Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định

Phát huy truyền thống 90 năm Ngành Tuyên giáo ( 01/8/1930-01/8/2020)

Thứ hai - 27/07/2020 09:01

Trải qua các thời kỳ cách mạng từ năm 1930 - 2020, trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như thời bình, những cán bộ làm công tác tuyên giáo luôn xứng đáng là những chiến sĩ xung kích vượt qua biết bao khó khăn, thử thách đứng vững trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa và khoa giáo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát về công tác tuyên giáo “Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi” và thành công của nó, là nhờ vào khả năng “động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ dại của toàn dân”, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Nhìn lại chặng đường đã qua chúng ta có quyền tự hào rằng những đóng góp của Ngành Tuyên giáo của Đảng và cán bộ làm công tác tuyên giáo vô cùng lớn lao. Với sự kiện lịch sử ngày 03/02/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Để giúp cho Đảng tuyên truyền chủ trương, Đảng thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, được coi là mặt trận hàng đầu để tuyên truyền, giáo dục giác ngộ quần chúng chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng. Mở đầu nhân ngày Quốc tế đỏ 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên tuyền phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 01/8/1930”, tài liệu tuyên truyền đầu tiên góp phần thổi bùng ngọn lửa đấu tranh cách mạng trong những tháng cuối năm 1930, cả nước có hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình, đình công, đấu tranh cách mạng chống chế độ thực dân Pháp và chính quyền tay sai. Từ đó, sức mạnh của công tác tuyên truyền đi vào lịch sử, ngày 01/8 trở thành mốc son có ý nghĩa đặc biệt. Năm 2000, Bộ Chính trị Khóa VIII đã quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng; năm 2007, Ban Bí thư đã quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày Truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng.
Thực tiễn cho thấy, suốt 90 năm xây dựng và trưởng thành, Ngành Tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau, có sự thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhưng trong giai đoạn cách mạng nào, công tác tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, có chức năng tham mưu cho Đảng trên trận địa tư tưởng, văn hóa, khoa học, giáo dục về cơ bản thống nhất và thông suốt.
Chặng đường 90 năm (01/8/1930-01/8/2020), đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng rất đỗi tự hào về truyền thống vẻ vang của Ngành, dù trong điều kiện khó khăn, hòan cảnh nào cũng đều phấn đấu vuợt qua, nêu cao phẩm chất và khí tiết của người cộng sản, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.
Ở Bình Định, giai đoạn 1930-1945, tuy chưa thành tổ chức chuyên trách công tác tuyên giáo của Đảng bộ, nhưng trước yêu cầu lãnh đạo và vận động, tập hợp giáo dục giác ngộ quần chúng, xây dựng tổ chức của Đảng bộ, thì hoạt động tuyên huấn là yêu cầu lịch sử tất yếu khách quan. Thông qua công tác tuyên truyền mà tập hợp, phát huy sức mạnh của quần chúng, đưa quần chúng xuống đường đấu tranh bằng nhiều hình thức, từ thấp đến cao và giành thắng lợi vẻ vang.
Trong chín năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, công tác tuyên huấn đã động viên toàn Đảng, toàn quân và dân trong tỉnh “Quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ chính quyền tự do và độc lập”, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, với tinh thần “Tất cả cho tuyền tuyến” và “Tất cả cho chiến thắng”, chi viện đắc lực sức người, sức của cho tuyền tuyến, bảo vệ vững chắc vùng tự do Liên khu V. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bảo vệ Tổ quốc công tác tuyên giáo đã động viên toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thực hiện chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đánh thắng kẻ thù hung bạo, hiện hiện lời dặn của Hồ Chủ tịch “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” đã trở thành hiện thực.
Sau hơn 45 năm xây dựng và phát triển đất nước (4/1975- 8/2020), nhất là qua hơn 34 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Ngành tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Bình Định đã không ngừng củng cố, kiện toàn, phát triển mạnh mẽ cả về lượng và chất, phấn đấu hòan thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng là mặt trận tư tưởng, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức tuyên tuyền, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú, đa dạng, góp phần làm cho nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức mới, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, kiên định con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh”, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tốt làm theo lời Bác, góp nhần trực tiếp xây dựng Đảng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn chặt nhiệm vụ xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; đào tạo, tạo nguồn nhân lực, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xây dựng quê hương giàu đẹp.

 

Tác giả bài viết: Th.sỹ Nguyễn Ngọc Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
BAN TIN CONG DOAN BINH DINH
Thống nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây