Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định

Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn

Thứ ba - 03/11/2020 09:56
Thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn, trong 5 năm qua UBKT Công đoàn các cấp trong tỉnh đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh và đạt một số kết quả tích cực

Sau đại hội, công đoàn các cấp đã xây dựng quy chế hoạt động của UBKT và tổ chức thực hiện theo quy chế, đưa hoạt động UBKT đi vào nề nếp; phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động toàn khóa và hàng năm, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của UBKT, tập trung chú trọng kiểm tra, giám sát đồng cấp, kiểm tra những đơn vị có sự biến động về công tác tổ chức, cán bộ…Đổi mới hình thức kiểm tra, giám sát gắn với việc đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn hàng năm, chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác kiểm tra, giám sát. Định kỳ 6 tháng, năm tiến hành sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện việc kiểm tra, giám sát của UBKT công đoàn, đúc kết, rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới đạt hiệu quả.
Trong 5 năm qua, công đoàn các cấp trong tỉnh đã thực hiện 4.954 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ (2635 cùng cấp và 2319 cấp dưới); kiểm tra, giám sát công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn, đã kiểm tra 637 cuộc (344 cùng cấp, 293 cấp dưới). Công tác kiểm tra, giám sát việc phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và các hoạt động kinh tế công đoàn được thực hiện thường xuyên, đã thực hiện 5.294 cuộc, trong đó UBKT LĐLĐ tỉnh thực hiện 105 cuộc. Công tác giám sát tổ chức công đoàn, ủy viên BCH, cán bộ công đoàn cùng cấp và cấp dưới về thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy định của Đảng, Nhà nước 186 cuộc giám sát (129 cuộc đối với tổ chức và 57 cuộc đối với cán bộ). Công tác tham mưu  xử lý kỷ luật tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi có vi phạm theo đúng quy định. Việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, đã tiếp nhận 274 đơn (trong đó UBKT LĐLĐ tỉnh tiếp nhận 55 đơn). Các cấp công đoàn đã tham gia giải quyết 100% đơn gửi đến tổ chức công đoàn, chủ động phối hợp tham gia giải quyết với nhiều hình thức; nhiều vụ việc phức tạp, khó giải quyết đã được tổ chức công đoàn quyết tâm kiên trì, kiến nghị và đôn đốc giải quyết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, đem lại niềm tin cho đoàn viên và người lao động. Hàng năm, các cấp công đoàn đã rà soát, kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ làm công tác kiểm tra theo đúng tinh thần Nghị quyết 6b-NQ/TLĐ, đảm bảo đủ về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng, phù hợp với điều kiện hoạt động của công đoàn mỗi cấp. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 846 UBKT/1.553 công đoàn các cấp, với 2.786 ủy viên UBKT, cán bộ UBKT cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách làm nhiệm vụ công tác kiểm tra ngày càng được nâng lên, đa số có trình độ đại học trở lên, đã được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ làm công tác kiểm tra, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra được công đoàn các cấp thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ, giúp cho cán bộ kiểm tra mới được bầu hoặc tái cử đều được trang bị và nâng cao trình độ về nghiệp vụ công tác kiểm tra (Trong 5 năm đã có gần 2.300 lượt cán bộ được tập huấn nghiệp vụ)
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau
Một là: Tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của BCH công đoàn các cấp, chú trọng công tác kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ nghiệp vụ chuyên môn; có phương pháp công tác và lề lối làm việc khoa học, năng động sáng tạo, làm việc khách quan, trung thực, am hiểu pháp luật, có tâm huyết với công tác kiểm tra công đoàn. Hoạt động của UBKT công đoàn phải có sự phối hợp chặt chẽ với các ban, đơn vị có liên quan. Thực tế cho thấy ở đâu BCH, BTV và người đứng đầu tổ chức công đoàn quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát thì ở đó công tác kiểm tra, giám sát thực hiện tốt.
Hai là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phải kết hợp chặt chẽ với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương pháp; thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức tốt các đợt kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất theo đúng kế hoạch, phát huy năng lực sáng tạo và tính độc lập trong công tác kiểm tra. Phải gắn liền việc kiểm tra, xử lý kỷ luật nghiêm khắc với giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.
Ba là: Trong hoạt động phải xây dựng quy chế hoạt động, có chương trình kế hoạch phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả, tính khả thi. Phân công trách nhiệm cho từng cá nhân cụ thể. Phải coi trọng công tác kiểm tra, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân điển hình, khắc phục bệnh quan liêu hành chính. Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, nhất là kiến thức pháp luật liên quan đến người lao động cho cán bộ công đoàn làm công tác kiểm tra.
Bốn là: Hoạt động kiểm tra phải luôn linh hoạt, đổi mới về nội dung, phương pháp, quy trình kiểm tra; vận dụng sáng tạo đồng bộ các hình thức kiểm tra, cải tiến tổ chức hoạt động kiểm tra. Công tác kiểm tra cần phải tập trung có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn, đảm bảo được mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm tra và phải đem lại hiệu quả thiết thực.
Năm là: Chủ động tham mưu và tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ và phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể để tạo ra nguồn lực thúc đẩy cho hoạt động của công đoàn; kịp thời quan tâm đến công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách hiện nay cho đoàn viên, người lao động.

Tác giả bài viết: Hữu Tài - PCN UBKT LĐLĐ tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
BAN TIN CONG DOAN BINH DINH
Thống nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây