Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định
Lịch công tác tuần
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Đồng chí được phân công Địa điểm
Thứ hai
13/11/2023
05:00 Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm LĐLĐ huyện Hoài Ân Đ/c B.Thủy, Chi, Tuyết, Ngọc, Tín, Liêm LĐLĐ huyện Hoài Ân
05:30 Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm LĐLĐ huyện Phù Mỹ Đ/c Bình, Nguyên, Minh, Hùng, Diệu LĐLĐ huyện Phù Mỹ
07:00 Điều tra tai nạn lao động Đ/c Tín Phù Mỹ
09:00 Dự Hội nghị BCH TLĐ (13-15/11) Đ/c Trung Hà Nội
14:00 Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm LĐLĐ huyện An Lão Đ/c B.Thủy, Chi, Tuyết, Ngọc, Tín, Liêm LĐLĐ huyện An Lão
14:00 Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm LĐLĐ Thị xã Hoài Nhơn Đ/c Bình, Nguyên, Minh, Hùng, Diệu LĐLĐ Thị xã Hoài Nhơn
Thứ ba
14/11/2023
08:00 Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm LĐLĐ huyện Tuy Phước Đ/c Bình, Hà, Vy, Dũng, Diệu LĐLĐ huyện Tuy Phước
08:00 Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm LĐLĐ Thị xã An Nhơn Đ/c B.Thủy, Chi, Tuyết, Ngọc, Tín, Liêm LĐLĐ Thị xã An Nhơn
14:00 Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm LĐLĐ huyện Phù Cát Đ/c B.Thủy, Chi, Tuyết, Ngọc, Tín, Liêm LĐLĐ huyện Phù Cát
14:00 Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm CĐ ngành Giáo dục Đ/c Bình, Nguyên, Oanh, Minh, Vũ CĐ ngành Giáo dục
14:00 Dự hội nghị trực tuyến về cải cách hành chính của Chính phủ Đ/c H.Thuỷ Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ tư
15/11/2023
06:00 Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm LĐLĐ huyện Vân Canh Đ/c B.Thủy, H.Thủy, Minh, Dũng, Hùng LĐLĐ huyện Vân Canh
08:00 Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm LĐLĐ huyện Tây Sơn Đ/c Bình, Hà, Tài, Vy, Vũ, Liêm LĐLĐ huyện Tây Sơn
14:00 Kiểm tra hoạt động công đoàn CĐ Viên chức Đ/c B.Thủy H.Thủy, Oanh, Tài, Minh Phòng họp cơ quan
14:00 Kiểm tra hoạt động công đoàn LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh Đ/c Bình, Hà, Tài, Vy, Vũ, Liêm LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh
Thứ năm
16/11/2023
08:00 Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm CĐ KKT Đ/c Trung, Hà, H.Thủy, Vy, Tài Công đoàn Khu kinh tế tỉnh
08:00 Kiểm tra tài chính đồng cấp về KP Đại hội CĐ tỉnh Đ/c Nguyên, Tài, Tuyết, Oanh, Diệu Hội trường cơ quan
08:00 Dự HN Báo cáo viên của Tỉnh ủy Đ/c Bình 02A Trần Phú
09:00 Hội nghị trực tuyến về đánh giá kết quả thu kinh phí công đoàn hiện tại và triển khai giải pháp thu kinh phí công đoàn qua tài khoản định danh Bộ phận tài chính Phòng họp cơ quan
14:00 Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm CĐ ngành Y Tế Đ/c Trung, H.Thủy, Oanh, Vy, Dũng CĐ ngành Y Tế
Thứ sáu
17/11/2023
07:30 Tập huấn công tác tài chính công đoàn Đ/c Ngọc LĐLĐ huyện Phù Cát
08:00 Dự họp HN triển khai thực hiện chương trình giám sát Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2024 Đ/c Tài 02A Trần Phú
08:00 Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm LĐLĐ Tp Quy Nhơn Đ/c Trung, Chi, Nguyên, Oanh, Diệu LĐLĐ Tp Quy Nhơn
08:00 Thăm và chúc mừng ngày thành lập Ủy ban MTTQVN Đ/c Bình, Đại diện Ban Tuyên giáo - Nữ công, Văn phòng Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam
13:30 Hội ý thường trực Thường trực, Chánh Văn phòng Phòng họp tầng 2
14:30 Tổng kết Cụm thi đua công đoàn ngành Đ/c B.Thủy, đại diện lãnh đạo các ban Phòng họp cơ quan

Thứ hai (13/11/2023)

05:00:
Nội dung : Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm LĐLĐ huyện Hoài Ân
Đồng chí được phân công : Đ/c B.Thủy, Chi, Tuyết, Ngọc, Tín, Liêm
Địa điểm : LĐLĐ huyện Hoài Ân
05:30:
Nội dung : Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm LĐLĐ huyện Phù Mỹ
Đồng chí được phân công : Đ/c Bình, Nguyên, Minh, Hùng, Diệu
Địa điểm : LĐLĐ huyện Phù Mỹ
07:00:
Nội dung : Điều tra tai nạn lao động
Đồng chí được phân công : Đ/c Tín
Địa điểm : Phù Mỹ
09:00:
Nội dung : Dự Hội nghị BCH TLĐ (13-15/11)
Đồng chí được phân công : Đ/c Trung
Địa điểm : Hà Nội
14:00:
Nội dung : Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm LĐLĐ huyện An Lão
Đồng chí được phân công : Đ/c B.Thủy, Chi, Tuyết, Ngọc, Tín, Liêm
Địa điểm : LĐLĐ huyện An Lão
14:00:
Nội dung : Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm LĐLĐ Thị xã Hoài Nhơn
Đồng chí được phân công : Đ/c Bình, Nguyên, Minh, Hùng, Diệu
Địa điểm : LĐLĐ Thị xã Hoài Nhơn

Thứ ba (14/11/2023)

08:00:
Nội dung : Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm LĐLĐ huyện Tuy Phước
Đồng chí được phân công : Đ/c Bình, Hà, Vy, Dũng, Diệu
Địa điểm : LĐLĐ huyện Tuy Phước
08:00:
Nội dung : Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm LĐLĐ Thị xã An Nhơn
Đồng chí được phân công : Đ/c B.Thủy, Chi, Tuyết, Ngọc, Tín, Liêm
Địa điểm : LĐLĐ Thị xã An Nhơn
14:00:
Nội dung : Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm LĐLĐ huyện Phù Cát
Đồng chí được phân công : Đ/c B.Thủy, Chi, Tuyết, Ngọc, Tín, Liêm
Địa điểm : LĐLĐ huyện Phù Cát
14:00:
Nội dung : Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm CĐ ngành Giáo dục
Đồng chí được phân công : Đ/c Bình, Nguyên, Oanh, Minh, Vũ
Địa điểm : CĐ ngành Giáo dục
14:00:
Nội dung : Dự hội nghị trực tuyến về cải cách hành chính của Chính phủ
Đồng chí được phân công : Đ/c H.Thuỷ
Địa điểm : Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ tư (15/11/2023)

06:00:
Nội dung : Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm LĐLĐ huyện Vân Canh
Đồng chí được phân công : Đ/c B.Thủy, H.Thủy, Minh, Dũng, Hùng
Địa điểm : LĐLĐ huyện Vân Canh
08:00:
Nội dung : Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm LĐLĐ huyện Tây Sơn
Đồng chí được phân công : Đ/c Bình, Hà, Tài, Vy, Vũ, Liêm
Địa điểm : LĐLĐ huyện Tây Sơn
14:00:
Nội dung : Kiểm tra hoạt động công đoàn CĐ Viên chức
Đồng chí được phân công : Đ/c B.Thủy H.Thủy, Oanh, Tài, Minh
Địa điểm : Phòng họp cơ quan
14:00:
Nội dung : Kiểm tra hoạt động công đoàn LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh
Đồng chí được phân công : Đ/c Bình, Hà, Tài, Vy, Vũ, Liêm
Địa điểm : LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh

Thứ năm (16/11/2023)

08:00:
Nội dung : Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm CĐ KKT
Đồng chí được phân công : Đ/c Trung, Hà, H.Thủy, Vy, Tài
Địa điểm : Công đoàn Khu kinh tế tỉnh
08:00:
Nội dung : Kiểm tra tài chính đồng cấp về KP Đại hội CĐ tỉnh
Đồng chí được phân công : Đ/c Nguyên, Tài, Tuyết, Oanh, Diệu
Địa điểm : Hội trường cơ quan
08:00:
Nội dung : Dự HN Báo cáo viên của Tỉnh ủy
Đồng chí được phân công : Đ/c Bình
Địa điểm : 02A Trần Phú
09:00:
Nội dung : Hội nghị trực tuyến về đánh giá kết quả thu kinh phí công đoàn hiện tại và triển khai giải pháp thu kinh phí công đoàn qua tài khoản định danh
Đồng chí được phân công : Bộ phận tài chính
Địa điểm : Phòng họp cơ quan
14:00:
Nội dung : Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm CĐ ngành Y Tế
Đồng chí được phân công : Đ/c Trung, H.Thủy, Oanh, Vy, Dũng
Địa điểm : CĐ ngành Y Tế

Thứ sáu (17/11/2023)

07:30:
Nội dung : Tập huấn công tác tài chính công đoàn
Đồng chí được phân công : Đ/c Ngọc
Địa điểm : LĐLĐ huyện Phù Cát
08:00:
Nội dung : Dự họp HN triển khai thực hiện chương trình giám sát Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2024
Đồng chí được phân công : Đ/c Tài
Địa điểm : 02A Trần Phú
08:00:
Nội dung : Kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm LĐLĐ Tp Quy Nhơn
Đồng chí được phân công : Đ/c Trung, Chi, Nguyên, Oanh, Diệu
Địa điểm : LĐLĐ Tp Quy Nhơn
08:00:
Nội dung : Thăm và chúc mừng ngày thành lập Ủy ban MTTQVN
Đồng chí được phân công : Đ/c Bình, Đại diện Ban Tuyên giáo - Nữ công, Văn phòng
Địa điểm : Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam
13:30:
Nội dung : Hội ý thường trực
Đồng chí được phân công : Thường trực, Chánh Văn phòng
Địa điểm : Phòng họp tầng 2
14:30:
Nội dung : Tổng kết Cụm thi đua công đoàn ngành
Đồng chí được phân công : Đ/c B.Thủy, đại diện lãnh đạo các ban
Địa điểm : Phòng họp cơ quan
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Liên kết Web
TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
BAN TIN CONG DOAN BINH DINH
Thống nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây