Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định

Giải pháp nâng cao công tác gia đình CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thứ tư - 24/06/2020 16:10

Xác định vị trí, vai trò của gia đình đối với xã hội là vô cùng quan trọng, sau hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước” và Kế hoạch số 18/KH-TLĐ ngày 28/2/2014, Kế hoạch số 48/KH-TLĐ ngày 11/11/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn xây dựng pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về đạo đức, lối sống truyền thống của gia đình Việt Nam cũng như phòng chống bạo lực gia đình; triển khai kiến thức pháp luật liên quan về công tác gia đình, những điều cần thiết chuẩn bị cho hôn nhân và gia đình, nội dung giáo dục đời sống gia đình,…cho đoàn viên, CNVCLĐ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở, lồng ghép qua các lớp tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ gia đình, câu lạc bộ nữ công, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình góp phần nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ, giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, giảm thiểu các tệ nạn xã hội ảnh hưởng và xâm nhập vào gia đình, tăng cường giữ gìn và phát huy giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình và tạo điều kiện để gia đình CNVCLĐ chăm sóc, giáo dục trẻ em và các thành viên trong gia đình ổn định cuộc sống.
 

Tin 21 0620 01

 

Biểu dương gia đình CNVCLĐ thành đạt cấp tỉnh

Các nội dung về công tác gia đình được lồng ghép, gắn chặt với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Gia đình CNVCLĐ thành đạt”, đã có 5.821 gia đình đạt danh hiệu gia đình CNVCLĐ thành đạt các cấp, trong đó có 125 gia đình đạt gia đình CNVCLĐ thành đạt cấp tỉnh. Tuyên truyền vận động các gia đình CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy ước văn hóa, quy chế dân chủ cơ sở; giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình và truyền thống tốt đẹp của dòng họ; nội dung công tác gia đình được cụ thể hóa bằng các hoạt động hàng năm, tuyên truyền vào dịp các ngày lễ như: Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em (25/11), Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình,…
Trong thời gian qua đã tổ chức hơn 10.000 hội nghị, lớp tập huấn, các buổi sinh hoạt, tọa đàm, gặp mặt và các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục, thể thao, hội thi, hội diễn về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc cho trên 1 triệu lượt người tham dự, trong đó có lồng ghép phổ biến, quán triệt, bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan về công tác gia đình, kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng làm cha mẹ, ứng xử giữa các thành viên trong gia đình; vận động các gia đình tự nguyện, tự giác tích cực thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình; giữ gìn, phát huy văn hóa gia đình, truyền thống tốt đẹp của dòng họ gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển. Có 100% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp và cán bộ nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn và nâng cao năng lực phòng chống bạo lực gia đình.
Phối hợp với Sở Lao động, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Dân số và một số đơn vị có liên quan tổ chức 70 lớp truyền thông, tập huấn cho hơn 7.000 người lao động tại các CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tham gia giám sát công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình tại các địa phương, đơn vị; lắp đặt 01 cabin vắt, trữ sữa tại Công ty CP May An Nhơn có sử dụng đông lao động nữ trong độ tuổi sinh đẻ, nhằm giúp cho lao động nữ có con dưới 12 tháng tuổi được sử dụng sữa mẹ.
Các cấp công đoàn đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nữ công gắn với hoạt động xây dựng gia đình “No ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc”, công tác tuyên truyền vận động thực hiện phong trào phòng, chống tệ nạn xã hội từ trong gia đình, phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, phương pháp nuôi dạy con, thực hiện DS-KHHGĐ, phòng, chống bạo lực gia đình, vệ sinh môi trường, VSATTP, An toàn giao thông; xây dựng mô hình tổ chức công đoàn không có đoàn viên là người gây bạo lực gia đình. Vận động CNVCLĐ ký cam kết xây dựng gia đình văn hóa, gia đình không có bạo lực, đăng ký thực hiện xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và xây dựng “Gia đình CNVCLĐ thành đạt”.
Phối hợp với các sở, ngành tổ chức nhiều hoạt động, phong trào hiệu quả như “Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc”, xây dựng mô hình “Gia đình hạnh phúc”, “Gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”; tạo điều kiện cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn, phát triển kinh tế gia đình, tín chấp cho hơn 1.500 lượt chị em vay vốn hơn 1,8 tỷ phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình; hỗ trợ con CNVCLĐ vượt khó vươn lên hơn 2 tỷ đồng.
Công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình đạt nhiều kết quả tích cực, số vụ bạo lực gia đình trong CNVCLĐ giảm qua các năm; vai trò của gia đình CNVCLĐ trong việc chăm sóc, bảo vệ các thành viên, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi được nâng cao; triển khai thực hiện tốt chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em… chất lượng cuộc sống của hộ gia đình và mỗi thành viên trong gia đình CNVCLĐ ngày càng được nâng cao, gia đình CNVCLĐ đã biết phát huy lợi thế để kinh doanh thêm ngành nghề dịch vụ, tăng thêm thu nhập, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Thu nhập bình quân của CNVCLĐ tăng hàng năm, số lượng CNLĐ được giải quyết việc làm đạt được nhiều kết quả tích cực.
Hàng năm gắn với hoạt động sơ, tổng kết hoạt động công đoàn và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, các cấp công đoàn trong tỉnh đã kịp thời khen thưởng, biểu dương nhân rộng những cá nhân, gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Trong 15 năm qua, đã có hơn 10 nghìn lượt lao động nữ được công đoàn các cấp khen thưởng, trong đó có 755 chị là cán bộ nữ công tiêu biểu được biểu dương khen thưởng.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác xây dựng gia đình thời kỳ CNH, HĐH trong CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh vẫn còn những mặt hạn chế: Công tác tuyên truyền hệ thống văn bản liên quan đến lĩnh vực gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt hệ thống truyền thanh của các đơn vị chưa được triển khai thường xuyên, còn mang tính thời vụ. Việc phối hợp giữa các đơn vị chức năng đồng cấp để triển khai công tác gia đình đến CNVCLĐ thiếu liên tục nên chất lượng, hiệu quả triển khai còn hạn chế. Nhận thức của một bộ phận CNVCLĐ về vị trí, vai trò của gia đình chưa sâu; công tác giáo dục đời sống gia đình, việc cung cấp kiến thức làm cha, làm mẹ, kỹ năng ứng xử của các thành viên trong gia đình, cộng đồng chưa được coi trọng. Nhiều gia đình CNVCLĐ do tập trung vào công việc lao động, thu nhập nên đã xem nhẹ việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ các thành viên, đặc biệt là trẻ em. Đội ngũ cán bộ công đoàn phụ trách công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình chưa có kinh nghiệm trong thực tiễn, thiếu kiến thức tâm lý xã hội, chưa được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng hoặc đào tạo chuyên môn thường xuyên nên gặp nhiều lúng túng trong xử lý tình huống xảy ra; kinh phí thực hiện công tác gia đình trong CNVCLĐ hầu như không có nên việc tổ chức thực hiện còn gặp nhiều khó khăn.
Để đạt được mục tiêu xây dựng gia đình CNVCLĐ “No ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc”, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, trong thời gian tới các cấp công đoàn trong tỉnh cần thực hiện một số giải pháp sau:
- Tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ngành, đoàn thể, đơn vị chức năng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Trẻ em, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Pháp lệnh Dân số, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh; làm tốt công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CNVCLĐ về công tác gia đình, vai trò, vị trí đặc biệt của gia đình đối với xã hội.
- Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền nêu gương người tốt việc tốt, phê phán những biểu hiện không đúng trong việc xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, phê phán những biểu hiện không lành mạnh ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Đặc biệt, chú trọng tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình như tổ chức hội thi tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình, hội nghị, diễn đàn về hôn nhân và gia đình… qua đó giúp các gia đình có kỹ năng sống và chủ động phòng, chống sự xâm nhập các tệ nạn xã hội vào gia đình.
- Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ công đoàn phụ trách công tác gia đình, cho đi tập huấn, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nữ công, công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, việc thực hiện các chính sách pháp luật về gia đình, hôn nhân gia đình và lồng ghép công tác gia đình trong các nhiệm vụ hoạt động công đoàn.
- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 6b về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc n­ước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” của LĐLĐ tỉnh.
- Xây dựng mô hình tổ chức công đoàn không có đoàn viên là người gây bạo lực gia đình. Vận động CNVCLĐ ký cam kết xây dựng gia đình văn hóa, gia đình không có bạo lực.
- Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ; tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan CNVCLĐ, đặc biệt những chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo cho con CNVCLĐ.
- Chủ động rà soát, đánh giá tình hình công tác gia đình tại các cấp công đoàn, kịp thời đề xuất, giải quyết những khó khăn, thách thức về gia đình và công tác gia đình tại đơn vị; tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức hiệu quả các hoạt động xã hội trong CNVCLĐ, tạo điều kiện cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn, phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn”...
- Tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể CĐCS tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác gia đình và khen thưởng những gia đình CNVCLĐ hạnh phúc, thành đạt, tiêu biểu để tuyên truyền và nhân rộng. 

 

Tác giả bài viết: Hoàng Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
BAN TIN CONG DOAN BINH DINH
Thống nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây