Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định

Sự chuyển biến trong hoạt động công đoàn cấp sơ sở

Thứ tư - 18/11/2020 07:52
Qua 10 năm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ (gọi tắt NQ 6a) ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”, chất lượng hoạt động công đoàn cấp cơ sở đã có sự chuyển biến theo chiếu hướng tích cực.

Nhận thức được tầm quan trọng của NQ 6a, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã quán triệt, triển khai trong các cấp công đoàn; đồng thời xây dựng các văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các tiêu chuẩn, tiêu chí cho phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn thông qua bảng điểm đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn hàng năm. Công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết 6a được các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và công đoàn cơ sở thực hiện có hiệu quả, nhất là công tác kiểm tra, giám sát, ban hành các qui chế phối hợp được thực hiện thường xuyên, có bổ sung, sửa đổi kịp thời. Trong 10 năm, toàn tỉnh đã thành lập mới được 365 CĐCS, phát triển mới 29.501đoàn viên.
Đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đã có sự chuyển biến cả về số lượng và chất lượng, nhìn chung có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với công tác công đoàn; có uy tín và khả năng đoàn kết tập hợp được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn tín nhiệm. Thông qua hoạt động thực tiễn, nhiều đồng chí đã trưởng thành, được bố trí vị trí quan trọng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được cơ quan và tổ chức công đoàn giao. Toàn tỉnh có 13.866 cán bộ CĐCS, trong đó: Tiến sỹ 2 người, thạc sỹ 817 người, đại học 8.063 người, cao đẳng 748 người, trung cấp trở xuống 4.236 người; lý luận chính trị cử nhân, cao cấp 225 người, trung cấp 2.493 người. Công tác củng cố, kiện toàn BCH, BTV, các chức danh chủ chốt tại các CĐCS được các cấp công đoàn chú trọng, thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng quy định. Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn với nội dung thiết thực, hiệu quả, các cấp công đoàn đã đổi mới phương pháp, thực hiện đào tạo bằng phương pháp tích cực kết hợp với phương pháp truyền thống, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, phát huy tính tự giác, chủ động tư duy, sáng tạo của người học…ngoài việc chủ động mở các lớp bồi dưỡng theo chuyên đề cho cán bộ công đoàn các cấp trong những năm qua LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trung tâm đào tạo trong hệ thống công đoàn, tập trung đào tạo, bồi dưỡng những vấn đề thiết thực gắn liền với thực tiễn hoạt động cho cán bộ công đoàn như bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cơ bản về công tác công đoàn; bồi dưỡng kỹ năng hoạt động theo các chuyên đề và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng tình hình mới hiện nay .
Trong những năm qua, việc đổi mới nội dung hoạt động công đoàn nhằm nâng cao chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc được các cấp công đoàn chú trọng. Việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT có chất lượng, năm sau cao hơn năm trước, ký kết đúng quy định, có nhiều thỏa thuận có lợi cho người lao động so với pháp luật lao động như: tiền lương, thời gian làm việc giảm, các chế độ về phúc lợi, ăn giữa ca, sinh nhật, tham quan, ma chay, hiếu hỷ… các cấp công đoàn đã tự kiểm tra và phối hợp kiểm tra gần 3.000 cuộc kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động và kiểm tra về ATVSLĐ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của CĐCS vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, đó là: Một số CĐCS chưa chủ động trong việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền trong việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; công tác an toàn vệ sinh lao động chưa được người sử dụng lao động quan tâm thực hiện; việc thực hiện quy chế dân chủ, thỏa ước lao động tập thể còn mang tính hình thức; nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở tuy có đổi mới, sáng tạo nhưng vẫn chưa đáp ứng tốt cho tất cả các loại hình CĐCS; công tác tuyên truyền giáo dục cho người lao động trong khu vực ngoài nhà nước chưa được thực hiện thường xuyên, người sử dụng lao động chưa tạo điều kiện tốt để công đoàn cơ sở hoạt động từ đó chất lượng hoạt động CĐCS khu vực doanh nghiệp còn hạn chế ; việc thực hiện thu trích nộp 2% KPCĐ theo Nghị định 191/NĐ-CP trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước gặp rất nhiều khó khăn,  nhưng chưa có biện pháp, chế tài hiệu quả...
Để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở,  trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần chú trọng và tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:
1. Tiếp tục tham gia xây dựng và hoàn thiện quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp và tổ chức công đoàn; tham gia xây dựng hoàn thiện các quy chế hoạt động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phát huy và nâng cao vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, năng lực hoạt động của BCH CĐCS, nhất là CĐCS ở các doanh nghiệp trong cơ chế ba bên (Nhà nước, người lao động, người sử dụng lao động) trong việc đại diện tham gia, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thường  xuyên tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, thỏa ước lao động tập thể và quy chế dân chủ ở cơ sở.
2. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ, người sử dụng lao động trong các thành phần kinh tế nhận thức đúng đắn chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết 6a của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam.
3. Tăng cường công tác củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, CNVCLĐ; triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác xây dựng CĐCS vững mạnh.
4. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
5. Tăng cường công tác tiếp cận các loại hình doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức công đoàn; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động tại các doanh nghiệp.
6. Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn CĐCS thực hiện nghiêm túc việc quản lý, thu - chi tài chính, tài sản công đoàn theo đúng qui định.
Với phương châm “Hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; lấy đoàn viên, CNVCLĐ làm đối tượng vận động”, do vậy, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh vừa là mục tiêu, vừa là nội dung quan trọng trong hoạt động CĐCS trong thời gian đến.


 

Tác giả bài viết: Diễm Tuyết - Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
BAN TIN CONG DOAN BINH DINH
Thống nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây