, Hà, Chi, H. Thuỷ, Ngọc
Địa điểm : Phú Yên

Thứ sáu (23/06/2023)

08:00 - 11:30:
Nội dung : Dự Hội nghị Tổng Liên đoàn
Đồng chí được phân công : Đ/c Chủ tịch, Bích Thuỷ, Hà, Chi, H. Thuỷ, Ngọc
Địa điểm : Phú Yên
09:30:
Nội dung : Họp hội đồng xác định giá bán nhà ở
Đồng chí được phân công : Đ/c Oanh
Địa điểm : Sở Xây Dựng

Thứ bảy (24/06/2023)

08:00 - 11:30:
Nội dung : Làm việc với Công đoàn Khu kinh tế tỉnh
Đồng chí được phân công : Đ/c Chủ tịch, PCT Bình, H.Thủy
Địa điểm : Phòng họp
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Liên kết Web
TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
BAN TIN CONG DOAN BINH DINH
Thống nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây