Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Bình Định

Thứ ba - 21/04/2020 08:26
Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05-CT/TW), trên cơ sở hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Bình Định, các cấp công đoàn tỉnh Bình Định đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong cán bộ, đoàn viên, người lao động. Với phương châm: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực; gắn việc học tập làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đi vào chiều sâu
Trong 4 năm qua (giai đoạn 2016-2020), các cấp công đoàn tỉnh Bình Định đã tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, người lao động học tập, quán triệt chuyên các chuyên đề theo từng năm gắn với việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn và các cuộc vận động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các cấp công đoàn đã thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt của tổ công đoàn, CĐCS, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị; lồng ghép tuyên truyền vào các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị. Từ đó, các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW đã đến gần hơn với cán bộ, đoàn viên, người lao động, giúp họ hiểu rõ và thực hiện tốt nhất bằng những việc làm cụ thể. Qua mỗi đợt tuyên truyền, các cơ quan, đơn vị đều có đánh giá tình hình tư tưởng đạo đức lối sống của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó, yêu cầu mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động phải luôn tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu để giữ vững đạo đức, phẩm chất. Kết quả tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào là một tiêu chí quan trọng để các cấp công đoàn đánh giá chất lượng cán bộ, đoàn viên, người lao động và bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Các hình thức tuyên truyền đã có sự đổi mới phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế ở mỗi cấp công đoàn, từ đó tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức và hành động, từng bước xây dựng ý thức rèn luyện, điều chỉnh bản thân theo những điều Bác dạy của từng cán bộ, đoàn viên, người lao động. Trong 4 năm, LĐLĐ tỉnh in và cấp phát 83 đĩa DVD “Những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các cấp công đoàn đã tổ chức 4.648 cuộc tuyên truyền cho 186.267 lượt cán bộ, đoàn viên, người lao động học tập chuyên đề theo từng năm và kết hợp tuyên truyền trong các hoạt động ở các cấp công đoàn; có 1.339 CĐCS tổ chức 2.876 hoạt động văn hóa, thể thao, thu hút trên 83 ngàn lượt cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia; tổ chức 38 hội thi, chương trình gameshow. Các công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các lễ hội và hoạt động truyền thống như: Lễ hội chợ Gò, Hội đua thuyền, Lễ hội đô thị nước mặn, Phiên chợ Công nhân, Hội thi tiếng hát karaoke, Hội thi Nét đẹp nữ CNVCLĐ; Hội thi “Làm bánh Chưng, bánh Tét”, Hội thi “Dựng Nêu đón Tết cổ truyền”, trò chơi dân gian; các giải bóng đá mini, giải bóng chuyền, cầu lông…Trong dịp kỷ niệm sinh nhật Bác hàng năm, LĐLĐ tỉnh đều tổ chức hướng dẫn các cấp công đoàn gắn hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, tổ chức gặp mặt với việc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn hệ thống công đoàn…
Các phong trào thi đua, yêu nước được đẩy mạnh và đem lại kết quả tích cực
Trên cơ sở đó, các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp công đoàn tỉnh Bình Định qua 4 năm đã có nhiều chuyển biến và đạt nhiều kết quả; hàng năm LĐLĐ tỉnh chỉ đạo phát động thi đua với chủ đề, nội dung thi đua thiết thực, đăng ký công trình sản phẩm, ký kết giao ước thi đua theo cụm. Các Phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiêu biểu. Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới và Phong trào xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong khu vực hành chính, sự nghiệp được nhiều đơn vị cụ thể hóa, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ đó nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức và nhân dân. Phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, cùng với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng, hầu hết các xã đều có các cơ quan, đơn vị, công đoàn nhận kết nghĩa, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới sớm hơn kế hoạch. Trong đó, LĐLĐ tỉnh trực tiếp hỗ trợ về vật chất và tinh thần, góp phần giúp 2 xã An Tân (An Lão), Mỹ Cát (Phù Mỹ) đạt nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ vật chất, tinh thần cho bà con nhân dân Thôn 6, xã An Vinh (An Lão)…Với phương châm hướng về cơ sở, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, các cấp công đoàn tỉnh Bình Định đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương để triển khai sâu rộng các phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường văn hóa ở công sở, văn hóa doanh nghiệp; đảm bảo việc làm, đời sống và các quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Và cũng từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác như: Tổ chức hoạt động về nguồn, báo công dâng Bác tại các di tích lịch sử trên địa bàn huyện hàng năm, nhân dịp sinh nhật Bác của LĐLĐ huyện Hoài Nhơn. Thực hiện phong trào “4 xây, 4 chống” của LĐLĐ huyện Hoài Ân. Đổi mới tổ chức sinh hoạt chuyên đề với hình thức gameshow, lời ca dâng Bác của Công đoàn Viên chức tỉnh
Cùng với những nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn trong tỉnh, trong 04 năm qua đã có 266 tập thể, 1.031 cá nhân là những điển hình tiên tiến được Biểu dương, khen thưởng trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có 10.897 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận; 214 đề tài nghiên cứu khoa học; 73 công trình, đề tài NCHK đạt giải thưởng tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh; 50 lượt CNVCLĐ được trao Bằng LĐST; 2.725 tập thể, cá nhân được trao cờ, bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh…
Có thể khẳng định, sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp công đoàn tỉnh Bình Định đã có sức lan toà và tạo ra những chuyển biến tích cực trong tư tưởng và hành động cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển, chất lượng, hiệu quả.

 

Tác giả bài viết: Thanh Định

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
BAN TIN CONG DOAN BINH DINH
Thống nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây