Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định
Lịch công tác tuần
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Đồng chí được phân công Địa điểm
Thứ hai
13/05/2024
05:15 Dự Lễ phát động Tháng Công nhân LĐLĐ huyện Hoài Ân Đ/c Bình, Minh, Liêm Hoài Ân
07:00 Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành Tháng ATVSLĐ (cả ngày) Đ/c Hùng Tây Sơn, Vĩnh Thạnh
07:30 Tham gia vận động thành lập CĐCS ở các cơ sở SXKD, doanh nghiệp (từ 13/5-17/5) Đ/c Nguyên, Tuyết, Dũng Địa bàn TP Quy Nhơn
14:00 Họp đánh giá triển khai Tháng Công nhân năm 2024 Thường trực, trưởng các ban Phòng họp cơ quan
Thứ ba
14/05/2024
08:00 Dự Hội nghị tiếp xúc giữa Đoàn ĐBQH với MTTQ và các tổ chức thành viên Đ/c B.Thủy Ủy ban MTTQ VN tỉnh BĐ
09:30 Vận động thành lập CĐCS tại Công ty TNHH 1 thành viên Hoài Thu Đ/c Trung Cụm Công nghiệp Nhơn Bình
14:00 Làm việc với CĐ Khu kinh tế Đ/c Trung, Bình, H.Thủy, Nguyên, Ngọc, Dũng Phòng họp cơ quan
Thứ tư
15/05/2024
07:30 Dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ của ĐUK Đ/c H.Thuỷ 02A Trần Phú
08:00 Khảo sát công tác quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch Đ/c Trung Sở Du lịch
08:30 Dự HN trực tuyến tọa đàm Tháng Công nhân Đ/c Vy 33 Nguyễn Trãi
13:30 Dự đại hội thành lập công đoàn cơ sở Đ/c Tín Phù Mỹ
Thứ năm
16/05/2024
07:00 Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa Đại biểu Quốc hội và cán bộ, đoàn viên, NLĐ Toàn thể CBCCNV Cơ quan Nhà Văn hóa Lao động
08:00 Dự họp BCĐ triển khai chương trình phối hợp của Công an tỉnh Đ/c Chi Trung tâm hội nghị tỉnh
08:00 Dự hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 5 Đ/c Minh 2A Trần Phú
14:00 Báo cáo kết quả kiểm tra tài chính cấp huyện Thường trực, trưởng các ban, thành phần Đoàn kiểm tra Phòng họp cơ quan
Thứ sáu
17/05/2024
06:45 Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành Tháng ATVSLĐ (cả ngày) Đ/c Hùng An Nhơn, Tuy Phước
07:00 Dự Lễ dâng hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành Đ/c Trung Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành
08:00 Dự giao lưu “Phụ nữ khuyết tật làm kinh tế giỏi“ Đ/c H.Thủy Trung tâm Hội nghị tỉnh
08:00 Dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ của Tỉnh ủy Đ/c Trung 2A Trần Phú
18:00 Các trận đấu giải bóng đá nam CNLĐ năm 2024 Các đ/c được phân công Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh
Thứ bảy
18/05/2024
08:00 Dự ngày hội “Thanh niên công nhân” năm 2024 Đ/c B.Thuỷ, Liêm Ban Quản lý khu kinh tế
17:00 Lễ khai mạc giải Bóng đá nam CNLĐ năm 2024 Toàn thể CBCCNV Cơ quan Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh
Chủ nhật
19/05/2024
16:00 Các trận đấu giải Bóng đá nam CNLĐ năm 2024 Các đ/c được phân công Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh

Thứ hai (13/05/2024)

05:15:
Nội dung : Dự Lễ phát động Tháng Công nhân LĐLĐ huyện Hoài Ân
Đồng chí được phân công : Đ/c Bình, Minh, Liêm
Địa điểm : Hoài Ân
07:00:
Nội dung : Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành Tháng ATVSLĐ (cả ngày)
Đồng chí được phân công : Đ/c Hùng
Địa điểm : Tây Sơn, Vĩnh Thạnh
07:30:
Nội dung : Tham gia vận động thành lập CĐCS ở các cơ sở SXKD, doanh nghiệp (từ 13/5-17/5)
Đồng chí được phân công : Đ/c Nguyên, Tuyết, Dũng
Địa điểm : Địa bàn TP Quy Nhơn
14:00:
Nội dung : Họp đánh giá triển khai Tháng Công nhân năm 2024
Đồng chí được phân công : Thường trực, trưởng các ban
Địa điểm : Phòng họp cơ quan

Thứ ba (14/05/2024)

08:00:
Nội dung : Dự Hội nghị tiếp xúc giữa Đoàn ĐBQH với MTTQ và các tổ chức thành viên
Đồng chí được phân công : Đ/c B.Thủy
Địa điểm : Ủy ban MTTQ VN tỉnh BĐ
09:30:
Nội dung : Vận động thành lập CĐCS tại Công ty TNHH 1 thành viên Hoài Thu
Đồng chí được phân công : Đ/c Trung
Địa điểm : Cụm Công nghiệp Nhơn Bình
14:00:
Nội dung : Làm việc với CĐ Khu kinh tế
Đồng chí được phân công : Đ/c Trung, Bình, H.Thủy, Nguyên, Ngọc, Dũng
Địa điểm : Phòng họp cơ quan

Thứ tư (15/05/2024)

07:30:
Nội dung : Dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ của ĐUK
Đồng chí được phân công : Đ/c H.Thuỷ
Địa điểm : 02A Trần Phú
08:00:
Nội dung : Khảo sát công tác quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch
Đồng chí được phân công : Đ/c Trung
Địa điểm : Sở Du lịch
08:30:
Nội dung : Dự HN trực tuyến tọa đàm Tháng Công nhân
Đồng chí được phân công : Đ/c Vy
Địa điểm : 33 Nguyễn Trãi
13:30:
Nội dung : Dự đại hội thành lập công đoàn cơ sở
Đồng chí được phân công : Đ/c Tín
Địa điểm : Phù Mỹ

Thứ năm (16/05/2024)

07:00:
Nội dung : Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa Đại biểu Quốc hội và cán bộ, đoàn viên, NLĐ
Đồng chí được phân công : Toàn thể CBCCNV Cơ quan
Địa điểm : Nhà Văn hóa Lao động
08:00:
Nội dung : Dự họp BCĐ triển khai chương trình phối hợp của Công an tỉnh
Đồng chí được phân công : Đ/c Chi
Địa điểm : Trung tâm hội nghị tỉnh
08:00:
Nội dung : Dự hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 5
Đồng chí được phân công : Đ/c Minh
Địa điểm : 2A Trần Phú
14:00:
Nội dung : Báo cáo kết quả kiểm tra tài chính cấp huyện
Đồng chí được phân công : Thường trực, trưởng các ban, thành phần Đoàn kiểm tra
Địa điểm : Phòng họp cơ quan

Thứ sáu (17/05/2024)

06:45:
Nội dung : Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành Tháng ATVSLĐ (cả ngày)
Đồng chí được phân công : Đ/c Hùng
Địa điểm : An Nhơn, Tuy Phước
07:00:
Nội dung : Dự Lễ dâng hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành
Đồng chí được phân công : Đ/c Trung
Địa điểm : Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành
08:00:
Nội dung : Dự giao lưu “Phụ nữ khuyết tật làm kinh tế giỏi“
Đồng chí được phân công : Đ/c H.Thủy
Địa điểm : Trung tâm Hội nghị tỉnh
08:00:
Nội dung : Dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ của Tỉnh ủy
Đồng chí được phân công : Đ/c Trung
Địa điểm : 2A Trần Phú
18:00:
Nội dung : Các trận đấu giải bóng đá nam CNLĐ năm 2024
Đồng chí được phân công : Các đ/c được phân công
Địa điểm : Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh

Thứ bảy (18/05/2024)

08:00:
Nội dung : Dự ngày hội “Thanh niên công nhân” năm 2024
Đồng chí được phân công : Đ/c B.Thuỷ, Liêm
Địa điểm : Ban Quản lý khu kinh tế
17:00:
Nội dung : Lễ khai mạc giải Bóng đá nam CNLĐ năm 2024
Đồng chí được phân công : Toàn thể CBCCNV Cơ quan
Địa điểm : Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh

Chủ nhật (19/05/2024)

16:00:
Nội dung : Các trận đấu giải Bóng đá nam CNLĐ năm 2024
Đồng chí được phân công : Các đ/c được phân công
Địa điểm : Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Liên kết Web
TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
BAN TIN CONG DOAN BINH DINH
Thống nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây